30
11 2018
3998

Codul fiscal: ce modificări sunt puse în aplicare de astăzi

Astăzi, 30 noiembrie 2018, în MO sunt publicate modificările și completările la Codul fiscal, aprobate de Parlament pe data de 1 noiembrie curent. În această informație comunicăm termenii de punere în aplicare a modificărilor, prin derogare de la prevederile Codului fiscal și Legii nr.100 cu privire la actele normative (data punerii în aplicare a acestora).

Astfel, din 1 noiembrie sunt aplicate modificările art. 103 al.1 p.18, care prevede energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice și energia electrică importată de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, cu excepţia serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
Detalii
30
10 2018
385

Trei zile pentru ridicarea mijloacelor de transport declarate în căutare

Executorii judecătorești vor fi obligați să ridice mijloacele de transport declarate în căutare în termen de trei zile lucrătoare de la momentul comunicării reţinerii acestora de către organele afacerilor interne.

Parlamentul a votat săptămâna trecută în lectură finală un proiect de lege ce vine cu modificări la Codul de executare și la Legea privind executorii judecătorești.
Detalii
30
07 2018
8968

Reforma fiscală: aplicarea scutirilor, pe perioade

Publicaţia Periodică «Monitorul Fiscal FISC.md» a informat anterior, că Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal va fi completată cu un nou capitol – V, ce va conține normele speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018.

Capitolul dat va conține și reguli speciale de aplicare a scutirilor. Astfel, pentru etapa I a perioadei fiscale (1 ianuarie – 30 septembrie 2018) scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:
Detalii
13
07 2018
778

Proiectul modificării Codului fiscal. Comunicarea și conformarea

Proiectul modificărilor și completărilor Codului fiscal, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor, include și prevederi ce țin de comunicarea contribuabilului cu Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, autorii propun modificarea art.131 alin.(11) din CF. Conform proiectului, toate actele administrative, citațiile, alte acte sau răspunsuri vor fi comunicate de către SFS prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul organului fiscal. Respectiv, cutiile poștale urmează să fie deschise:
Detalii
13
07 2018
737

Proiectul modificărilor şi completărilor Codului fiscal

Ministerul Finanţelor propune spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, având drept scop aducerea în concordanță a normelor existențe cu cele nou intrate în vigoare, precum și modificarea unor norme în vederea excluderii deficiențelor și problemelor în aplicarea acestora.

Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” începe publicarea acestui proiect, pentru a oferi posibilitatea expunerii asupra modificărilor propuse tuturor persoanelor interesate.
Detalii
18
06 2018
395

Eliminarea acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar

Legea privind activitatea băncilor va fi completată cu un articol ce va stabili procedura de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului.

Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce vine cu modificări şi completări ale cadrului juridic actual de eliminare a acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar.
Detalii
18
06 2018
461

Concilierea părților contractelor colective de muncă

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Săptămâna trecută Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea prevederilor Codului Muncii ce țin de procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.

Autorii au menționat că un asemenea proiect este necesar dat fiind faptul că în acest domeniu sunt frecvente practicile negative.
Detalii
28
02 2018
936

Proiectul noului Cod vamal

Legile sunt mereu într-o evoluție, fiind adaptate realităților în care se aplică. Legislația vamală națională a evoluat pe parcursul timpului, cunoscând o serie de modificări.

Primul Cod vamal a fost adoptat în anul 1993, fiind actul legislativ de bază care reglementa principiile organizatorice și de activitate ale sistemului vamal. Codul vamal era constituit din 112 articole, iar prevederile acestuia erau sumare, activitatea vamală fiind una limitată. Odată cu evoluția proceselor economice și sociale atât la nivel național, cât și internațional, intensificării traficului internațional de mărfuri, a apărut necesitatea modificării și cadrului normativ din domeniul vamal.
Detalii
23
02 2018
804

Locul de muncă de bază şi tichetul de masă

În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, acesta va putea stabili individual locul de muncă de unde va primi tichetele de masă, prin anunțarea angajatorului, dar nu mai mult de o dată pe lună.

Deputații au votat ieri un proiect de lege ce are drept scop elucidarea unor elemente cu privire la implementarea Legii cu privire la tichetele de masă, evidențiate în procesul de elaborare a legislației conexe de către instituțiile statului în colaborare cu mediul de afaceri.

Proiectul prevede că numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate salariatului ce desfășoară munca în schimburi trebuie să fie egal
Detalii