04
05 2022
194

Scutirea de TVA fără drept de deducere a producătorilor autohtoni de medicamente

Acordarea scutirilor de TVA fără drept de deducere aferente importului de materii prime, materiale și ambalaje de către producătorii autohtoni de medicamente va avea loc în baza autorizației de import eliberate de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, fără aplicarea unei liste suplimentare aprobate la nivel de hotărâre de Guvern. Potrivit proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, modificările propuse în Codul fiscal, Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal și Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică au drept scop eliminarea impedimentelor la importul mărfurilor enumerate supra, ceea ce va simplifica și va facilita importul acestora.
 


Detalii

29
12 2020
1696

(28.17.37) Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea setului, care include diferite medicamente (ambalate într-un ambalaj unic), în cazul în care cota TVA aferentă lor la fiecare în parte constituie 8%?

  Prin articolul 96 din Codul fiscal este stabilită cotă redusă a TVA pentru medicamentele, care sînt specificate la liniuțele 2 și 3 litera b). 

    Astfel, cotа redusă a TVA se aplică numai aferent mărfurilor livrate (importate) care sînt specificate în art.96 lit.b) din Codul fiscal.  


Detalii
11
03 2019
687

Achizițiile publice de medicamente: peste 2 ani, în SIA RSAP

Din 1 ianuarie 2021, procedurile de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale vor fi efectuate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (RSAP) și a mijloacelor electronice de comunicare.

În ședința din 7 martie curent Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, proiectul a fost elaborat pentru evitarea unei eventuale situații de criză în domeniul aprovizionării cu medicamente și dispozitive medicale.
Detalii
17
01 2019
1157

Adaosul comercial diferențiat la medicamente

Responsabilii din domeniul sănătății urmează să prezinte în termen de 2 săptămâni propuneri concrete de modificare a cadrului normativ existent la aplicarea adaosului comercial la medicamente. Adaosul comercial diferențiat în procesul de formare a prețurilor la medicamente este un mecanism eficient, care contribuie la majorarea accesibilității economice, în special a medicamentelor costisitoare.

Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat instituțiilor abilitate din domeniul sănătății să examineze și să identifice mecanisme de reducere a adaosului comercial aplicat la medicamentele comercializate în rețeaua farmaceutică.
Detalii
16
08 2018
982

Mecanismul de înregistrare a prețului de producător la medicamente, modificat

În cazul în care lipsesc cel puțin trei prețuri de producător în țările de referință, prețul de producător la medicamente se compară cu media prețurilor din două țări de referință, iar în absența acestora, cu prețul de producător pentru aceleași medicamente dintr-o singură țară de referință.

Regulamentul cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor la medicamente a fost modificat, Hotărârea cu privire la modificarea acestuia fiind publicată în Monitorul Oficial din săptămâna trecută.
Detalii
30
07 2018
1071

Formarea preţului la medicamente

Care autorități sunt în drept să efectueze controlul corectitudinii formării prețurilor la medicamente și alte produse farmaceutice și parafarmaceutice la agenții economici care comercializează/ distribuie medicamente și alte produse farmaceutice? Care sunt acțiunile aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în acest caz?

Detalii
27
03 2018
967

Penalităţile pentru nelivrarea dispozitivelor medicale pot fi micşorate

Modificări ce țin de domeniul achiziilor publice a medicamentelor sunt propuse spre consultare de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu scopul îmbunătățirii activității și eficientizării managementului în domeniul planificării, achiziționării și distribuirii de către stat a medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitivelor medicale pentru necesitățile sistemului de sănătate.
Detalii