10
08 2022
226

Comerțul electronic: adresa unităților comerciale și informarea privind metodele de plată

Ministerul Economiei continuă promovarea inițiativelor ce au drept scop digitalizarea economiei naționale. În acest context, cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova, a fost elaborat și propus pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic).
 
Astfel, se propune completarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior cu prevederi referitoare la adresa unităților comerciale de comerț online.
Detalii
29
07 2022
167

Raționalizarea procedurilor pentru desfășurarea afacerii

Necesitatea simplificării interacțiunii organelor de stat cu mediul antreprenorial va fi reflectată în proiectul și studiul de analiză a impactului, propunerile pentru elaborarea documentului fiind colectate de către Ministerul Economiei.
 
Autoritatea comunică că acțiunea are drept scop simplificarea si raționalizarea procedurilor pentru desfășurarea afacerii, în vederea asigurării implementării celor mai bune practice și se va axa pe procese și proceduri clare, care necesită o analiză complexă, tehnică cu participarea nemijlocită a mediului de afaceri.
 


Detalii

01
07 2022
299

Un singur act normativ pentru reglementarea comerțului interior

Ministerul Economiei anunță elaborarea unui proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea regulilor din comerțul interior și solicită opinii și recomandări de la persoanele interesate, care pot fi înaintate până la 15 iulie 2022.
 
În analiza impactului procesului de fundamentare a proiectului se menționează despre necesitatea reevaluării cadrului normativ secundar în vederea asigurării coerenței legislației pe întreg spectrul de reglementare al domeniului comerțului interior.


Detalii

26
04 2022
299

Activitățile principale ale consumatorilor noncasnici: compensarea diferenței de preț pentru gazele naturale

Regulamentul privind modul de compensare a diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale consumatorilor noncasnici de gaze naturale care desfășoară anumite activități principale, aprobat de către Ministerul Economiei prin Ordinul nr. 41 din 20 aprilie 2022, a intrat în vigoare, fiind publicat în MO din 22 aprilie.
 
Documentul stabilește mecanismul de compensare parțială a majorării prețurilor la gazele naturale consumatorilor noncasnici care desfășoară anumite activități principale1 prevăzute la pct.1.10 din Dispoziția nr.11/2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
07
04 2022
363

Creșterea și internationalizarea ÎMM. Programul de susținere va fi revizuit

Până la 20 aprilie 2022 Ministerul Economiei este în așteptarea propunerilor pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2020 cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora (Program). Autoritatea a anunțat elaborarea respectivului proiectul de hotărâre a Executivului.
 
 Amintim, Programul are ca și scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora, oferind o abordare integrată de susținere a ÎMM cu introducerea practicilor internaționale în vederea dezvoltării productivității și competitivității afacerilor autohtone.
 


Detalii

07
02 2022
436

Lista produselor social importante va fi revizuită

Ministerul Economiei inițiază procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante, scopul fiind extinderea/revizuirea listei de produse pentru care se aplică adaosul comercial limitat.
 
Propunerile părților interesate sunt așteptate până la 3 martie 2022 și pot fi expediate în adresa persoanei responsabile (Chirița Nadejda (Consultant principal, Secția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și comerț) Tel . 022 250 613 / Email : nadejda.chirita@me.gov.md).


Detalii

26
01 2022
247

Revizuirea politicii tarifare la importul materiei prime

În scopul asigurării competitivității agenților economici și a producătorilor autohtoni atât pe piața internă, cât și pe cea externă, precum și în scopul majorării exportului de produse cu valoare adăugată către țările partenere și, drept urmare, diminuarea deficitului balanței comerciale, Ministerul Economiei anunță inițierea procedurii de revizuire a politicii tarifare la importul materiei prime utilizate în procesul de producere, care nu este disponibilă pe piața internă și nu poate fi importată, în regim preferențial, în cadrul Acordurilor de liber schimb în vigoare.
 
Propunerile părților interesate pot fi expediate până la 1 aprilie 2022 în adresa Ministerului Economiei,
Detalii
13
01 2022
281

Relansarea activității investiționale în anul 2021

Pe fondul descreșterilor din perioada de criză din anul 2020, activitatea investițională în Republica Moldova s-a relansat în lunile ianuarie-septembrie ale anului 2021, menționează Ministerul Economiei în  Raportul lunar privind evoluția social-economică a RM,  făcut public recent. Conform datelor oficiale, în primele nouă luni ale anului precedent volumul investițiilor în active imobilizate a crescut cu 16,6%, însumând circa 18,3 mld. lei.
 
În opinia experților, sporirea investițiilor proprii ale agenților economici efectuate în tehnologii noi, mașini și utilaje, precum și creșterea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii publice au constituit factorii de bază care au influențat majorarea volumului investițiilor. Astfel, investițiile proprii ale agenților economici a asigurat în perioada analizată peste de 76% din creșterea investițiilor totale.


Detalii

22
11 2021
340

Încă 6 întreprinderi ale industriei ușoare vor beneficia de facilități fiscale

Lista agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare care prestează servicii pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă scutite de TVA cu drept de deducere a fost completată cu încă 6 entități.
 
Ordinul  nr. 150 din 17 noiembrie 2021 al Ministerului Economiei privind aprobarea completărilor la Ordinul nr. 66/2010 prin care a fost aprobată Lista respectivă, a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 noiembrie curent.
 


Detalii

25
10 2021
476

Facilități fiscale pentru încă opt agenți economici

Lista agenților economici – întreprinderi ale industriei ușoare care prestează servicii solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de TVA, a fost completată cu încă opt agenți economici. În Monitorul Oficial din 22 octombrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei nr. 142 din 18 octombrie 2021 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.66/2010.


Detalii