05
10 2021
1408

Numerarul întreprinderii: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse

Prevederi privind gestionarea mijloacelor bănești în numerar

Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova (Normele) sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 (HG nr. 764/1992).

Conform Normelor menționate, toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obștești etc., asociaţiile, organizaţiile și instituţiile (în continuare – întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sunt obligate să consemneze mijloacele lor bănești în instituțiile financiare.


Detalii

21
08 2021
924

Obligațiile fiscale aferente donației mijloacelor bănești în scopuri filantropice de către o persoană juridică unei organizații necomerciale

O persoană juridică efectuează o donație sub formă de mijloace bănești în scopuri filantropice către o organizație necomercială. Care este modul de confirmare a donației, cum urmează a fi deduse cheltuielile aferente și cum urmează a fi reflectată această donație în Darea de seamă VEN12?


Detalii

19
08 2021
1140

O persoană juridică donează mijloace bănești persoanei fizice: obligațiile fiscale

Un SRL a efectuat o donației sub formă de mijloace bănești unei persoane fizice (altor persoane decât cele menționate în art. 36 alin. (2) din CF). Ce obligații fiscale apar în cazul dat și cum urmează a fi reflectată donația în dările de seamă?

 

În conformitate cu art. 20 lit. i) din CF, în venitul brut nu se include în patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art. 901 alin.(31) din CF.


Detalii

04
12 2020
788

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 decembrie 2020, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 143 din 17 noiembrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare. 

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
30
11 2020
548

Ordinul SFS nr. 580 din 23.11.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

16
09 2020
934

Unele aspecte ale repatrierii mijloacelor bănești în valută națională

Se consideră finisată repatrierea mijloacelor bănești în cazul în care în contractul de export valuta contractuală este dolari SUA/euro, în declarațiile de export de asemenea este indicată valută străină, iar nerezidentul, în adresa căruia se efectuează exportul de mărfuri, achită marfa dată în lei moldovenești?

 

 
Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 1466/1998 privind reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, repatrierea mijloacelor bănești reprezintă încasarea de la
Detalii
19
08 2020
1325

Repatrierea mijloacelor bănești, mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe

La etapa actuală, practic nici o țară nu consumă doar bunurile și serviciile pe care le produce, din considerentul că fie anumite produse nu pot fi obținute pe teritoriul acesteia din cauza climatului, fie nu dispune de resursele necesare pentru a produce anumite bunuri. În acest sens, se recurge la importul de bunuri și servicii sau la exportul acestora.

 

În țările cu o economie mai puțin dezvoltată, cum ar fi și cazul RM, în vederea asigurării protecției suveranității și securității economice, dezvoltării economiei naționale prin intermediul stimulării activității economice externe a fost dispusă asigurarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacţiile de export, reexport, import, reimport, barter, cooperare, leasing și orice alte operaţiuni și tranzacţii externe (în continuare – repatrierea mijloacelor bănești și materiale).

Detalii