07
07 2015
1054

Preţurile la energia electrică se vor modifica treptat

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică susţine că preţurile la energia electrică nu vor fi modificate brusc şi nici în volumul solicitat de distribuitori.

Directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Sergiu Ciobanu spune că ajustarea tarifelor la energia electrică trebuie să aibă loc treptat, iar pentru a stabili un tarif corect şi transparent, este necesară o analiză minuţioasă, care poate dura până la un an. Ţinând cont de situaţia complicată din ţară, decizia se va lua însă mai repede, susţine directorul ANRE.
Detalii
03
07 2015
1267

Legea Achizițiilor publice a fost modificată de către Parlament

Legea Achizițiilor publice a fost modificată de către Parlament. Proiectul a fost adoptat astăzi în a doua lectură și are o serie de prevederi „revoluționare”, potrivit conducătorului grupului de lucru, Grigore Cobzac. Acesta a declarat că s-au elaborat 55 de amendamente, printre ele fiind cele referitoare la transparență, informează Agora.
Detalii
01
07 2015
3109

Comunicat informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele.
Detalii
24
06 2015
2082

Cum modificarea impozitelor din salariu ți-a influențat veniturile?

După cum știți, în urma adoptării modificărilor în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative și adoptării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, au fost modificate mărimile tranşelor de venit impozabile, scutirile şi cotele de asigurare obligatorie socială şi medicală, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 (6,4%).
Detalii
10
06 2015
2596

Noi modificări la Codul Muncii

În cadrul şedinţei de astăzi a Cabinetului de miniştri, a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Moldova. Proiectul de lege prevede modificarea şi/sau completarea a circa 40 de articole ale Codului muncii şi are drept scop perfecționarea legislației muncii în vigoare și aducerea acesteia în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață, informează Unimedia.
Detalii
14
05 2015
992

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Republica Moldova avînd angajamentele stabilite prin Acordul de Asociere (ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014) trebuie să demonstreze permanent că cadrul legal al activităţii de acreditare şi de evaluare a conformităţii respectă principiile şi recomandările internaţionale şi europene aplicabile domeniului.
Detalii
08
04 2015
1222

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova

Ratificând, în 2014, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea pentru crearea și menținerea unui cadru normativ ajustat la aquis-ul comunitar, ceea ce presupune inclusiv obligația transpunerii în legislația și practica națională a directivelor europene în domeniul raporturilor de muncă.
Detalii