14
12 2020
1272

(29.1.3.5.24) Cum se va determina baza valorică a autoturismului la momentul trecerii la metoda liniară de calculare a amortizării?

  În conformitate cu prevederile pct.40 din Regulamentul privind evidența şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.704/2019, în cazul în care în categoria de proprietate sînt reflectate mijloace fixe constatate conform art.26 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), precum și autoturisme incluse în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), acestea urmează a fi excluse din categorie, cu baza valorică determinată separat pentru fiecare mijloc fix respectiv. 


Detalii
10
04 2020
4678

Trecerea de la metoda calculării amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la cea liniară

Normele privind trecerea de la metoda calculării amortizarii mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la metoda liniară sunt reglementate de Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (art. 24 alin. (32), Legea nr. 1164/1997), precum și Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 704/2019 (pct. 38-45, HG nr. 704/2019).
Detalii
26
03 2020
1283

Trecerea de la metoda calculării amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la metoda liniară, în ediția din aprilie

În ediția din aprilie a revistei „monitorul.FISC.md”, la solicitarea cititorilor noștri, va fi publicat articolul expertului fiscal Galina Șpac cu mai multe detalii ce țin de particularitățile trecerii de la metoda calculării amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la metoda liniară.

În articol se subliniază că normele privind trecerea de la metoda calculării amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la metoda liniară sunt reglementate de Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (art. 24 alin. (32), Legea nr.1164/1997), precum și Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 (pct. 38-45, HG nr. 704/2019).
Detalii
29
11 2019
382

Seminar: Amortizarea în scopuri fiscale

Modalitatea de calcul al amortizării în scopuri fiscale a intrat în vigoare din 01.01.2019!

DE CE AR TREBUI SĂ VII la acest curs?
 • Nu ești sigur că cunoști modalitatea de migrare la metoda lineară de calcul al amortizării?
 • Dorești să afli particularitățile de calcul al amortizării conform noii metode?
 • Dispui de active luate în leasing, prin subvenționare, cu finanțare din credite?
 • Dorești să vezi studii de caz exemplificate și detaliat explicate?

Detalii
04
11 2019
801

Amortizarea în scopuri fiscale

Modalitatea de calcul al amortizării în scopuri fiscale a intrat OBLIGATORIU în vigoare din 01.01.2019. În cadrul seminarului veți afla mai multe detalii despre implementarea acesteia

DE CE AR TRBUI SĂ VII la acest curs?
 • Nu ești sigur că cunoști modalitatea de migrare la metoda lineară de calcul al amortizării?
 • Dorești să afli particularitățile de calcul al amortizării conform noii metode?

Detalii
18
06 2019
695

Curs practic ,, Amortizarea în scopuri fiscale‘’

Modalitatea de calcul al amortizării în scopuri fiscale a intrat în vigoare din 01.01.2019

DE CE AR TREBUI SĂ VII la acest curs?

 • Nu ești sigur că cunoști modalitatea de migrare la metoda lineară de calcul al amortizării?
 • Dorești să afli particularitățile de calcul al amortizării conform noii metode?
 • Dispui de active luate în leasing, prin subvenționare, cu finanțare din credite?
 • Dorești să vezi studii de caz exemplificate și explicate detaliat?

Detalii
24
05 2019
976

Curs: Amortizarea în scopuri fiscale

De ce ar trebui să vii la acest curs?

 • Nu ești sigur că cunoști modalitatea de migrare la metoda lineara de calcul a amortizării?
 • Dorești să afli particularitățile de calcul a amortizării conform noii metode?
 • Dispui de active luate în leasing, prin subvenționare, cu finanțare din credite?
 • Dorești să vedeți studii de caz exemplificate și detaliat explicate?

Dacă răspunsul este afirmativ – este un motiv să participați la seminarul organizat de VIOSER Trainings and Events!
Detalii
12
04 2019
1030

Ediția din aprilie a P.P. „monitorul fiscal FISC.md”

Stimați cititori, P.P. „monitorul fiscal FISC.md”, vine și în ediția cu nr. 3(51) cu informații utile și actuale pentru Dvs. În această ediție vă propunem articolele autorilor noi: Elena Taban – contabil practician, doctor în economie, conferențiar universitar, Olga Donciu – contabil practician, magistru în drept și Alexandru Ciuș — consilier pentru soluționarea contestațiilor, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

În această ediție vă propunem să citiți continuarea articolului despre Aplicarea metodei liniare privind calcularea amortizării, scris de inspectorul principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, SFS, Galina Șpac. Prima parte a acestui articol a fost plasată în ediția nr. 2(50).
Detalii