04
06 2021
548

Registrul fiscal de stat: evidența persoanelor fizice nerezidente

Actul, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP), precum și certificatul de atribuire a codului fiscal va fi eliberat contribuabilului de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare. Autoritatea fiscală a publicat modificările în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017.
 
Necesitatea elaborării Ordinului nr.288 al SFS din 27 mai curent a fost condiționată de modificările1 operate în Codul fiscal (art.162 alin.7) prin Legea nr.257/2020 și care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.  
 


Detalii

07
06 2021
1655

Proceduri uniforme de lichidare a contribuabililor inactivi

Lista persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu și identificați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în conformitate cu prevederile regulamentului intern aprobat în acest scop, se va transmite IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) trimestrial, către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. În listă vor fi incluși contribuabilii care corespund noțiunilor de persoană juridică inactivă și întreprinzător individual inactiv1, specificate la art. 2 din Legea nr. 220/2007.
 
Prevederea se conține în proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către ASP a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu,
Detalii
04
06 2021
290

Reflectarea fondului comercial negativ în bilanțul consolidat

Unele entități, în procesul întocmirii situațiilor financiare consolidate pentru anul 2020, s-au confruntat cu un șir de momente problematice la capitolul corectitudinii reflectării elementelor contabile. Unul dintre acestea îl reprezintă reflectarea mărimii fondului comercial negativ în situațiile financiare consolidate.
 
Articolul Valentinei Paladi „Reflectarea fondului comercial negativ în bilanțul consolidat” publicat în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” vine cu aspect ce țin de modul de reflectare a fondului comercial negativ în bilanțul consolidat.


Detalii

04
06 2021
455

Предлагаются новые лимиты госзакупок небольшой стоимости

Минфин разработал проект нового Положения о государственных закупках небольшой стоимости, а ныне действующий аналогичный документ, утвержденный Постановлением правительства №665/2016, который устанавливает оценочную стоимость закупок, без учета налога на добавленную стоимость, до 80 тыс. леев – для товаров и услуг и до 100 тыс. леев – для работ, утратит силу. 
 
В соответствии с изменениями в законодательстве, закупающие органы смогут осуществлять госзакупки небольшой стоимости, если оценочная стоимость закупаемых товаров и услуг, без НДС, не превышает 200 тыс. леев; работ – не превышает 250 тыс. леев, а социальных
Detalii
04
06 2021
381

„Prima casă”: compensațiile necesită mai multe mijloace financiare

Pentru finanțarea compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă” din Fondul de rezervă al Guvernului ar putea fi alocate 9,5 mil. lei. Proiectul hotărârii Executivului cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 4 iunie curent.
 
Mijloacele suplimentare sunt necesare pentru asigurarea parțială a compensațiilor, dat fiind faptul că alocațiile aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 au fost executate, iar numărul de beneficiari este în creștere. Reamintim că, pentru implementarea Programului de stat „Prima casă”, a fost alocată  suma de 70 mil. lei, inclusiv 50 mil. lei pentru onorarea garanțiilor de stat.


Detalii

04
06 2021
377

Piața de capital: investițiile străine în anul 2020

Investițiile străine directe pe piața primară de capital au lipsit totalmente în anul pandemic, se spune în Raportul anual al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru 2020. Totodată, conform datelor oficiale, evaluarea statisticilor din perspectiva atractivității pieței primare de capital pentru investitorii străini denotă că, în anii 2018-2019, s-au consemnat valori infime cuprinse între 17,3-20,4 mil. lei de capital străin plasat prin emisiuni de acțiuni.
 
Valoarea investițiilor indirecte de capital din anul trecut realizate de investitorii străini în cadrul tranzacțiilor pe piața secundară (tranzacții de cumpărare, înscrieri în urma aporturilor în capitalul social),  per ansamblu, a înregistrat o diminuare semnificativă, fiind de 3 ori mai mica în raport cu anul 2019,
Detalii
03
06 2021
354

Когда станет возможным экспорт молочных продуктов из Молдовы в ЕС

Европейская комиссия проинформировало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) об утверждении решения о возможности экспорта молочной продукции, произведенной в Республике Молдова.
 
Генеральный директор ANSA Владислав Котич заявил, что, основываясь на гарантиях, предоставляемых ANSA, и в результате эффективного сотрудничества с компетентными службами Европейской комиссии, Европейский Союз принял решение включить Республику Молдова в столбец C Приложения №1 Регламента 605/2010, устанавливающего условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной сертификации
Detalii
03
06 2021
550

ГНС: ответственность за уклонение от уплаты налогов и умышленную несостоятельность

Государственная налоговая служба обнародовала данные о констатации и составлении протоколов по правонарушениям, выявленным по итогам I квартала текущего года. Так, по 28 деяниям, составляющих преступления в соответствии с положениями Уголовного кодекса РМ (речь идет о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов) было начислено более 62,88 млн леев, включительно:
 
  • 53,429 млн – по нарушениям положений ст.244 п. (1) и п. (2) УК (21 протокол), в том числе по пяти случаям умышленной несостоятельности (ст.252 п. (2) лит. б) УК);

  • Detalii
02
06 2021
591

CNAS: scanarea carnetelor de muncă continuă

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește persoanelor fizice, care au desfășurat activitate în perioada de până la 1 ianuarie 1999, despre necesitatea prezentării carnetelor de muncă la CTAS pentru scanarea acestora și completarea informației în conturile personale de asigurări sociale cu perioada respectivă.
 
Amintim, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2018, în perioada 15 mai - 15 decembrie 2018 CNAS a scanat informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori pentru angajații și persoanele care nu erau beneficiari de pensii.


Detalii

01
06 2021
370

Clubul antreprenorilor onești

Prima ședință a Clubului antreprenorilor onești va avea loc pe 16 iunie 2021, comunică Ministerul Finanțelor. Acesta este creat pentru formarea unei culturi antreprenoriale bazate pe principii de conformare, de onestitate și respect reciproc între mediul antreprenorial și organele responsabile de asigurarea conformării fiscale și vamale a contribuabililor.
 
Clubul antreprenorilor onești este un efort comun al Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Camera Americană de Comerț din Moldova (AmCham Moldova), Junior Chamber International Moldova (JCI) și FINEDU.
 


Detalii