20
01 2021
126

Unitățile de drept, la început de an

La 1 ianuarie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse 121317 entități, potrivit datelor statistice  publicate de Agenția Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe sunt societăți cu răspundere limitată – 89264. Totodată, în Republica Moldova activează 24156 întreprinderi individuale, 1399 cooperative de consum, 1064 societăți pe acțiuni de tip închis, precum și 1599 alte forme de asociații.
 
În același timp, în RM activează câte o unitate cu forma de organizare întreprindere cooperatistă, colhoz, alte uniuni de întreprinderi și activitate de întreprinzător a persoanei fizice.

Detalii
19
01 2021
270

CNAS reiterează: subdiviziunile teritoriale nu eliberează certificate pe suport de hârtie

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că subdiviziunile sale teritoriale nu eliberează certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii publice de pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Schimbările în activitatea instituţiei au fost generate de modificările operate în Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, fiind completat art. 6 „Conectarea la platforma de interoperabilitate și participarea la schimbul de date”.

Detalii
20
01 2021
124

MEI: proiectul graficului controalelor rezidenților PI

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. În listă sunt incluse 13 entități din cadrul a trei parcuri  industriale „Edineţ” (un agent economic), „Răut” (două întreprinderi) și „Tracom” (10 entități).
 
Conform proiectului, agenții economici vor fi supuși controlului în trimestrele II-IV ale anului curent, verificările fiind asigurate de Serviciul Fiscal de Stat (prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale),
Detalii
19
01 2021
1359

SIMM20: Declararea impozitului pe venit de către agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM pentru perioada fiscală 2020

La finele anului 2019, prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, au fost operate modificări la Capitolul 71 din Codul fiscal, fiind  modificat obiectul impozabil aferentă regimului fiscal  pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO).
 
Astfel, a fost extinsă sfera de aplicare a impozitului în mărime de 4% prin înlocuirea noțiunii bazei impozabile: venitul operațional a fost substituit cu venitul determinat conform contabilității financiare.

Detalii
19
01 2021
2025

Termenul de eliberare a facturii fiscale la solicitarea persoanei fizice

Redacția în vigoare până la 31 decembrie 2020 a art. 117 alin. (3) din Codul fiscal (CF) prevedea că, pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate condiţiile stabilite1.
 
Respectiv, până la 1 ianuarie 2021, persoană fizică cetățean avea posibilitatea de a se adresa ulterior vânzătorului pentru eliberarea facturii fiscale, fără să fi fost specificat termenul limită de la momentul în care, de fapt, avuse loc tranzacția pentru care se elibera factura fiscală.

Detalii
19
01 2021
250

ТС: изменен код освобождения 013

С 1 января 2021 г. от уплаты таможенных сборов и процедур, а также акцизов и НДС освобождаются вещи, приобретенные для личного пользования (за исключением автомобилей), в период выполнения функций, ввозимые членами персонала дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членами их семей при возвращении в Республику Молдова по окончании функций.
 
В Регламент по таможенному оформлению имущества, перемещаемого через таможенную границу Республики Молдова физическими лицами, и некоторых типовых бланков, утвержденный Приказом ТС № 56-O/2008, внесены поправки.
Detalii
19
01 2021
94

Регистрация национальных туристических маршрутов

Проект постановления правительства об утверждении методологических норм по разработке и утверждению национальных туристических маршрутов призван упростить деятельность по разработке, утверждению, продвижению и благоустройству национальных туристических маршрутов. В документе установлены критерии определения туристического маршрута, определены критерии, которым должны следовать его авторы, правила подачи заявки и регистрации нового маршрута, порядок его включения и исключения в/из Перечня национальных туристических маршрутов.
 
Регистрация новых туристических маршрутов является добровольной и осуществляется в Агентстве по инвестициям. Заявители на его регистрацию должны подать в Агентство техническую карточку маршрута, перечень и паспорта туристических объектов, включенных в него,
Detalii
19
01 2021
340

Numărul avocaților, în diminuare

În Lista avocaților cu drept de exercitare a profesiei pentru anul 2021,  publicată în Monitorul Oficial din 15 ianuarie curent, sunt incluse 1673 persoane licențiate, cu 372 mai puține comparativ cu numărul celora care au deținut acest drept anul trecut, când au fost înregistrați 2045 avocați.
 
Potrivit comunicatului Uniunii Avocaților din Moldova, în Lista avocaţilor cu dreptul de a exercita profesia de avocat nu se includ persoanele care au datorii la bugetul UAM sau au o datorie mai mare de 600 lei. În cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul UAM la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, activitatea se suspendă până la achitarea integrală a restanței.

Detalii
18
01 2021
2772

Utilizarea scutirilor acordate persoanelor fizice pentru anul 2021

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021, adoptată prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020, prevede unele modificări la capitolul ce ține de scutirile acordate persoanelor fizice pentru anul 2021.
 
Astfel, a fost majorată scutirea personală și scutirea suplimentară majoră cu 5% – de la  24000 lei până la 25200 lei și, respectiv, de la 18000 lei până la 18900 lei, iar scutirea pentru persoanele întreținute – cu 50%: de la 3000 lei până la 4500 lei. De asemenea, a fost anulată scutirea pentru soți în cuantum de 11280 lei.

Detalii
19
01 2021
103

PIB-ul în lunile ianuarie-septembrie 2020

Criza pandemică și seceta au afectat puternic economia Republicii Moldova, produsul intern brut (PIB) diminuându-se cu 8,2% în 9 luni ale anului 2020. Aceste date se conțin în Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM făcută publică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii (conform datelor disponibile la 31 decembrie 2020).
 
Pe categorii de resurse, descreșterea PIB a fost determinată, în principal, de sectoarele în care au fost impuse cele mai severe măsuri restrictive întru contracararea efectelor negative generate de pandemie: comerț interior, transport și depozitare, HoReCa – 2,4 %.
Detalii