10
08 2021
609

Proiectele modificărilor la SNC și Planul general de conturi contabile, propuse pentru consultări publice

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice două proiecte de ordine ale MF - pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate (OMF nr.118/2013) și pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile (OMF nr.119/2013).


Detalii

30
06 2021
717

Legea achizițiilor sectoriale a intrat în vigoare

Entitățile/autoritățile contractante urmează să aplice prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care au intrat în vigoare la 26 iunie 2021 (art. 89 alin.(1)), comunică Ministerul Finanțelor.
 
Astfel, pentru efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile autorităților contractante ce desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, acestea urmează să consulte cu atenție noile prevederi.
 


Detalii
07
06 2021
380

MTender: noua versiune, lansată

Noua versiunea a portalului MTender a fost lansată la data de 1 iunie curent de către Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”), în calitatea sa de operator tehnico-tehnologic. Actualizarea portalului va contribui la creșterea transparenței achizițiilor publice electronice din Republica Moldova.
 
Versiunea actualizată a portalului www.mtender.gov.md permite o navigare ușoară pe pagina ghișeului unic și completează instrumentele funcționale dedicate utilizatorilor. Totodată, soluția actualizată oferă fiecărui cetățean posibilitatea să acceseze sistemul şi să vizualizeze orice achiziție efectuată de o anumită instituție și de pe orice platformă electronică.


Detalii

21
04 2021
422

VMS pe 7 ani: cererea a depășit oferta

Astăzi, 21 aprilie, în cadrul licitației de plasare a valorilor mobiliare de stat, pe piața primară au fost emise, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, obligațiuni de stat pe 7 ani, la o rată anuală a dobânzii fixe de 6,5%.
 
Oferta Ministerului Finanțelor a fost acoperită în proporție de 107%, fiind emise obligațiuni de stat în sumă de circa 75 mil. lei față de 70 mil. lei oferite. Principalii cumpărători au fost băncile-dealeri primari și investitorii instituționali.
 


Detalii

19
03 2021
426

Global Money Week 2021. Acum și în Moldova

Ministerul Finanțelor, în acest an, pentru prima data se alătură evenimentului Global Money Week, o mișcare globală de creștere a nivelului de educare financiară în rândul tinerilor, în cadrul căruia participă publicul din aproape 175 de țări.
 
Astfel, în perioada 23-27 martie curent, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe în colaborare cu A.O. FINEDU vor desfășura o serie de acțiuni dedicate tinerilor din Republica Moldova, în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare, cu genericul „Bugetul public este bugetul tău”. Scopul activităților ce urmează a fi realizate este popularizarea informației ce ține de finanțe într-o manieră simplă și accesibilă tinerilor.
 
 


Detalii
19
02 2021
509

ECC: elaborarea reglementărilor noi

Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri, până la 25 februarie 2021, asupra trei proiecte, fiind inițiat procesul de elaborare a acestora.
 
Astfel, sunt așteptate propuneri pentru definitivarea:  
  • Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control
  • Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificate a echipamentelor de casă și de control
  • Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
 

Opiniile, sugestiile și propunerile pot fi expediate la adresa electronică irina.reahovscaia@sfs.md  până la ora 12.00, data limită - 25 februarie.


Detalii
19
02 2021
365

Regulile de achiziție a articolelor din metale prețioase de la persoanele fizice pot fi modificate

Persoanele fizice (care nu dispun de licență pentru desfășurarea activității cu metale prețioase și pietre prețioase) vor putea realiza, anual, în baza chitanțelor de achiziție, până la 5 articole din metale prețioase.
 
Suplinirea Regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/1995 va asigura securitatea consumatorilor şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, precum și amendarea actelor normative ce ţin de supravegherea marcării de stat, consideră autorii proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.
Detalii
16
02 2021
554

Șase priorități în domeniul achizițiilor publice

Una dintre direcțiile prioritare de activitate ale Guvernului Republicii Moldova sunt achizițiile publice, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, la prestarea de servicii publice și la creșterea încrederii în instituțiile de stat.

 

În acest sens, Ministerul Finanțelor anunță deschiderea și interesul său pentru cooperarea cu inițiativele societății civile pentru a lansa proiecte comune cu scopul creșterii transparenței, integrității și eficienței achizițiilor publice în Republica Moldova. În special, este vorba despre oportunitatea de a oferi sprijin și cooperare în pregătirea și implementarea proiectelor în cadrul programului Lift* de la organizația internațională Open Contracting Partnership.

Detalii
04
02 2021
714

„Bugetul pentru cetățeni – 2021”

Ministerul Finanțelor a publicat „Bugetul pentru cetățeni pentru anul 2021”, document ce prezintă bugetul într-un limbaj simplu, evidențiind caracteristicile importante, facilitând astfel înțelegerea proceselor și a informațiilor de bază pentru cetățenii de rând.
 
În acest sens, Ministerul Finanțelor reiterează angajamentul ferm de a îmbunătăți accesul publicului la informațiile bugetare, în scopul promovării responsabilității și transparenței în gestiunea finanțelor publice.
 

Detalii
04
01 2021
673

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate, publicat

În Monitorul Oficial nr. 360-371  din 25 decembrie 2020 a fost publicat  Ordinul nr. 155 al Ministerului Finanțelor din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate și de modificare a Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării.
 
În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22),
 
ORDON:

Detalii