25
11 2020
596

Politica fiscală și vamală 2021: TVA

Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021 conține măsuri cu privire la aplicarea TVA. În Nota informativă la proiect sunt menționate următoarele aspecte.

 

Ajustarea noțiunii „investiții capitale”

Proiectul prevede ajutarea noțiunii de investiții capitale stabilită la art.93 pct.18) din Codul fiscal, în vederea extinderii dreptului de solicitare a restituirii de TVA în legătură cu reparația capitală a mijlocului fix/imobilizărilor corporale. În acest sens modificarea are drept scop stimularea investițiilor și modernizarea capitalului fix.

 


Detalii
22
10 2020
468

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19, extins

Hotărârea Guvernului nr. 732 cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (HG nr. 732/2020) este modificată. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului care prevede menținerea achitării de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 până la 30 noiembrie 2020, termenul fiind extins cu o lună.

Detalii
21
09 2020
240

Politica fiscală și vamală. Primele discuții

Ministerul Finanțelor comunică că Vicepremierul Serghei Pușcuța și Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, au avut o întrevedere cu membrii Asociației Investitorilor Străini. Subiectele de discuție au vizat propunerile privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, prevederile noului Cod Vamal, modificările inițiate la Catalogul Mijloacelor Fixe, etapa implementării monitorizării electronice a vânzărilor, precum și alte subiecte de actualitate.
 
Conducerea Ministerului Finanțelor a exprimat deschidere față de mediul de afaceri în vederea identificării priorităților pentru continuarea colaborării comune. De asemenea, Vicepremierul Serghei Pușcuța a îndemnat reprezentanții mediului de afaceri să participe activ la elaborarea, expertizarea și implementarea propunerilor de politică fiscală și vamală.

Detalii
08
09 2020
509

Extinderea drepturilor Inspecției Financiare

Inspecției Financiare îi va fi acordat dreptul să adreseze în instanţa de judecată acţiuni în apărarea intereselor statului, în cazul în care entităţile publice supuse inspectării nu vor întreprinde măsuri necesare în rezultatul controalelor efectuate. De asemenea, Inspecţia va efectua verificarea utilizării sumelor de desemnare procentuală şi va trage la răspundere beneficiarii care au încălcat regulile stabilite de utilizare.
 
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Inspecția Financiară.

Detalii
01
07 2020
237

„Moldelectrica”, eliberată de garantarea împrumutului

Î.S. „Moldelectrica” a fost scutită de obligația de  a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării unui proiect. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 90 din 11 iunie 2020 privind eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat se permite, cu titlu de excepție, este prevăzută eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, Faza I”.

Detalii
04
05 2020
2377

Cum vor fi achitate subvențiile la plata salariilor

Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) a intrat în vigoare. Documentul a fost aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr.58 din 28 aprilie 2020 și publicat în „Monitorul Oficial” din 30 aprilie.

Regulamentul stabilește modul de acordare a subvenției în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii
Detalii
16
04 2020
654

Bugetul de stat 2020. Alte priorități

Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și/sau regimul de staționare în perioada stării de urgență, conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr.16 din 10 aprilie 2020 va costa bugetul de stat 320 mil. lei, iar subvenționarea dobânzilor la creditele bancare – 90 mil. lei.

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019. Conform documentului, veniturile bugetului de stat pentru anul 2020 se vor diminua cu circa 6,33 mld. lei și vor constitui 37798600,0 mii de lei,
Detalii
12
02 2020
422

Programul „Prima Casă” în cifre

Ministerul Finanțelor comunică că de la lansarea Programului de stat „Prima Casă” prin intermediul acestuia au fost procurate 4019 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2 mld. lei, iar suma totală a garanțiilor active constituie 1 mld. lei. Din numărul total de 3999 beneficiari, 2825 sunt familii, iar 1194 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani.

Totodată, 571 de persoane beneficiază de compensații în cadrul Programului „Prima Casă 2”, acesta fiind destinat persoanelor angajate în sectorul bugetar. De compensații de la bugetul de stat beneficiază și 1422 de familii care au mai mulți copii minori la întreținere („Prima Casă 3”).
Detalii
20
12 2019
265

Selectarea participanților la recreditare se va efectua de Ministerul Finanțelor

Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor externe sau interne de către unitățile speciale de implementare a proiectelor Ministerului Finanțelor ar putea fi extins cu 12 zile. Astfel, dacă la momentul actual acestea prezintă Ministerului lunar, până la data de 3 a lunii următoare lunii de gestiune, dările de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor, însoţite de setul de documente ce confirmă primirea împrumutului, se propune ca dările de seamă să fie prezentate până la data de 15 a lunii respective.
Detalii
06
12 2019
362

Circa 130 de tineri antreprenori au beneficiat de credite cu rata dobânzii redusă, oferite în cadrul unui program inițiat de Ministerul Finanțelor

Programul ”Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat la inițiativa Ministerului Finanțelor, are deja 130 de beneficiari și s-a extins în 28 de raioane ale țării. După 10 luni de activitate, suma creditelor acordate tinerilor antreprenori este de 85,3 milioane de lei.

Majoritatea beneficiarilor au investit acești bani în procurarea tehnicii agricole, echipamente pentru sisteme de irigare de scară mică, îngrășăminte minerale, utilarea camerelor frigorifice, sere, material săditor, semințe, conectare la rețele electrice și apeduct, utilaje de fabricare a mobilei, etc.
Detalii