14
02 2019
457

Tot mai multe persoane achită AOAM cu reduceri

Peste 19 mii de cetăţeni au achitat, în luna ianuarie 2019, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cifra este în creştere cu circa două mii de persoane comunică Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Astfel, din numărul total de plătitori peste 13 mii de persoane au beneficiat de reducere în proporţie de 50% din valoarea primei. Este vorba despre fondatorii de întreprinderi individuale, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, cetățenii neangajați și neasigurați de Guvern care se află în Moldova pentru cel puţin 183 de zile pe an,
Detalii
14
02 2019
371

Seminarul interactiv ,,Noile reglementări în Codul Fiscal pentru anul 2019”

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificări la Codul Fiscal pentru anul 2019. După cum v-am obișnuit, Marca Klubafaceri SRL vine și de această dată în întâmpinarea necesităților Dvs. cu un seminar practic, din care nu va lipsi secțiunea de întrebări și răspunsuri asupra oricărui subiect din domeniul fiscalității și noilor reglementări din Codului Fiscal.

Tematica:

• Ce s-a modificat în legislația fiscală?
• Cum aceste modificări se răsfrâng asupra afacerii Dvs. pentru anul curent?
• Ce trebuie să întreprindeți în mod practic, corect și în termen?
• Studii de caz și comentarii.

Detalii
14
02 2019
609

Evitarea dublării plăților de asigurare socială în cazul detașării

Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că orice persoana angajată în baza unui contract de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi lucrătorul independent, poate fi detaşat pe teritoriul altui stat contractant pentru a efectua o activitate, păstrându-și statutul de persoană asigurată conform prevederilor legislaţiei naţionale.

Pentru a achita contribuţiile obligatorii de asigurări sociale doar într-un singur stat (adică în statul care îl detaşează), lucrătorul detaşat/ lucrătorul independent sau reprezentatul legal al acestuia trebuie să se adreseze la CNAS cu o
Detalii
14
02 2019
638

Piața muncii solicită persoane cu nivel de instruire secundar profesional

În baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 11 februarie 2019 erau la evidenţă 9486 locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt înregistrate în municipiul Chișinău – 3853. În Bălți agenții economici declară vacante 718 locuri de muncă, în Florești – 479, în UTAG – 373, iar în Fălești și Cantemir sunt cele mai puține locuri de muncă vacante – 11 și, respectiv, 9.

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 1966 de joburi sau 21% din numărul total de locuri vacante. Pentru specialiștii în activitatea financiară, economică sau comercială sunt propuse 177 funcții: de contabil – 86, agent de vânzări – 30, economist – 16, contabil-șef – 13, specialist bancar – 5, auditor intern – 3 etc.
Detalii
14
02 2019
6250

IPC18 не представляется, если не рассчитываются взносы ОГСС

Работодатели, которые в течение отчетного месяца не рассчитывают взносов социального страхования и у которых нет работников, не обязаны представлять отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносах обязательного государственного социального страхования за соответствующий месяц (IPC18).

Соответствующие изменения в внесены в Закон № 489/1999 о государственной системе социального страхования и вступили в силу 12 февраля текущего года, будучи опубликованы в МО.
Detalii
20
02 2019
1908

Loteria fiscală, acum și în Moldova

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune Guvernului pentru aprobare proiectul hotărârii prin care se va aproba procedura de desfășurare a Loteriei fiscale.

Loteria fiscală va fi o măsură care va contribui la combaterea evaziunii fiscale prin sporirea achitărilor prin intermediul cardurilor bancare pentru bunurile/serviciile achiziționate, urmărindu-se, astfel, limitarea achitărilor în numerar, deoarece la loterie vor participa toate tranzacțiile de achitare cu cardul bancar, efectuate în Republica Moldova, cu excepțiile prevăzute de hotărâre.
Detalii
13
02 2019
1139

Cadru normativ unitar pentru organizațiile de creditare nebancară

Guvernul a aprobat în ședința din 11 februarie 2019 un proiect de hotărâre ce prevede modificări în unele hotărâri ale Executivului, în care este necesară substituirea noțiunilor de ”organizații de microfinanțare” și ”companii de leasing” cu termenul ”organizații de creditare nebancară”.

Astfel, acestea vor fi registratori ai Registrului garanțiilor mobiliare și vor înregistra date despre leasingul financiar, denumirea şi descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar, faptul achitării taxei de stat şi a plăţii de înregistrare sau modificare a acestuia, avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar și alte date prevăzute în art. 17 din Hotărârea cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare.
Detalii
13
02 2019
631

Обновлен список объектов, подлежащих приватизации

Правительство внесло изменения в Постановление №945/2007 о мерах по реализации Закона №121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении. Согласно документу, был актуализирован список госсобственности, подлежащей приватизации в 2019-2023 гг. Некоторые объекты были исключены, так как уже были приватизированы, другие – так как находятся в процессе несостоятельности/ликвидации или реорганизации, третьи – в связи с отсутствием каких-либо активов. В то же время, в cписок включено несколько новых объектов.

Согласно постановлению Правительства, из списка госсобственности, подлежащей приватизации, исключено 24 объекта:
Detalii
13
02 2019
686

Posturi fiscale la comercianții de flori

În zilele de 13-15 februarie 2019, Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza activitatea comercianților de flori de pe teritoriul mun. Chișinău.

Aceste acțiuni se vor desfășura în contextul creșterii cererii în ajunul sărbătorilor, fapt ce duce la sporirea riscului de încălcări fiscale prin neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar în scopul diminuării veniturilor și, respectiv, a impozitelor și taxelor aferente bugetului public național.
Detalii
13
02 2019
3640

Оплата больничного листа при долгосрочном медицинском отпуске

Женщина, ценный для предприятия специалист с высокой заработной платой, в связи с угрозой прерывания беременности, по настоянию врача вынуждена лечь на сохранение до самых родов. За какой период мы вправе оплатить ей медицинский отпуск? Какова будет основа для исчисления пособия по материнству в этом случае?

В ч.1 ст. 9 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22.07.2004 г (далее по тексту – Закон № 289) установлена продолжительность периода,
Detalii