07
08 2017
1058

1 (28.7.8) Se consideră acordarea împrumutului de mijloace bănești între agenți economici ca o livrare impozabilă?

Conform prevederilor Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997:

  • livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală (art.93 pct.3));

Detalii
19
07 2017
726

6. (29.1.7.8) Entitatea efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară. Se reține impozitul la sursa de plată?

Donația în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 827 din Codul civil.

Patrimoniul primit de către persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabila.
Detalii
14
07 2017
1090

Privind declararea disponibilului de mijloace bănești și estimarea venitului impozabil al persoanei fizice

În anul 2012, când a fost perioada de declarare a disponibilului de mijloace bănești deținute, eu nu am depus declarația la organul fiscal. În anul 2016 a fost inițiată verificarea fiscală a corectitudinii declarării venitului. Controlul se efectuează prin metode indirecte, și s-au stabilit cheltuieli mai mari decât venitul declarat la fisc. Dar eu am avut bani în conturi bancare, depuși în 2006, 2008 și 2011. Se vor lua în considerare acești bani la estimarea venitului impozabil?

În 2012 a fost perioada de declarare a disponibilului de mijloace bănești, pe care le deținea persoana fizică la situația din 1 ianuarie 2012.
Detalii
06
07 2017
723

Adrian Corcimari: Scopul noii legi este reducerea numărului crimelor financiare

«Autorităţile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmăreşte intensificarea măsurilor în lupta cu crimele financiare şi implementarea recomandărilor Comitetului de experţi al Consiliului Europei pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Moneyval)», susţine şeful adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Adrian Corcimari, şeful delegaţiei Moldovei la Moneyval. Tot el a comunicat că Moldova se află sub «monitorizarea regulată» a experţilor europeni începând cu anul 2012.

«Experţii Moneyval au remarcat progresul Moldovei pentru anii 2015 — 2016 în eliminarea mai multor deficienţe din legislaţia privind combaterea spălării banilor. Ei monitorizează activitatea autorităţilor moldoveneşti cu privire la elaborarea acestor legi, pentru ca ţara să se îndrepte în direcţia corectă. Scopul noii legi este reducerea numărului crimelor financiare şi apropierea de standardele internaţionale», a mai spus el.
Detalii
06
05 2017
610

Privind revocarea operaţiunii de schimb valutar de către clientul unităţii de schimb valutar

Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 335 din 1 decembrie 2016, stipulează că la efectuarea oricărei operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoana fizică, până la eliberarea clientului a mijloacelor corespunzătoare
Detalii
03
05 2017
1572

Cu privire la reținerea impozitului la sursa de plată de către o instituție financiară

Persoana fizică „X” nerezident al Republicii Moldova a primit cu titlu de moștenire de la persoana fizică „Y” rezident al Republicii Moldova un depozit bancar, soldul mijloacelor bănești pe care constituia suma de 45 mii dolari SUA. Care este regimul de impozitare a nerezidentului „X” pentru venitul obținut luând în considerare faptul că conform prevederilor Codului fiscal veniturile obținute cu titlu de moștenire sau donație nu sunt supuse impozitării?

Detalii
25
01 2017
746

Definitivarea masei debitoare ca rezultat al anulării actelor juridice

Prin masă debitoare se semnifică bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită (art. 2 din Lege).
Detalii