22
11 2018
768

Ministerul Justiției nu va mai înregistra cererile participare la mecanismul 2%

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală (2%) se va depune la Agenția Servicii Publice (ASP). Guvernul a aprobat ieri un proiect de hotărâre ce prevede transferarea atribuțiilor ce țin de desemnarea procentuală de la Ministerul Justiției la ASP.

În acest sens, vor fi operate modificări la art.152, alin.4 din Codul fiscal care prevede că lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se stabileşte anual de Ministerul Justiţiei şi se publică pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea. Astfel, lista respectivă va fi stabilită deja de ASP.
Detalii
02
10 2018
1181

Pretendenţi pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale

În perioada 3 — 30 septembrie curent au fost recepționate 163 cereri depuse de organizații necomerciale pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, comunică Ministerul Justiției.

Ministerul urmează să verifice dacă organizațiile solicitante corespund condițiilor de eligibilitate, una dintre care este lipsa datoriilor față de bugetul public național. În cazul în care se vor depista datorii, organizațiile vor trebui să le achite în termen de 10 zile, în caz contrar vor fi excluse din Listă.
Detalii
21
09 2018
1879

Noi prevederi în Legea cu privire la organizarea activității notarilor

Un alt notar va prelua, în conformitate cu ordinul ministrului Justiției, arhiva notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează. În Monitorul Oficial de astăzi, 21 septembrie 2018, a fost publicată Legea pentru modificarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor, precum și decretul de promulgare al acesteia.

Documentul a fost elaborat în scopul excluderii carențelor legate de executarea unor atribuții puse în sarcina Camerei Notariale.
Detalii
06
09 2018
949

Organizațiile necomerciale se pot înregistra în Lista beneficiarilor de desemnare procentuală

Organizațiile necomerciale sunt invitate, în perioada 3 – 30 septembrie 2018, să depună cereri pentru înregistrarea în lista beneficiarilor de desemnare procentuală (Legea 2%), informează Ministerul Justiției.

Astfel, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1286 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale din 30 noiembrie 2016, Ministerul Justiției recepționează cererile de participare la mecanismul de desemnare procentuală, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale organizațiilor solicitante, întocmește și actualizează periodic Lista beneficiarilor Legii 2%.
Detalii
11
06 2018
1027

“Legea 2%”: racordarea cu reforma de modernizare a serviciilor publice

Dacă beneficiarul desemnării procentuale are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la data recepționării notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede racordarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Detalii
06
04 2018
674

Costul apărării intereselor țării

Guvernul a decis să aloce Ministerului Justiției suma de 127 mii euro, echivalentul a 2,6 mil. lei, drept plată pentru serviciile profesionale de expertiză economico-financiară acordate de compania „KPMG Advisory” SRL în acțiunea înaintată de 3 companii străine la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington, SUA, împotriva țării noastre.

Prin rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017, Ministerului Justiţiei i-au fost alocate mijloace financiare necesare, care însă nu au fost valorificate, întrucât „KPMG Advisory” SRL nu a prezentat facturile necesare.
Detalii
20
03 2018
1345

Organizațiile necomerciale vor fi înregistrate de Agenția Servicii Publice

Atribuțiile Ministerului Justiției ce țin de înregistrarea organizaţiilor necomerciale vor fi transmise Agenției Servicii Publice. Parlamentul a votat în ședința din 16 martie curent un proiect de lege în acest sens.

Astfel, Agenția va înregistra, pe lângă organizațiile necomerciale, publicaţiile periodice şi agenţiile de presă, asociaţiile obşteşti, inclusiv filialele şi reprezentanţele acestora, fundaţiile, filialele şi reprezentanţele fundaţiilor străine, patronatele, sindicatele, organizaţiile de mediere, cultele religioase şi părţile componente ale acestora, precum și partidele politice.
Detalii
31
10 2017
1762

De câţi notari are nevoie Moldova

La stabilirea numărului necesar de notari se va ține cont de numărul de locuitori, de întinderea teritoriului, necesitățile economice şi plafonul veniturilor realizate din activitatea notarială. Regulamentul Ministerului Justiţiei ce prevede modul de stabilire a numărului necesar de notari și de actualizare a numărului de locuri de notar a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 371-382 din 27 octombrie curent.
Detalii
09
01 2017
6489

Cheltuielile de executare. Ce taxe și onorarii pot percepe executorii judecătorești

Potrivit Codului de executare, executorul judecătoresc are dreptul la remunerarea lucrului său şi la rambursarea cheltuielilor legate de activitatea sa. Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare sunt achitate în avans, în temeiul unui borderou întocmit de executorul judecătoresc, de către creditor sau de persoana care solicită efectuarea acţiunilor respective.
Detalii