10
08 2018
314

Curtea de Conturi: Serviciul MPay necesită susținere

„Deși Serviciul MPay a înregistrat anumite rezultate, există rezerve de îmbunătățire din punctul de vedere al impulsionării procesului de modernizare tehnologică”, — se spune în Raportul Curții de Conturi privind performanța Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay.

Serviciul a fost instituit în anul 2013 în contextul implementării Proiectului e-Transformare a Guvernării, pentru a asigura un mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, penalităților și altor plăți la bugetul public național, prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
Detalii
07
08 2018
369

Curtea de Conturi: deficiențe nesemnificative la ANRE

În Monitorul Oficial din 3 august curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului situațiilor financiare aleAgenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 31 decembrie 2017.

Rapoartele financiare întocmite de către ANRE oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară, acestea nefiind denaturate semnificativ și corespund cadrului de raportare financiară aplicat, este concluzia Curții de Conturi inclusă în raport.
Detalii
11
06 2018
668

Curtea de Conturi, în premieră, a fost supusă auditului financiar extern

Pe parcursul anului 2017 Curtea de Conturi a realizat 16 misiuni de audit financiar, în creștere față de anul 2016, când au fost desfășurate 5 astfel de misiuni.

În Monitorul Oficial din 9 iunie curent a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2017.
Detalii
03
04 2018
326

Primăria capitalei: netransparenţa achiziţiilor publice

Direcția Audit Intern al Primăriei Chişinău a efectuat, în perioada 15 ianuarie-12 martie 2018, un control, ce a avut ca subiect 9 unități structurale din cadrul Primăriei. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.

Acțiunile de audit au vizat procedura de achiziţii publice. În cadrul verificărilor, specialiștii au identificat încălcări admise de funcționari în procesul achiziţiilor. Silvia Radu, primarul general interimar al capitalei, a dat asigurări că cei care au fost audiaţi vor oferi explicațiile necesare.
Detalii
16
08 2017
854

SA Cricova a obținut profit, în pofida deficienţelor manageriale

Sistemul de management financiar și control din cadrul Combinatului de Vinuri Cricova, precum și a Centrului de Business Turism Cricova-Vin (CBT Cricova-Vin), necesită a fi consolidat și orientat spre o administrare eficientă și o gestiune economico-financiară axată pe obținerea beneficiilor, a concluzionat Curtea de Conturi în urma efectuării misiunii de audit Eficiența administării patrimoniului public de către SA Cricova și Centrul de Business și Turism Cricova-Vin în perioada 2015-2016.
Detalii
20
05 2017
793

Curtea de Conturi a facut publice Rapoartele de activitate pentru anul 2016

În Monitorul Oficial, nr. 155-161 din 19 mai curent a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curţii de Conturi pentru anul 2016, împreună cu Hotărârea cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului instituţiei în exeriţiu bugetar 2016.

După cum a fost anunţat anterior, în cadrul unei conferinţe de presă, în anul 2016 Curtea de Conturi a aprobat 38 de rapoarte şi au fost auditate 575 de entități.
Detalii
11
01 2017
2107

Analiza financiară în misiunea de audit

Analiza financiară reprezintă un tip al analizei economice și o parte a sistemului managementului financiar, cunoașterea căreia este obligatorie pentru toți specialiștii din domeniul managementului, finanțelor, contabilității și auditului.
Detalii