27
07 2021
475

Скидки: бухгалтерский и налоговый учет

Предоставление различного рода торговых скидок является обычным элементом маркетинговой политики торговых предприятий, которая предполагает привлечение покупателей, что прямо или косвенно способствует увеличению получаемой субъектом прибыли. Следовательно, для анализа эффективности применения скидок, учет должен быть организован таким образом, чтобы учетная информация о предоставленных торговым предприятием скидок способствовала обоснованию и принятию правильных управленческих решений относительно выбора скидок и последующего их контроля.
 
Из статьи «Продажа товаров со скидкой: правила отражения в бухгалтерском и налоговом учете»,
Detalii
12
07 2021
368

Зарядка автомобилей c гибридным и/или электродвигателем: налоговые и бухгалтерские аспекты

Документирование, распределение и вычет расходов, сопряженных с зарядкой автомобилей с гибридным и/или электродвигателем, в отсутствие в национальном законодательстве прямого регламентирования, продолжают вызывать вопросы у экономических субъектов. Сегодня мы предоставим некоторые уточнения, касающиеся вышеуказанных аспектов. Для начала напомним правовые нормы, регулирующие ведение бухгалтерского учета. Закон №287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности устанавливает основную нормативную базу, общие принципы и требования, а также механизм регулирования в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РМ.


Detalii

17
06 2021
137

Exercițiul bugetar în anul 2020 s-a încheiat cu un deficit de 5,1% din PIB

În cadrul ședinței de ieri, 16 iunie, Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetului de stat în anul 2020. În Raport sunt incluse datele privind executarea bugetului public național, precum și a bugetului de stat în anul 2020 la venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanțare a deficitului. De asemenea, Raportul conține informația privind datoria de stat și soldurile de mijloace bănești în conturile bugetului de stat.
 
Ținta de deficit a BPN stabilită inițial la nivel de 3,25% din PIB a fost revizuită până la 8,5% din PIB, fiind necesară majorarea cheltuielilor asociate luptei cu pandemia Covid-19. De facto exercițiul bugetar în anul 2020 s-a încheiat cu un deficit de 5,1% din PIB.
Detalii
16
06 2021
92

Activitățile care au contribuit la creșterea PIB în trimestrul I

Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru primele trei luni ale anului curent a constituit 46,5 mld. lei și, comparativ cu aceiași perioadă din anul 2020, a crescut cu 1,8% la seria brută și cu 0,1% – la seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. La creșterea PIB în perioada de referință au contribuitîn special, industria extractivă și cea prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor și activităţile de decontaminare, care au deținut o pondere de 15,7% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) pe activitățile respective cu 6,1%.
 


Detalii

14
06 2021
1140

Налог на недвижимость: налогооблагаемая база

Продолжаем знакомить наших читателей с особенностями расчета налога на недвижимое имущество/земельного налога, срок уплаты которого истекает 30 июня текущего года. Сегодня ответим на два вопроса, относящихся к налогооблагаемой базе.
 
Что является налогооблагаемой базой недвижимого имущества при исчислении налога на недвижимое имущество юридических лиц, индивидуальных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц-граждан?
 


Detalii

11
06 2021
153

ISM: rezultatele controalelor efectuate în primele cinci luni

Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 895 controale la unități cu un număr de 51,8 mii salariaţi, inclusiv 771 în domeniul raporturilor de muncă, 107 – securității și sănătății în muncă și 17 – mixte. Conform datelor recent publicate de ISM pentru primele cinci luni ale anului curent, din numărul total de controale 681 au fost planificate (218 – în sectorul public, 463 – în sectorul privat) şi 214 inopinate (74 – în sectorul public, 140 – în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 270 controale (preponderent în sectorul public), iar 625 – din oficiu.
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție întreprinse au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 5904 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative,
Detalii
10
06 2021
93

Базисная ставка рефинансирования сохранена на уровне 2,65%

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы сохранил базисную ставку рефинансирования на прежнем уровне – 2,65% годовых, что позволит поддержать благоприятные условия развития внутреннего спроса, стимулирующие денежно-кредитные процессы и дальнейшую экономическую активность, рост которой наметился в I квартале текущего года.  
 
Также осталась неизменной ставка, применяемая к основным операциям краткосрочной денежной политики (2,65% годовых) и ставки по кредитам (5,15%) и депозитам (0,15%) overnight.
Detalii
10
06 2021
796

TVA pentru mărfurile procurate până la obținerea statutului de plătitor TVA

Studiu de caz: Compania a fost înregistrată la începutul lunii mai 2021. Imediat după efectuarea înregistrării de stat, entitatea nou creată a depus cererea de înregistrare benevolă în calitate de plătitor al TVA, iar în luna iunie a obținut certificatul de plătitor al TVA. Aici apar două întrebări:
 
Se va permite la deducere TVA aferentă procurărilor (impozabile) de până la obținerea certificatului de plătitor al TVA?
 


Detalii

09
06 2021
369

еСА и сканер для считывания: вычитаемые или невычитаемые затраты?

Имеет компания право оплатить получение электронного удостоверения личности (eCA) директором или бухгалтером, а также приобретение сканера для его считывания с целью подписания электронных документов (накладных, отчетов), с последующим отнесением этих затрат на вычитаемые затраты в предпринимательских целях?
 


Detalii

10
06 2021
128

Situaţia social-economică în mun. Chişinău

Informația succintă ce ține de situaţia social-economică în mun. Chişinău pentru primele trei luni ale anului curent a fost recent publicată de Biroul Național de Statistică. Unele aspecte ce țin de evoluția economică sunt prezentate în continuare.
 
Potrivit documentului, în capitală cifra de afaceri în industrie a sporit cu 6,8% comparativ cu lunile ianuarie-martie din anul precedent. Volumul producției industriale a fost în creștere cu 5,8% datorită producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, acestea majorându-se cu 28,4%. În aceeași perioadă au fost raportate descreșteri în industria extractivă (cu 15,2%) și în industria prelucrătoare (cu 1,5%).


Detalii