18
02 2021
1252

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I în nr. 7 (62), partea II în nr. 8 (63) 2020))

Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe

Potrivit pct. 31 din SNC „INC” imobilizările se derecunosc la ieșirea acestora în cazul transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vânzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc., lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.


Detalii
11
02 2021
336

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Noua metodă de evidență și calcul

Odată cu finalizarea anului fiscal și demararea lucrărilor de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), apare necesitatea calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Totodată, apar confuzii, dileme și întrebări la acest capitol, iar acum ai posibilitatea să te asiguri că aplici corect prevederile legislative privind noua metodă de calcul al amortizării fiscale.


Invităm la discuții toți contabilii, atât începători, cât și profesioniști, directorii financiari și administratorii de companii.


Detalii
09
02 2021
2845

Tranziția la noul Catalog al mijloacelor fixe și la noua metodă de calculare a amortizării în scopuri fiscale

Prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative a fost prelungit cu un an termenul de efectuare a tranziției la noua metodă de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
 
Astfel, conform art.24 alin.(311) din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, pentru perioada fiscală 2020 agenții economici pot alege modul de calcul al amortizării și cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art. 26 și 27 din CF, în vigoare din 31 decembrie 2018, sau conform art. 261 din CF, în vigoare din 31 decembrie 2020.

Detalii
27
01 2021
544

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Noua metodă de evidență și calcul

Odată cu finalizarea anului fiscal și demararea lucrărilor de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), apare necesitatea calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Totodată, apar confuzii, dileme și întrebări la acest capitol, iar acum ai posibilitatea să te asiguri că aplici corect prevederile legislative privind noua metodă de calcul al amortizării fiscale.

Invităm la discuții toți contabilii, atât începători, cât și profesioniști, directorii financiari și administratorii de companii.


Detalii
23
12 2020
3563

Modificările operate la Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019. Modificările intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2020.

 


Detalii
23
12 2020
3177

Noul Catalog al mijloacelor fixe

Ținând cont de ajustările efectuate în ultimii ani la cadrul normativ conex, Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338/2003 a devenit nefuncțional și dificil de aplicat în practică, întrucât în mare parte nu corespunde realităților economice, aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe devenind imperativ necesară. Respectiv, cu implicarea mediului de afaceri și autorităților publice, s-a reușit elaborarea și aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe (Catalog), acesta fiind aprobat în ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

Detalii
18
12 2020
3283

Noul Catalog al mijloacelor fixe ar putea fi aprobat până la 1 ianuarie 2021

Perfecționarea cadrului normativ în domeniul evidenței și calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este un proces complex și amplu și mă bucur că în cadrul acestuia am reușit să includem cei mai buni profesioniști din domeniul fiscal și contabil. Preconizăm că proiectele Catalogului mijloacelor fixe și a Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale vor fi aprobate săptămâna viitoare de către Guvern și publicate, astfel ca să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2021, pentru ca să oferim posibilitate agenților economici să asigure trecerea la noua metodă de evidență a mijloacele fixe începând cu perioada fiscală a anului 2020, conform Catalogului ce va fi aprobat. Știm că orice tranziție este complicată, dar mizăm pe suportul dvs., a menționat secretarul de stat, Dorel Noroc, în concluzia ședinței online desfășurate astăzi, 18 decembrie, de Ministerul Finanțelor cu reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic și experți în domeniu.

Detalii
16
12 2020
1956

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I/ continuare partea I în nr. 7 (62))

 

Determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații
Atribuirea cheltuielilor/costurilor ulterioare aferente reparației sau dezvoltării la cheltuieli curente ori la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate se efectuează în conformitate cu SNC sau IFRS (pct. 20 din Regulament). Cheltuielile/costurile ulterioare care, potrivit prevederilor SNC sau IFRS, urmează a fi capitalizate, în scopuri fiscale se vor capitaliza prin majorarea valorii de intrare cu suma cheltuielilor/costurilor ulterioare suportate (pct. 22 din Regulament). Vom prezenta schematic cheltuielile/costurile ulterioare suportate ce urmează a fi deduse sau capitalizate în scopuri fiscale (Figura 2). Situația cea mai complicată pentru contabil apare atunci când acesta urmează să califice care costuri aparțin costurilor de întreținere și asistență tehnică, costurilor cu reparația curentă sau costurilor cu reparația capitală.

Detalii
02
12 2020
278

Amortizarea în scopuri fiscale

Modalitatea de calcul al amortizării în scopuri fiscale prin prisma noului regulament privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe a intrat în vigoare din 01.01.2020 (în baza a 9 studii de caz)

 

DE CE AR TREBUI SĂ VII la acest curs?

  • Să cunoști modalitatea de migrare la metoda lineară de calcul al amortizării;
  • Să afli particularitățile de calcul al amortizării conform noii metode;
  • Să înveți cum determini amortizarea activelor luate în leasing, prin subvenționare, cu finanțare din grant;

  • Detalii
07
11 2020
613

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Noua metodă de evidență și calcul

Odată cu finalizarea anului fiscal și demararea lucrărilor de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), apare necesitatea calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

 

Totodată apar confuzii, dileme și întrebări la acest capitol, iar acum ai posibilitatea să te asiguri că aplici corect prevederile legislative privind noua metodă de calcul a amortizării fiscale.

 

Invităm la discuții toți contabilii, atât începători cât și profesioniști, directorii financiari și administratorii de companii.

 

În cadrul seminarului discutăm următoarele subiecte: