03
04 2019
821

Munca zilierilor. Cum vom depăși provocările

În anul 2018 de către Inspectoratul de Stat al Muncii au fost achiziționate 4500 registre de evidență a persoanelor care exercită activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), care au fost repartizate la inspecțiile teritoriale de muncă. La solicitarea beneficiarilor, au fost distribuite 745 registre de evidență, și doar 245 de beneficiari au prezentat extrase din registrul respectiv.

Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe de lucru, desfășurate în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu participarea reprezentanților Inspectoratului de Stat al Muncii, Asociației Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova, Alianței Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, Asociației Producătorilor de Sfeclă de Zahăr.
Detalii
03
04 2018
1705

Noua listă a beneficiarilor de pensie în condiții avantajoase

Lista actualizată a locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul cărora se acordă pensie pentru limită de vârstă în situații avantajoase, este publicată în Monitorul Oficial din 30 martie curent.

Noua listă urmează să înlocuiască Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor la lucrări în subteran, la lucrări cu codiţii de muncă foarte nocive şi foarte grele, în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase, care era totalmente identică cu cea din fosta URSS și conținea procese de producție din toate ramurile economiei în URSS, multe dintre care lipsesc în Republica Moldova.
Detalii
22
03 2018
1057

Valorizarea pensiilor stabilite în anii 2012-2017

Începând cu 1 aprilie 2018, vor fi valorizate pensiile persoanelor care și-au stabilit pensia în anii 2012-2013, iar începând cu 1 octombrie 2018 – pensiile pentru limită de vârstă şi cele de dizabilitate stabilite perioada 1 ianuarie 2014 – 31 martie 2017.

Ieri, 21 martie 2018, Guvernul a aprobat coeficienții de valorizare ai venitului asigurat pentru anul 2017 și actualizarea coeficienților cumulativi de indexare, în baza cărora se va realiza procesul de valorizare a pensiilor în anul 2018.
Detalii
22
03 2018
1145

Proiectele comitetelor sectoriale vor fi finanţate din bugetul de stat

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri, 21 martie, Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, implementarea căruia este pusă în sarcina Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în limitele mijloacelor financiare stabilite anual în bugetul de stat pentru sprijinul financiar al proiectelor prezentate de către comitetele respective.

Documentul prevede că la baza finanţării proiectelor sunt puse principiile liberei concurenţe, transparenţei şi neretroactivităţii, iar criteriile de selecţie şi finanţare ale proiectelor vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu, astfel încât orice solicitant să aibă şanse egale.
Detalii
16
03 2018
632

Consolidarea managementului sistemului național de sănătate și protecție socială

Autoritățile sunt preocupate de sporirea calității asistenței sociale acordate populației, iar în acest sens propun majorarea efectivului-limită a Agenției Naționale Asistență Socială, ce are drept misiune implementarea politicii statului în domeniul dat.

Proiectul ce conține această prevedere este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Detalii
26
02 2018
1491

Para-juriștii, incluși în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 203 din 14 februarie 2018.

Astfel, grupa de bază 2619Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare” se completează cu o poziție nouă, căreia i s-a atribuit codul ocupațional 261918. Titlul ocupației este para-jurist.
Detalii
13
02 2018
1042

ANAS absoarbe Fondul republican de susţinere socială

Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultaţii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind reorganizarea Agenției Naționale Asistență Socială, care va deveni succesoare de drepturi şi obligaţii ale Fondul republican de susținere socială a populației. Acesta va fi absorbit de ANAS.

Modificările și completările operate la sfârşitul anului 2017 în Legea Fondului republican de susținere socială a populației au determinat pierderea de acesta a funcțiillor și atribuțiilor, dar şi a personalităţii juridice, iar finanțarea programelor cu destinație specială și finanțarea pachetului minim de servicii sociale au fost preluate de către ANAS.
Detalii
27
07 2017
2468

Cererea de ajutor social poate include acordul de prestare a serviciilor comunitare

Stoparea dreptului și încetarea plății la ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului se va efectua începând cu luna următoare celei în care familia beneficiară nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, îşi schimbă locul de trai. De asemenea, dacă persoana solitară care a beneficiat de ajutor a decedat sau a fost declarată dispărută, proiectul de lege prevede stoparea efectuării plaţilor sociale.
Detalii
27
06 2017
1099

Curtea de Conturi: Este necesar un mecanism de restituire a plăților achitate neântemeiat de către CNAS

Aceasta este una din constatările Curții de Conturi în urma efectuării auditului Rapoartului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Rapoartele menționate a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 201-213 din 23 iunie curent.
Detalii