24
05 2022
87

Revenirea societăților de registru

Societate de registru este persoană juridică cu forma de organizare juridică de societate pe acțiuni, autorizată în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, a cărei activitate de bază, cu titlu exclusiv pe piața de capital este ţinerea registrelor acționarilor. Noțiunea se va regăsi în Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și are drept scop restabilirea cadrului legal pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile de registru. Amintim, reglementările acestei activități existente anterior pe piața valorilor mobiliare au fost abrogate prin Legea nr. 58/2017, funcțiile ce țin de evidența conturilor și registrelor deținătorilor de VM fiind delegate Depozitarului unic central.
 

Detalii
18
05 2022
298

Auditul intern în sectorul public. Instruiri pentru nivelul avansat

La 20 mai expiră termenul-limită de depunere a setului de acte pentru  înmatriculare la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, pentru nivelul avansat, cu durata sesiunii de instruire de 62 de ore academice, cu începere din luna iunie. Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, fiind gratuit pentru participanții selectați, anunță autoritatea.
 
Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor
Detalii
18
04 2022
402

Achizițiile publice în contextul volatilității prețurilor

Ținând cont de dificultățile apărute la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, Ministerul Finanțelor, prin comunicatul nr. 13-09/94 din 14 aprilie 2022 publicat în continuare, vine cu explicații și recomandări atât în adresa autorităților contractante, cât și operatorilor economici.
 
Luând în considerare sesizările primite de la autoritățile contractante și operatorii economici privind problemele apărute în domeniul achizițiilor publice ce țin de imposibilitatea executării contractelor de achiziții publice ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, precum și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina, Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate care promovează politica în domeniu, vine cu următoarele recomandări:


Detalii

26
01 2022
354

Platforma „mtender.md” va fi exploatată din luna februarie 2022

Platforma de achiziții publice a Ministerului Finanțelor – „mtender.md” în cadrul Sistemului informațional autorizat “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” MTender – a fost data în exploatare și va fi accesibilă în rețeaua externă începând cu luna februarie 2022, comunică Ministerul Finanțelor.
 
Noua platformă va permite utilizatorilor să desfășoare proceduri de achiziții publice conform cadrului legal și va putea fi accesată de către persoanele autorizate la următorul link: https://mtender.md.


Detalii

25
01 2022
219

Bugetul pentru cetățeni pentru anul 2022

Ministerul Finanțelor a publicat Bugetul pentru cetățeni pentru anul 2022 – un instrument creat pentru a asigura posibilitatea fiecărui cetățean să înțeleagă care sunt prevederile bugetului. Acesta evidențiază caracteristicile sale importante, facilitând înțelegerea informațiilor de bază. Documentul este elaborat într-un format accesibil și pe înțelesul cetățenilor și conține date despre buget și indicatori economici care stau la baza formării acestuia. 
 


Detalii

29
12 2021
398

Înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea autorităților publice cu energie și servicii auxiliare

Indicația nr. 36 „Cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă şi canalizare” a fost emisă de către Ministerul Finanțelor la data de 23 decembrie 2021. Astfel, în scopul asigurării aprovizionării autorităţilor/instituţiilor publice cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă şi canalizare, autoritatea dispune:
 
1. Pentru autorităţile/instituţiile publice care pe parcursul anului 2021 au achiziţionat energie electrică de la furnizorul serviciului universal, se acceptă asumarea angajamentelor
Detalii
10
12 2021
324

Ministerul Finanțelor: nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget

În perioada ianuarie - noiembrie 2021 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 67,9 mld. lei, cu 12,4 mld. lei mai mult față de perioada similară a anului trecut, comunică Ministerul Finanțelor.
 
Cheltuielile au constituit 70,9 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 7,2 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 12,1 mld. lei. 


Detalii

08
12 2021
325

Modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, sechestrate, a corpurilor delicte etc.

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern  privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către Serviciul Fiscal de Stat a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor.
 
 
Propunerile și sugestiile pot fi înaintate până la 10 decembrie 2021. Persoana responsabilă: Danu Victoria (Inspector principal, Direcția generală expertiză juridică, SFS), telefon 022 82 33 67 Email:  victoria.danu@sfs.md.
11
08 2021
377

Admiterea spre tranzacţionare a VMS cu termen de circulație mai mare de un an: proiectul noului Regulament

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condițiile admiterii spre tranzacţionare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) a valorilor mobiliare de stat (VMS) cu termen de circulație mai mare de un an.

 

Astfel, vor fi admise spre tranzacționare VMS cu termen de circulație mai mare de un an atât pe piața reglementată, cât și în cadrul sistemului MTF, iar în cazul în care pe piața internă există un singur operator de piață reglementată și MTF, VMS se admit spre tranzacționare doar pe piața reglementată.


Detalii
10
08 2021
587

Proiectele modificărilor la SNC și Planul general de conturi contabile, propuse pentru consultări publice

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice două proiecte de ordine ale MF - pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate (OMF nr.118/2013) și pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile (OMF nr.119/2013).


Detalii