15
06 2017
900

Despre metodele estimării venitului impozabil nedeclarat

Ce metode utilizează Serviciul fiscal pentru estimarea venitului impozabil nedeclarat?

Conform art. 2266 din CF, se utilizează următoarele metode indirecte de estimare a venitului impozabil:

  1. metoda cheltuielilor;
  2. metoda fluxului de mijloace băneşti;
  3. metoda proprietății;
  4. alte metode utilizate în practica internațională.

Detalii
09
07 2014
2112

Maia Tverdohleb: Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice

Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice de SFS a început în anul 2013 pentru perioada anului 2012. Pînă în prezent, au fost supuse verificărilor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului 33 persoane fizice, din care pe parcursul trimestrului I al anului curent au fost finisate 7 controale fiscale.
Detalii
13
03 2014
2154

Maia Tverdohleb: Referitor la Declarația persoanei fizice cu privire la proprietate și procedura de control fiscal al venitului persoanelor fizice, aplicînd metodele indirecte de estimare a venitului impozabil

În procesul de control fiscal al persoanei fizice, prin aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, conform art. 22615 din CF, în baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal, organul fiscal citează persoana fizică supusă verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea controlului fiscal.
Detalii
18
11 2013
2099

Maia Tverdohleb: Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari și aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice în unele ţări ale UE

Romania

Direcţia Verificări Fiscale (DVF) este structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a României, desemnată să pună în aplicare Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM). DVF a fost înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Detalii
23
07 2013
1440

Физическое лицо работало за границей и располагает определенной суммой денег. На вырученные деньги лицо решило приобрести квартиру или дом в Республике Молдова. Следует ли что-либо декларировать в налоговый орган в момент приобретения недвижимого имущества? Следует ли ему представить Декларацию физического лица об имеющихся денежных средствах?

В момент приобретения собственности не возникает никакой ответственности по декларированию. Помимо того, как было ранее упомянуто, предельный срок подачи Декларации физического лица об имеющихся денежных средствах истек и более эта декларация не представляется.
Detalii
23
07 2013
1540

Persoana fizică a lucrat peste hotare și deține o sumă oarecare de bani. Cu banii respectivi a decis să procure un apartament sau o casă de locuit în Republica Moldova. Ce trebuie să declare la fisc la momentul procurării imobilului? Trebuie de depus Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?

La momentul procurării imobilului nu există nici o responsabilitate de declarare. De asemenea, după cum am mai menționat, termenul de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești a expirat şi această Declarație nu se mai prezintă.
Detalii
23
07 2013
1345

Каков порядок декларирования доходов, полученных физическим лицом в соответствующем налоговом году?

Декларацию о подоходном налоге имеют право представлять все налогоплательщики.

В соответствии со ст. 83 НК, декларацию о подоходном налоге обязаны представлять:
Detalii
23
07 2013
1422

Что считается налогооблагаемым доходом физического лица, и какие источники дохода облагаются налогом?

Налогооблагаемый доход, на основании ст. 12 НК, представляет собой валовой доход, включая льготы, предоставленные работодателем, полученный налогоплательщиком из всех источников в определенный налоговый период, за минусом вычетов и освобождений, относящихся к этому доходу, на которые налогоплательщик имеет право согласно налоговому законодательству.
Detalii