04
01 2022
2395

IPC21: completarea formularului modificat după 1 ianuarie 2022

Ordinul nr.156 din 29 decembrie 2021 al ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 a fost publicat în MO nr.325-333 din 31 decembrie 2021 vine cu modificări în formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21. În continuare oferim răspunsuri la unele întrebări ce pot apărea contribuabililor.
 
Care sunt modificările operate și pe care contribuabili îi vizează aceste modificări?
 


Detalii

05
01 2022
486

Identificarea contribuabilului persoană fizică. Noi prevederi

Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative, prin care a fost aprobată politica fiscală și vamală pentru anul 2022, vine și cu precizarea noțiunii de cod fiscal – număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de Codul fiscal, precum și a situațiilor în care IDNP, din diferite motive, nu este atribuit.
 
Astfel, în redacție nouă este prezentat conținutul lit.c) pct.28 art.5 din CF. Începând cu 1 ianuarie 2022, data punerii în aplicare a Legii nr.204/2021, codul personal (IDNP) este cel atribuit persoanei fizice cetățean al RM de către autoritatea competentă conform cadrului normativ. În cazul lipsei IDNP, codul fiscal reprezintă seria și numărul (fără spații) al pașaportului, iar dacă nu dispune de pașaport
Detalii
03
01 2022
9717

IPC21. Ce modificări intră în vigoare la 1 ianuarie 2022

La 1 ianuarie 2022 întră în vigoare prevederile Odinului nr.156 din 29 decembrie 2021 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.  Oferim contribuabililor posibilitatea de a lua cunoștință cu modificările și completările operate în Formularul IPC21.
 


Detalii

26
10 2021
257

Modificările la Legea privind controlul tutunului, publicate

Legea nr. 142 pentru modificarea unor acte normative prin care au fost introduse unele modificări în Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului și în Codul contravențional al RM a fost publicată în MO. Menționăm, prevederile legii vor intra în vigoare la șase luni după publicare – la 22 aprilie 2022.
 
Astfel, sub incidența Legii nr.278/2007 vor cădea și dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau a produselor conexe,  care reprezintă un ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel, care îndeplinesc o funcție determinată într-un sistem ce permite aducerea acestora la temperatura optimă sau reîncărcarea acestora cu un produs din tutun și cu alți compuși sau lichid pentru produs conex pentru a putea fi consumate.


Detalii

06
01 2022
3854

În IALS21 se va reflecta codul țării al cărei cetățean este beneficiarul plății

La  8 octombrie 2021 a intrat în vigoare Ordinul  Ministerului Finanțelor nr.119 din 30 septembrie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor,  prin  care sunt operate modificări în Ordinul nr. 95/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitului pe venit reținut din aceste plăți” și Modul de completare a acesteia (în continuare – Ordinul nr.95/2020).
 
Modificările au fost efectuate în vederea executării Legii nr. 248/2020
Detalii
04
10 2021
744

Lista persoanelor cu funcții de demnitate publică, extinsă

Derogările de la prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public au intrat în vigoare la 1 octombrie 2021. Acestea stabilesc că directorii Serviciului Fiscal de Stat și al Serviciului Vamal, care până la momentul de față au avut statutul de funcționari publici, obțin statutul de persoane cu funcție de demnitate publică.
 
În MO a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.122 din 23 septembrie, prin care au fost operate modificări la art. 1323 din Codul fiscal, art. 6 din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal și un șir de modificări în Legea 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.


Detalii

01
10 2021
1836

Codul muncii: ce garanții va oferi statul pentru protecția angajaților

Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de către angajator, unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia:
a) pentru motive economice obiective;
b) ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război;
c) ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică.
 
Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.  Potrivit documentului, în cazul declarării șomajului tehnic conform prevederilor citate supra, indemnizația poate fi plătită, parțial sau integral, din bugetul de stat,
Detalii
06
07 2021
227

SIA CCDE: formularele pot fi modificate

Ordinul IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE ar putea fi modificat. Procesul de elaborare a noilor prevederi este inițiat de către Serviciul Fiscal de Stat, care invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică doinița.colosov@sfs.md până la data de 7 iulie 2021, inclusiv.
 
Amintim, documentul în vigoare reglementează funcționarea Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între autoritatea fiscală şi instituţiile financiare, având drept anexe formularele
Detalii
15
06 2021
385

Regulamentul privind evidența plătitorilor la BASS, modificat

Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistrați conform punctului 6 se pot informa despre luarea la evidenţă ca plătitori prin accesarea serviciului „Află numărul CNAS al plătitorului” la compartimentul „Agent economic” prin accesarea butonului „ Extrage numărul” de pe pagina oficială www.cnas.md.
 
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță contribuabilii despre modificarea prevederilor Regulamentului privind evidența plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Potrivit informației oferite de CNAS, documentul a fost completat prin Ordinul CNAS nr. 141-A din 9 iunie 2021 și este publicat pe portalul autorității.


Detalii

24
05 2021
330

SIA CCDE: noi prevederi în Instrucțiune

Serviciul Fiscal de Stat precizează prevederile Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE), aprobată prin Ordinul SFS nr.582/2020.
 
Astfel, autoritatea fiscală indică expres că SIA CCDE oferă posibilitatea înregistrării informaţiilor parvenite de la participanți la sistem, după caz, despre deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare/de plăţi ale persoanelor fizice rezidente (completare prin Ordinul SFS nr.257 din 14 mai 2021) ale persoanelor fizice şi juridice străine care nu dispun de obiecte impozabile, nu au obligaţii fiscale şi lipsesc în SISFS,
Detalii