15
12 2020
283

Plata pensiilor militarilor nu va fi condiționată de locul de trai

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale prevederile legislației în vigoare ce stabileau că nu se stabilesc pensii militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (în continuare –militari), şi nici familiilor acestora care au plecat în străinătate pentru domiciliere permanent, iar prestațiile stabilite acestor persoane înainte de a pleca în străinătate pentru domiciliere permanentă li se plăteau anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare. Astfel, plata prestației este condiționată de locul de trai al pensionarului.
 

Detalii
04
09 2019
621

De compensații pentru tratament sanatorial vor putea beneficia și alte categorii de persoane asigurate

Militarii, persoanele din corpul de comandă și soldații din organele afacerilor interne, din sistemul penitenciar și colaboratorii organelor securității statului, care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu vor putea beneficia de compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit, de rând cu persoanele recunoscute ca persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului.

Completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.868/2004 ) cu prevederile respective este propusă de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
Detalii
15
02 2019
470

Simplificarea condițiilor de acordare a alocației de stat

Oferirea alocației lunare de stat soților/soțiillor sau părinților participanților la acțiunile de luptă, supraviețuitorilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau ai persoanelor cu dizabilități cauzate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl este simplificată.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 67 din 11.02.2019 pentru modificareaRegulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație.
Detalii
22
10 2018
581

Alocație nominală pentru militarii decorați

Începând cu 1 ianuarie 2019, persoanele decorate cu distincţii de stat de tip „cruce” vor beneficia de dreptul la alocaţie nominală. Cuantumul alocației va fi de 100 de lei lunar.

Legea pentru modificarea Legii cu privire la veterani a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 octombrie curent.
Detalii
28
09 2018
645

Alocații nominale pentru militarii decoraţi

Autoritățile vin cu un suport financiar pentru persoanele decorate cu distincţii de stat de tip „cruce”. Aceștia vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2019, de dreptul la alocaţie nominală. Parlamentul a votat ieri, în lectură finală, completări la Legea cu privire la veterani.

Astfel, potrivit prevederilor, cuantumul alocației va fi de 100 de lei lunar. Persoanele vor beneficia de dreptul la alocaţie nominală doar în cazul în care le va fi stabilită pensia. Totodată, persoanelor decorate care se încadrează în mai multe categorii de beneficiari de alocații nominale li se stabilește o singură alocație, la alegere.
Detalii
18
04 2017
911

Pensii mai mari pentru unele categorii de militari

Începând cu 1 martie 2017, militarii încadraţi într-un grad de dizabilitate severă, în urma participării la acţiunile de luptă din Aganistan şi în urma acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova din rândurile militarilor în termen vor primi o pensie majorată, în mărime de 3500 de lei.
Detalii
03
03 2017
627

Vor fi majorate indemnizațiile pentru unele categorii de militari

Persoanele încadrate într-un grad de dizabilitate severă în urma participării la acțiunile de luptă din Afganistan și în urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, din rândul militarilor, vor primi o indemnizație mai mare – de 3500 lei, în creștere cu 1842 lei.
Detalii
03
09 2014
1340

Indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru familiile militarilor prin contract

În urma modificărilor operate în legislaţie, familiile militarilor prin contract beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, care se plăteşte la locul de serviciu al militarului prin contract, din mijloacele bugetului de stat.

Anterior, militarii prin contract beneficiau de dreptul la indemnizaţie pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, ca persoane neasigurate, care se acorda prin intermediul organelor de asigurări sociale.
Detalii
12
02 2014
1690

Mai mulţi militari vor primi un spor lunar în mărime de 30 la sută din salariul de funcţie pentru condiţii specifice

O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv în cadrul şedinţei de astăzi. Hotărârea vizează militarii angajaţi pe bază de contract în organele apărării naţionale, efectivul de trupă şi corpul de comandă ai Departamentului Trupelor de Carabinieri, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Inspectoratului General al Poliţiei, altor instituţii cu atribuţii poliţieneşti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi efectivul Serviciului de Curieri Speciali.
Detalii