28
11 2014
7558

În atenția utilizatorilor Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova CORM 006-14

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Va informeaza că, in scopul accelerarii punerii in aplicare a Clasificatorului și acordarii asistenței metodice, ministerul a elaborat Tabelul comparativ al transpunerii ocupațiilor din CRM 006-97 in CORM 006-14 și Indicațiile metodice privind tranziția de la Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM OO6-97)
Detalii
02
10 2014
1592

Republica Moldova și Republica Lituania au semnat un Acord de securitate socială

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga și Ministrul Protecției Sociale și Muncii a Republicii Lituania, Algimanta Pabedinskienė au semnat Acordul privind securitatea socială, care reglementează acordarea bilaterală a pensiilor, a ajutorului de deces și a pensiilor de incapacitate de muncă.

Documentul prevede că cetăţenii moldoveni încadraţi în câmpul muncii în Lituania vor putea primi pensie calculată pentru perioada de cotizare realizată în acest stat.
Detalii
22
09 2014
1907

Proiectul Hotărârii Guvernului Privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor

În contextul tendinței de armonizare a legislației naționale cu cea europeană, proiectul Hotărîrii propus spre examinare are drept scop transpunerea dispozițiilor Directivei Consiliului Comunităților Europene 90/270/CEE din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor, care este a cincea directivă specială în sensul art.16 alin.(1) din Directiva 87/391/CEE.
Detalii
02
07 2014
1902

Premii și majorări de salarii în următoarea perioadă. Cine beneficiază de ele

Guvernul a aprobat astăzi majorarea salariilor mai multor categorii de angajați. Printre acestea se numără creșterea slariilor cadrelor didactice, a personalului tehnic din grădinițe, muzee, teatre, case de cultură etc.

Potrivit ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, majorările variază de la 20% la 38%. De asemnea, Cabinetul de miniștri a aprobat majorarea plafonului pensiei de la 1300 până la 1500 de lei.
Detalii
20
05 2014
1800

400 de asistenți sociali din țară vor fi instruiți în domeniul susținerii unui standart unic înalt de comunicare cu beneficiarii și publicul larg

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Famileii a inițiat un șir de instruiri pentru asistenții sociali din țară în domeniul comunicării. Scopul acestor instruiri ține de sensibilizarea şi consolidarea profesionalismului asistenţilor sociali cu privire la realizarea reformei din domeniul asistenţei sociale şi formarea capacităţilor de comunicare pentru sporirea receptivităţii, corectitudinii în dialog cu populația ce solicită suport și sprijin din partea statului.
Detalii
15
05 2014
1194

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei promovează profesiile de muncitor

Republica Moldova se confruntă ultimii ani cu un deficit mare de muncitori calificați de diferite profesii. Pentru a depăși criza brațelor de muncă calificate, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, împreună cu partenerii, promovează activ diferite acțiuni de popularizare a meseriilor și învățămîntului profesional tehnic.

O acțiune de promovare a prestigiului profesiei de muncitor calificat, este și concursul național Meșterul Anului, care se află la ediția a II.
Detalii
07
05 2014
1845

Participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial vor primi ajutoare finaciare din partea Statului

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță că, în scopul ameliorării situaţiei materiale a participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial şi a persoanelor asimilate lor, cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a Victoriei asupra fascismului din mijloacele Bugetului de Stat se vor acorda ajutoare materiale unice prin intermediul fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei persoanelor, beneficiari de alocații lunare de stat din următoarele categorii:
Detalii
24
04 2014
1519

Proiectul Hotaririi de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copiii plasați în Casa comunitară pentru copii în situație de risc

În temeiul articolului 22 al Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum și pct. 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 52 din 17 ianuarie 2013 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copiii plasați în Casa comunitară pentru copii în situație de risc.
Detalii
17
04 2014
2123

Salariile conducătorilor întreprinderilor de stat vor fi stabilite de consiliul administrativ al instituției

Salariile conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi întreprinderilor monopoliste indicate de Guvern vor fi stabilite de către consiliul de administraţie al întreprinderii sau de către consiliul societăţii pe acţiuni. Decizia a fost aprobată de către Guvern în şedinţa de miercuri, 16 aprilie.
Detalii