16
07 2018
39

Concurs pentru operatorii de transport de pasageri

Agenția Națională Transport Auto a publicat în MO din 13 iulie curent Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor rute regulate interraionale și internaționale de transport de pasageri.

Conform comunicatului aprobat de minister la 26 iunie 2018, concursul de atribuire a dreptului de deservire a serviciilor regulate interraionale, dar și celei internaționale (Dubăsari – Kotovsk) va fi desfășurat la 14 august curent în sediul Ministerului Economiei și Infrastructurii.
Detalii
13
07 2018
39

Sporul producţiei industriale a depăşit 8%

Ministerul Economiei şi Infrastructurii comunică că extinderea activității Zonelor Economice Libere (ZEL), în special a proiectelor investiționale în domeniul industriei automotive, lărgirea și diversificarea piețelor de desfacere la export în rezultatul valorificării oportunităților oferite de Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut, precum și sporirea cererii interne și externe față de produsele industriale autohtone au constituit principalii factori care au determinat creșterea industriei cu 8,1% în perioada ianuarie-mai 2018 față de aceeași perioadă a anului precedent.
Detalii
27
06 2018
87

Reglementarea activităţii Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social

Proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social ce va reglementa atribuțiile și componența Comisiei, drepturile și obligațiile membrilor ei, procedura de examinare a solicitării privind atribuirea statutului de întreprindere socială, controlul privind conformarea la statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
26
06 2018
185

Legea insolvabilităţii: balanţa intereselor participanţilor la proces

Interesele, uneori divergente, ale diferitor participanți (debitor, creditori, statul, etc.) în procesul insolvabilităţii subiectului economic nu întotdeauna sunt într-o balanță optimă; de exemplu, creditorii garantați invocă imposibilitatea recuperării eficace a creanțelor garantate, în timp ce debitorii pretind că creditorii nu sunt suficient motivați să opteze pentru restructurare, preferând lichidarea, se spune în nota informativă la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, propus pentru consultaţii publice de Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
Detalii
23
06 2018
191

1. (28.17.25) Care regim fiscal privind TVA se aplică la produsele de panificație și patiserie livrate pe teritoriul Republicii Moldova?

Conform art. 96 lit. b) prima liniuță din Codul fiscal, la pîinea şi produsele de panificaţie de la pozițiile tarifare 190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900, livrate pe teritoriul Republicii Moldova, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA.

În scopul clasificării produselor de panificație și patiserie la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8% urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.
Detalii
21
06 2018
95

BERD şi BEI vor finanţa reabilitarea căilor ferate

CFM a prezentat detaliile achiziției lucrărilor de reabilitare a căilor ferate și strategia de implementare a proiectului. Licitația pentru restabilirea infrastructurii feroviare a tronsonului Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești este preconizată pentru trimestrul III al anului 2018.

Şapte companii străine interesate de modernizarea a 250 de km de cale ferată rezidente ale României, Ucrainei, Federației Ruse și Kazahstanului și conducerea Întreprinderii de Stat
Detalii
15
06 2018
251

Educaţia digitală, din clasa I

Peste 36 de mii de elevi vor avea parte de educaţie digitală din clasa întâi, începând cu 1 septembrie curent. Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea educației digitale în învățământul general a fost semnat între Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC și Instituția Publică Centrul de Instruire și Inovații TIC – TEKWILL.
Detalii
12
06 2018
234

Majorarea efectivului-limită al Serviciului 112

Ministerul Economiei și Infrastructurii solicită majorarea efectivului limită al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 cu 37 de persoane. Astfel, efectivul Serviciului va crește de la 82 de operatori la 119.
Proiectul hotărârii de Guvern propus spre consultare are drept scop sporirea operativității şi eficienţei serviciului în situaţiile de urgență prin reducerea timpului de reacţionare a serviciilor specializate la apelurile de întrare.
Detalii
07
06 2018
111

Tarife de doar 3 cenţi per tonă/km

Tarife avantajoase pentru transportarea materialelor de construcţie pe calea ferată promite Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM.

Conform anunţului făcut de MEI, agenţii economici care vor accepta acest tip de transport vor achita pentru transportarea materialelor indicate pe teritoriul ţării un preţ începând cu 3 cenți per tonă/km. Totuşi, aceasta va fi diferit – în funcție de tipul materialelor de construcție, a vagonului, dar şi de cantitatea mărfurilor.
Detalii
04
06 2018
509

Autoritățile vor raporta lunar rezultatele reformei în domeniul siguranței ocupaționale

Institutul pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) a desfăşurat dezbaterea publică pe marginea impactului reformei controlului de stat privind securitatea şi sănătatea în muncă.

La discuţii au participat participat secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi, reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, Inspectoratului de Stat al Muncii şi ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.
Detalii