11
02 2020
458

Cuantumul ajutorului bănesc pentru beneficiarii de protecție internațională

Cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul curent va constitui 1192, 95 lei. Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea ajutorului respectiv acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2020 a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și examinat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

Până în anul 2013, mărimea ajutorului a constituit 10% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul următor, iar din 2013 cuantumul a fost majorat până la 15% din salariul mediu pe economie, în scopul ajustării mărimii indemnizațiilor la realitățile sociale și economice.
Detalii
17
05 2018
2680

Moldova – Italia: migranţii vor beneficia de asigurare socială

La Roma, Republica Italiană, au avut loc negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Italiană, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Din cadrul delegaţiei oficiale din Republica Moldova au făcut parte reprezentanţi ai CNAS, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Detalii
01
02 2018
707

Locuri de muncă pentru străinii din Moldova

Ocupațiile la care numărul locurilor de muncă vacante înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă depășește 100 de unități, iar solicitarea de suplinire nu poate fi satisfăcută în termen de o lună, cele pentru care raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante înregistrate și numărul șomerilor înregistrați la aceste ocupații este de cel puțin 2/1, pot fi ocupate de către migranții aflați în țara noastră.
Detalii
22
11 2017
1113

OFII va susţine reintoarcerea moldovenilor din Franţa

Cetățenii RM, care au lucrat în Franța și vor reveni acasă, vor deveni beneficiari ai Programului Oficiului Francez pentru Imigrare și Integrare (OFII). Guvernul a aprobat în cadrul sedinţei din 21 noiembrie curent Acordul – cadru de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale și OFII pentru punerea în aplicare a Programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova.
Detalii
30
10 2017
1149

Turcia, printre ţările cu care avem Acord de securitatea socială

Migranții din Republica Moldova care domiciliază sau desfășoară o activitate de muncă pe teritoriul Turciei vor beneficia de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de afecțiuni generale sau de accidente în afara muncii, indemnizații de maternitate, pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă și boli profesionale, pensii de urmaș, ajutoare de deces, ajutoare de șomaj.
Detalii
03
10 2017
845

Încă 39 de proiecte vor fi finanţate în cadrul Programului PARE 1+1

Pentru finanţarea lor vor fi alocate 7,8 mil. lei. Potrivit directorul general al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și medii (ODIMM), Iulia Iabanji, din numărul total al proiectelor pentru care au fost oferite granturi, 21 de întreprinderi sunt la etapa de extindere sau dezvoltare, iar 18 proiecte sunt start-upuri.
Detalii
19
09 2017
699

Diaspora va aprecia capacităţile insituţionale ale ţării de baştină

Hotărârea Guvernului cu privire la mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare, ce are ca scop coordonarea activităților tuturor părților implicate în dialogul cu cetăţenii nostril peste hotare – autorități publice centrale și locale, societate civilă, mediul academic, organizațiile internaționale — a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 335-339 din 15 septembrie curent.
Detalii
25
08 2017
656

Reintegrare socială şi economică pentru migranţii moldoveni

Cetăţenii moldoveni plecaţi peste hotare vor fi la curent cuoportunităţile de reintegrare socială şi economică de acasă, iar autorităţile sunt încurajate să se implice mai activ în monitorizarea procesului migraţional şi acordarea suportului necesar ajustat la necesităţile cetăţenilor.

Guvernul a aprobat Planul de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetăţenilor Republicii Moldova reveniţi de peste hotare.
Detalii
11
07 2017
862

Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova

Amendamentul I la Memorandumul de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) cu privire la Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova” a fost aprobat de Guvern în şedinţa din 10 iulie curent.

În urma negocierilor dintre părţi, faza a doua a proiectului „Consolidarea cadrului instituţional al Republicii Moldova în domeniul migraţiei şi dezvoltării” (MIDIDOM) din cadrul programului „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova” va fi gestionată în totalitate de Cancelaria de Stat. Este pentru prima dată când în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării, instituția donatoare transferă administrarea proiectului, inclusiv financiară, direct instituției beneficiare – Cancelaria de Stat, astfel devenind unitate de implementare.
Detalii