05
08 2021
3006

CNAS despre declararea perioadelor de aflare în concediile de maternitate, de îngrijire a copilului şi paternal

Potrivit art. 5 alin 1¹ din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.


Detalii

05
04 2020
888

Recepționarea actelor pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunţă că doar în zilele de 7 și 8 aprilie, între orele 7.30 și 15.00, casele teritoriale de asigurări sociale vor recepţiona acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate. Excepţie vor constitui CTAS Soroca și CTAS ŞtefanVodă, dat fiind că în orașele respective este stabilit un regim special de carantină.
Detalii
30
05 2019
5797

Certificatul de concediu medical va fi oferit angajatorului în format electronic

Începând cu 1 iulie 2019, certificatele de concediu medical vor fi întocmite în mod electronic și vor fi transmise pentru stabilirea și plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prin intermediul platformei guvernamentale MConnect, Casei Naționale de Asigurări Sociale și angajatorului.

Guvernul a aprobat ieri modificări în instrucțiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Astfel, odată cu implementarea certificatului electronic, angajații nu vor mai trebui să prezinte certificatul de concediu medical angajatorului, acesta fiind accesat prin intermediul platformei guvernamentale MConnect. Certificatele vor fi semnate de medicii care le eliberează cu semnături electronice.
Detalii