29
07 2022
167

Raționalizarea procedurilor pentru desfășurarea afacerii

Necesitatea simplificării interacțiunii organelor de stat cu mediul antreprenorial va fi reflectată în proiectul și studiul de analiză a impactului, propunerile pentru elaborarea documentului fiind colectate de către Ministerul Economiei.
 
Autoritatea comunică că acțiunea are drept scop simplificarea si raționalizarea procedurilor pentru desfășurarea afacerii, în vederea asigurării implementării celor mai bune practice și se va axa pe procese și proceduri clare, care necesită o analiză complexă, tehnică cu participarea nemijlocită a mediului de afaceri.
 


Detalii

08
09 2021
515

Dezvoltarea mediului economic. Fără ambiguități

Astăzi, 8 septembrie curent, au avut loc consultări publice la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul economie și antreprenoriat.
Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu,  s-a referit la principalele obiective, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu, menționând că datorită unei sinergii bune între autorități, expertizei și soluțiilor eficiente și echitabile, transpuse într-un cadru normativ clar și fără ambiguități pentru toți participanții pieței, se vor obține rezultate bune în economia națională.
 


Detalii

25
06 2021
417

Ministerul Finanțelor și comunitatea de afaceri: asigurarea unei legislații fiscale echitabile

Astăzi, 25 iunie, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, a avut o întrevedere cu membrii Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova (AmCham), în cadrul căreia părțile au discutat  subiecte de interes pentru mediul de afaceri în scopul excluderii unor neclarități în aplicarea normelor fiscale și contabile. De asemenea, au fost expuse viziunile Ministerului Finanțelor ce vor fi prioritare în următorul exercițiu al politicii fiscale, menite să asigure o legislație fiscală certă și echitabilă.


Detalii

19
05 2021
331

Activitatea nerezidenților, discutată cu mediul de business

Activitatea nerezidenților în Republica Moldova provoacă unele semne de întrebare în rândul comunității de afaceri, în scopul eliminării acestora, pe platforma Comitetului fiscal din cadrul Camerei Americane de Comerț din Moldova (AmCham), a avut loc o discuție la care au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai comunității AmCham.

Astfel, după cum a explicat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, atunci când un nerezident își deschide o reprezentanță permanentă,  toate raporturile și tranzacțiile sale cu rezidenții Republicii Moldova trebuie înregistrate prin intermediul reprezentanței permanente, scopul fiind de a determina care sunt veniturile și cheltuielile, și respectiv, care este profitul nerezidentului pe teritoriul Republicii Moldova.


Detalii

18
05 2021
704

Serviciile digitale oferite de CCI a RM - o soluție pentru diminuarea consecințelor pandemiei de COVID-19

În contextul restricții impuse de pandemia de COVID-19, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) îndeamnă mediul de afaceri din țară să acceseze serviciile digitale, pentru diminuarea consecințelor noului virus.

Astfel, antreprenorii pot participa la expoziții virtuale, webinare, consultări pe diferite subiecte, forumuri de afaceri, organizate de CCI a RM, precum și pot solicita expertiza, evaluarea bunurilor și serviciilor.


Detalii

27
11 2020
567

Recreditarea agenților economici: sunt disponibile 10 mil. euro

Ministerul Finanțelor informează privind disponibilitatea imediată a resurselor primei tranșe în suma de 10 milioane Euro  din împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) acordat Guvernului Republicii Moldova pentru Suport Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii în cadrul Proiectului de 70.0 mln. Euro „Răspuns de urgență la COVID-19”, care pot fi recreditate agenților economici prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante (IFP) în baza contractelor de recreditare.

 

Partea de finanțare a sub-proiectelor din fondurile  împrumutului CEB nu va depăși 90% din suma totală a sub-proiectului, iar pentru un beneficiar pot fi finanțate câteva sub-proiecte eligibile, suma cumulativă a cărora nu va depăși în total echivalentul a 2 mil. uro. Suma unui sub-proiect separat nu va depăși echivalentul a 600 mii euro.  

Detalii
04
05 2020
967

Ministerul Economiei și Infrastructurii identifică direcții noi de dezvoltare economică a țării

Ministerul Economiei și Infrastructurii lansează procesul de elaborare a unui nou cadru de planificare strategică racordat la strategia națională „Moldova 2030” și obiectivele de dezvoltare durabilă. Subiectul a fost abordat în cadrul unei video conferințe cu participarea ministrului Sergiu Railean, reprezentanților Cancelariei de Stat și grupului de experți economici din cadrul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova pe politici economice”, implementat de GIZ.
Detalii