22
11 2021
320

Restituirea TVA în cazul investițiilor capitale efectuate de locatar în reparația bunurilor

Se restituie TVA aferentă investițiilor capitale, în cazul în care are loc reparația capitală a imobilului luat în locațiune, în partea în care cheltuielile de reparație depășesc 15% de la valoarea locațiunii?

În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(11) din Codul fiscal (CF), prin derogare de la prevederile alin.(1), agenții economici care sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA şi care, începând cu 1 mai 2015, efectuează investiții (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producție care se află în curs de execuție sau conservare, ci doar pentru clădirile de producție care sunt date în exploatare şi utilizate conform destinației lor finale.


Detalii

12
11 2021
463

28.21.70 Se păstrează oare dreptul la deducerea sumei TVA aferentă mijloacelor fixe (utilaj) procurate în cazul în care aceste mijloace fixe au fost distruse în urma calamităților naturale?

În conformitate cu prevederile art.102 alin. (81) CF, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile procurate, precum şi pentru mărfurile, serviciile procurate care au fost utilizate la fabricarea mărfurilor care în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităţilor naturale se deduce în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate şi confirmate.


Detalii

09
11 2021
274

Amortizarea în scopuri fiscale

Procesul de calculare al amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este unul destul de complex, iar ultimele modificări care s-au făcut la acest capitol au implicat și multe neclarități.

Cu scopul de a soluționa toate întrebările pe care le aveți la acest subiect, Vioser vă  invită la 29 noiembrie curent  la cursul „Amortizarea în scopuri fiscale”.


Detalii

15
10 2021
213

Contabilitatea costurilor activităților auxiliare și costurilor indirecte de producție la entitățile cu activitate extractivă

Contabilitatea activităților auxiliare


În componența activităților auxiliare la entitățile cu activitate extractivă pot fi incluse:
• secția de reparație a mijloacelor fixe (subcontul 8121);
• transportul auto (subcontul 8122);
• asigurarea cu energie electrică (subcontul 8123);
• întreținerea și exploatarea buldozerelor (subcontul 8124);
• întreținerea și exploatarea compresoarelor (subcontul 8125) etc.


Detalii

21
10 2021
885

Aplicarea noii metode de calcul al amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Una din provocările majore ale anului 2021 pentru contabili, directori financiari și liberi practicieni o reprezintă obligativitatea aplicării noii metodologii liniare privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

 

Dat fiind faptul că odată cu punerea în aplicare a noii metode apar un șir de întrebări specifice practicii de lucru, P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” organizează un webinar cu genericul: „Aplicarea noii metode de calcul al amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale”, în cadrul căruia vor fi abordate pe larg subiecte, ca:


Detalii

17
08 2021
622

Amortizarea în scopuri fiscale a mijloacelor fixe neutilizate temporar (în perioada situației excepționale în sănătate) în activitatea întreprinderii

Pe parcursul anului 2021 din cauza situației excepționale declarate în legătură cu pandemia COVID-19, o parte din angajații întreprinderii „X” fie s-au aflat în șomaj tehnic, fie au lucrat de la distanță, iar timp de aproximativ 2 luni o parte din mijloacele fixe ale întreprinderii nu a fost folosite în activitatea de întreprinzător a acesteia. În asemenea situație se va calcula sau nu amortizarea în scopuri fiscale aferentă mijloacelor fixe care nu au fost utilizate temporar în activitatea întreprinderii?


Detalii

01
06 2021
419

Capitalizarea costurilor ulterioare cu reparația

Costurile ulterioare pot fi efectuate în procesul de reparație sau dezvoltare a mijloacelor fixe cu scopul îmbunătățirii caracteristicilor inițiale a acestora şi, respectiv, majorării beneficiilor economice așteptate din utilizarea obiectului.
 
Acestea pot să rezulte din prelungirea duratei de utilizare a obiectului; creșterea capacității de producție, suprafeței sau altor caracteristici ale obiectului; îmbunătățirea substanțială a calității producției fabricate (serviciilor prestate); prelungirea intervalelor între înlocuirile părților componente în limita duratei de utilizare a obiectului; crearea componentelor care nu mai necesită înlocuire în limita duratei de utilizare a obiectului; reducerea semnificativă a costurilor de exploatare prevăzute inițial etc.


Detalii