25
04 2015
1582

Proiectul de reformare a Serviciului Fiscal de Stat este un program de importanță strategică pentru viitorul european al Republicii Moldova

Proiectul de reformare a Serviciului Fiscal de Stat este un program de importanță strategică pentru viitorul european al Republicii Moldova, iar suportul colegilor suedezi vine tocmai să fortifice politicile de modernizare europeană a autorității fiscale naționale, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul celei de-a 3-a şedinţe a Comitetului de Coordonare a Proiectului de colaborare a SFS cu Agenția Fiscală Suedeză.
Vizualizează 4 fotografii →
17
05 2014
1592

Raportul Șefului IFPS, Ion Prisăcaru: Un an de activitate: realizări și aspirații

Taxele sunt mari, dar străzile sunt curate”, spun cu mândrie cetățenii suedezi, Agenția Fiscală Suedeză fiind una dintre cele mai performante instituții de resort din lume, dar și, în percepția suedezilor, cea mai prietenoasă autoritate a statului. Pornind de la acest succes, al unei administrații fiscale, autoritatea fiscală națională – Serviciul Fiscal de Stat – își propune să atingă o calitate similară, toate eforturile fiind dirijate spre modernizarea și eficientizarea instituției, în beneficiul contribuabililor din Republica Moldova.
Detalii
26
03 2014
1559

Promovarea politicilor de conformare fiscală voluntară nu-i îi va absolvi pe evazioniști de aplicarea unor sancțiuni fiscale severe

Modernizarea administraţiei fiscale este o componentă importantă a activităţii noastre şi pot spune că rezultatele de până acum pot fi cu siguranţă îmbunătăţite. Vom adapta administraţia fiscală astfel încât să răspundă obiectivelor în domeniul colectării veniturilor la buget.

Pornim de la premisa că o mai bună informare a contribuabililor va conduce la îmbunătăţirea percepţiei și încrederii faţă de administrația fiscală şi, în consecinţă, la creşterea gradului de conformare voluntară a declarat șeful IFPS Ion Prisăcaru în cadrul ședinței de ieri cu angajații din subordine din raioanele Ialoveni și Hîncești.
Vizualizează 4 fotografii →
21
03 2014
1421

Pentru modernizarea şi eficientizarea autorităţii fiscale naţionale este necesară o abordare profesionistă şi voinţă politică

Informarea contribuabililor şi asigurarea unui grad înalt de eficienţă a serviciilor acordate este o premiză imperativă pentru asigurarea onorării de către aceştia a obligaţiilor fiscale în condiţiile legii, în volum deplin şi în termenii stabiliţi, a declarat astăzi Şeful SFS, Ion Prisăcaru, la lucrările Mesei rotunde cu genericul „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit al persoanei fizice: între teorie şi practică”.
Vizualizează 4 fotografii →
07
03 2014
1703

Ion Prisăcaru: Auditul de performanţă al Curţii de Conturi în asigurarea eficientizării administrării fiscale

Serviciul Fiscal de Stat parcurge o perioadă de amplă reformare şi modernizare, cu scopul creșterii performanței în administrarea fiscală, în combaterea corupţiei şi evaziunii fiscale, şi transformării SFS într-o autoritate a statului eficientă şi prietenoasă mediului de afaceri, a declarat Şeful SFS, Ion Prisăcaru, la o întrunire organizată de către Curtea de Conturi, având ca subiect proiectul twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”.
Detalii
27
02 2014
1781

Conducerea SFS a apreciat înalt suportul USAID/BRITE la modernizarea şi eficientizarea autorităţii fiscale naţionale

Prioritizarea activităţilor ce ţin de lansarea serviciului electronic „Contul curent”, identificarea unei proxime date de lansare a acestuia, cât şi subiecte ce ţin de perfecţionarea Sistemului Informaţional al SFS etc., aceste subiecte au făcut agenda întrevederii Şefului SFS, Ion Prisăcaru, cu reprezentanţii Proiectului USAID/BRITE.

În cadrul întrevederii, Şeful SFS, Ion Prisăcaru a reiterat importanţa celor realizate în cadrul cooperării bilaterale şi a punctat necesitatea continuării colaborării.
Vizualizează 3 fotografii →
24
02 2014
1176

Ion Prisăcaru: Scopul modernizării SFS - o autoritate fiscală prietenoasă contribuabililor, prin oferirea de servicii calitative şi combaterea vehementă a fenomenului corupţionist

Valorificarea tuturor rezervelor de eficientizare a activităţii SFS, prin profesionalizarea colaboratorilor fiscali, prin întărirea disciplinei de muncă şi combaterea fenomenului corupţionist, aceste indicaţii au fost adresate şefilor de IFS teritoriale de către Şeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei şedinţe convocate ad-hoc.
Vizualizează 5 fotografii →
18
02 2014
1454

Banca Mondială va finanţa modernizarea sistemului informaţional al IFPS

Misiunea Băncii Mondiale va elibera un grant, în sumă de 300 mii dolari americani, pentru elaborarea specificaţiilor tehnice în scopul modernizării sistemului informaţional al IFPS, urmare a discuţiilor purtate cu Şeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul vizitei din octombrie 2013, a declarat expertul Misiunii Băncii Mondiale, Specialist superior sector public, Shilpa Pradhan, în cadrul întrevederii de astăzi cu conducerea SFS.
Vizualizează 3 fotografii →
06
02 2014
1303

Misiunea FMI pune accentele pe abordarea practică a problemelor ce ţin de reformarea şi modernizarea SFS

Este de salutat opţiunea Misiunii FMI în favoarea abordării practice a problemelor ce ţin de eficientizarea activităţii SFS, cât şi intenţia de a-şi asuma misiunea de coordonare a eforturilor partenerilor de dezvoltare, pe dimensiunea cooperării cu autoritatea fiscală naţională, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu experţii FMI, care efectuează, în perioada 05 – 18 februarie curent, o misiune de asistenţă tehnică la IFPS.
Vizualizează 4 fotografii →