21
04 2021
193

VMS pe 7 ani: cererea a depășit oferta

Astăzi, 21 aprilie, în cadrul licitației de plasare a valorilor mobiliare de stat, pe piața primară au fost emise, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, obligațiuni de stat pe 7 ani, la o rată anuală a dobânzii fixe de 6,5%.
 
Oferta Ministerului Finanțelor a fost acoperită în proporție de 107%, fiind emise obligațiuni de stat în sumă de circa 75 mil. lei față de 70 mil. lei oferite. Principalii cumpărători au fost băncile-dealeri primari și investitorii instituționali.
 


Detalii

19
03 2021
211

Global Money Week 2021. Acum și în Moldova

Ministerul Finanțelor, în acest an, pentru prima data se alătură evenimentului Global Money Week, o mișcare globală de creștere a nivelului de educare financiară în rândul tinerilor, în cadrul căruia participă publicul din aproape 175 de țări.
 
Astfel, în perioada 23-27 martie curent, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe în colaborare cu A.O. FINEDU vor desfășura o serie de acțiuni dedicate tinerilor din Republica Moldova, în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare, cu genericul „Bugetul public este bugetul tău”. Scopul activităților ce urmează a fi realizate este popularizarea informației ce ține de finanțe într-o manieră simplă și accesibilă tinerilor.
 
 


Detalii
19
02 2021
294

ECC: elaborarea reglementărilor noi

Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri, până la 25 februarie 2021, asupra trei proiecte, fiind inițiat procesul de elaborare a acestora.
 
Astfel, sunt așteptate propuneri pentru definitivarea:  
  • Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control
  • Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificate a echipamentelor de casă și de control
  • Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
 

Opiniile, sugestiile și propunerile pot fi expediate la adresa electronică irina.reahovscaia@sfs.md  până la ora 12.00, data limită - 25 februarie.


Detalii
19
02 2021
164

Regulile de achiziție a articolelor din metale prețioase de la persoanele fizice pot fi modificate

Persoanele fizice (care nu dispun de licență pentru desfășurarea activității cu metale prețioase și pietre prețioase) vor putea realiza, anual, în baza chitanțelor de achiziție, până la 5 articole din metale prețioase.
 
Suplinirea Regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/1995 va asigura securitatea consumatorilor şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, precum și amendarea actelor normative ce ţin de supravegherea marcării de stat, consideră autorii proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.
Detalii
16
02 2021
212

Șase priorități în domeniul achizițiilor publice

Una dintre direcțiile prioritare de activitate ale Guvernului Republicii Moldova sunt achizițiile publice, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, la prestarea de servicii publice și la creșterea încrederii în instituțiile de stat.

 

În acest sens, Ministerul Finanțelor anunță deschiderea și interesul său pentru cooperarea cu inițiativele societății civile pentru a lansa proiecte comune cu scopul creșterii transparenței, integrității și eficienței achizițiilor publice în Republica Moldova. În special, este vorba despre oportunitatea de a oferi sprijin și cooperare în pregătirea și implementarea proiectelor în cadrul programului Lift* de la organizația internațională Open Contracting Partnership.

Detalii
04
02 2021
317

„Bugetul pentru cetățeni – 2021”

Ministerul Finanțelor a publicat „Bugetul pentru cetățeni pentru anul 2021”, document ce prezintă bugetul într-un limbaj simplu, evidențiind caracteristicile importante, facilitând astfel înțelegerea proceselor și a informațiilor de bază pentru cetățenii de rând.
 
În acest sens, Ministerul Finanțelor reiterează angajamentul ferm de a îmbunătăți accesul publicului la informațiile bugetare, în scopul promovării responsabilității și transparenței în gestiunea finanțelor publice.
 

Detalii
04
01 2021
252

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate, publicat

În Monitorul Oficial nr. 360-371  din 25 decembrie 2020 a fost publicat  Ordinul nr. 155 al Ministerului Finanțelor din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate și de modificare a Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării.
 
În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22),
 
ORDON:

Detalii
10
12 2020
303

Accesul direct al persoanelor fizice la VMS

Persoanele fizice ar putea obține accesul la cumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS) printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere prin dealerii primari.
 
Ministerul Finanțelor anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”
 

Detalii
25
11 2020
1112

Politica fiscală și vamală 2021: TVA

Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021 conține măsuri cu privire la aplicarea TVA. În Nota informativă la proiect sunt menționate următoarele aspecte.

 

Ajustarea noțiunii „investiții capitale”

Proiectul prevede ajutarea noțiunii de investiții capitale stabilită la art.93 pct.18) din Codul fiscal, în vederea extinderii dreptului de solicitare a restituirii de TVA în legătură cu reparația capitală a mijlocului fix/imobilizărilor corporale. În acest sens modificarea are drept scop stimularea investițiilor și modernizarea capitalului fix.

 


Detalii
22
10 2020
630

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19, extins

Hotărârea Guvernului nr. 732 cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (HG nr. 732/2020) este modificată. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului care prevede menținerea achitării de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 până la 30 noiembrie 2020, termenul fiind extins cu o lună.

Detalii