11
03 2021
237

Modernizarea autorității fiscale

Ritmul de creștere a încasărilor la bugetul public național administrate de către Serviciul Fiscal de Stat a depășit ritmul de creștere a Produsului Intern Brut nominal, care în această perioadă a constituit 26%. Drept urmare, ponderea veniturilor administrate de SFS a crescut de la 17,2% la 20%, în condițiile politicii fiscale fără schimbări spre majore a cotelor. Astfel, trendul ascendent al veniturilor încasate în BPN a fost determinat atât de extinderea bazei impozabile, urmare a creșterii economice, cât și de eficientizarea administrării fiscale, se constată în Notă informativă privind implementarea Legii nr.281/2016, ce ține inclusiv de modernizarea autorității fiscale naționale.
 

Detalii