12
04 2021
279

Particularitățile reducerii circulației de numerar în economie. Găsim răspunsuri împreună

Prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative au fost operate  modificări la Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Legea nr. 845/1992) în partea ce vizează măsurile de plafonare a plaților/încasărilor efectuate în numerar în cadrul activităților economice.
 
În articolul publicat în ediția din aprilie a revistei „monitorului fiscal FISC.md” autorul nostru Corina Alexa vine cu precizări ce țin de noile prevederi ale art. 6 din Legea nr. 845/1992.
 
Astfel, „Particularitățile reglementărilor aferente reducerii circulației de numerar în activitatea economică începând cu anul 2021” vă oferă răspunsul la un șir de întrebări, cum ar fi:


Detalii

05
04 2021
659

Modificările în Legea cu privire la comerțul interior, publicate

În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 17 din 4 martie curent pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.
 
Legea a fost completată cu prevederi ce reglementează activitatea producătorilor casnici. Astfel, la sezon, locurile pentru amplasarea unităților comerciale vor fi acordate producătorilor casnici după principiul „primul venit, primul servit”. Producătorii casnici vor putea comercializa doar surplusul producției agricole de sezon, precum și surplusul din producția din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor sanitare,
Detalii
22
01 2021
558

SFS precizează modul de funcționare a posturilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de astăzi, 22 ianuarie, modificările ce au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021 în două ordine ale autorității fiscale – Ordinul nr.655/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale și Ordinul nr.611/2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare.
 
Ambele acte normative precizează  procedurile de activitate a posturilor fiscale, de raportare a rezultatelor funcționării acestora, monitorizarea activității entității monitorizate prin prisma posturilor fiscal (inclusive pe subdiviziuni) etc.

Detalii
23
12 2020
4018

Modificările operate la Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019. Modificările intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2020.

 


Detalii

13
11 2020
1156

Codul fiscal va prevede deducerea cheltuielilor suportate pentru testarea la COVID-19 a angajaților

Cheltuielile suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării virusului SARS-CoV-2 vor fi recunoscute spre deducere în scopuri fiscale, cu condiția confirmării documentare a acestora, din 1 ianuarie 2020.
 
În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie 2020, este publicată Hotărârea Guvernului nr. 808 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative, votată de executive în ședința din 5 noiembrie 2020.
Detalii
30
06 2020
2352

e-Factura: termenul emiterii obligatorii în cadrul achizițiilor publice, amânat

La efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil va fi obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura) din 1 ianuarie 2021.
 
În „Monitorul Oficial” de astăzi, din 30 iunie 2020, a fost publicată Legea nr. 102 pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din 18 iunie 2020, care prevede amânarea termenului emiterii obligatorii a e-Facturii în cadrul achizițiilor publice, fiind operate modificări în art. 117 alin. (13) din Codul fiscal (CF). Amintim că, până la intrarea în vigoare a acestor modificări, emiterea obligatorie a e-facturii în cadrul achizițiilor publice urma să fie implementată din 1 iulie 2020.

Detalii
15
05 2020
2606

Deducerea TVA la serviciile de import: modificările în vigoare din 1 mai 2020

Entitatea a importat servicii conform invoice în luna martie 2020. TVA la import a fost calculat și reflectat în boxa 8 și 20 din Declarația privind TVA pentru L/03/2020, însă, din anumite motive, suma TVA nu a fost achitată în termenul stabilit de legislație (adică până la prezentarea declarației). Urmează sau nu a fi reflectată această sumă în boxa 15?

Detalii
29
10 2019
6792

Modificările la SNC „Cheltuieli”, în vigoare din 1 ianuarie 2020

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, se prezintă explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare standard care pot fi utile contabililor în funcție de particularitățile activității entității.

În SNC “Cheltuieli” a fost inclus pct.311 care prevede că în componenţa cheltuielilor financiare se evidenţiază separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente care apar în cazul:
Detalii