02
07 2020
93

Таможенная служба: 10 млрд леев перечислено в госбюджет

По сообщению Таможенной службы, за первые шесть месяцев текущего года администрируемые ведомством доходы в госбюджет составлили порядка 10 млрд леев. Так, только в июне в государственный бюджет поступили 1,752 млрд леев в результате обработки 41 253 таможенных деклараций.
 
За истекший месяц  сотрудниками таможного органа были составлены 243 протокола о нарушениях и наложены штрафные санкции в сумме 939 тысяч леев.

Detalii
02
07 2020
191

Аудит бухгалтерских оценок и раскрытий в условиях коронавируса

Еще одно руководство в помощь аудиторам, вынужденным вести свою деятельность в непростых условиях мировой пандемии COVID-19, представил Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности (IAASB). Его предыдущее руководство по подготовке модифицированного аудиторского заключения в условиях коронавируса было выпущено в конце мая.  А уже в начале июня специальная рабочая группа в составе IAASB опубликовала иллюстративные примеры по проведению аудита оценочных значений в соответствии с одноименным стандартом МСА (ISA) 540.
 

Detalii
02
07 2020
117

Obiectivele dezvoltării economice durabile

Dezvoltarea afacerilor și forța de muncă, protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor, domeniul construcțiilor, amenajarea teritoriului și urbanism, tehnologia informației, securitate și eficiență energetică, transport și infrastructura drumurilor sunt domenii de activitate ale Guvernului cu relevanță directă asupra obiectivelor dezvoltării economice durabile și incluzive. Acestea sunt incluse în documentele de politici publice monitorizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
Autoritatea a prezentat viziunea privind documentul de planificare strategică racordat la strategia națională „Moldova 2030” în cadrul unei ședințe cu participarea Primului ministru, Ion Chicu, ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

Detalii
02
07 2020
123

BNM: deficitul contului curent al balanței de plăți a RM s-a redus

Conform datelor provizorii  privind evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2020publicate de Banca Națională a Moldovei, deficitul contului curent al balanței de plăți a RM, în trimestrul I 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-martie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit $188,80 mil., în scădere cu 20,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de majorarea excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare, în timp ce balanțele bunurilor și serviciilor s-au deteriorat.

Detalii
01
07 2020
213

Noua versiune a SIA „e - Factura”, lansată în exploatare industrială

Începând de astăzi, 1 iulie, contribuabilii pot utiliza noua versiune a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e - Factura”, lansată în exploatare industrială. SIA „e - Factura” poate fi accesată în mod automatizat prin intermediul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul https://www.sfs.md.
 
Noua versiune a serviciului electronic a fost elaborată și este gestionată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), administrator tehnico – tehnologic al sistemului informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat (SFS).
 

Detalii
02
07 2020
342

Restabilirea unor funcții de control ale ISM

Inspectorul de muncă cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în cazul constatării unui pericol iminent de accidentare, va fi în drept să dispună sistarea funcționării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor,  halelor,  secțiilor, a altor subdiviziuni ale entității, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor și a echipamentelor tehnice, precum și a lucrărilor și proceselor tehnologice. Ridicarea măsurii de sistare va putea fi efectuată de către inspectorul care a dispus-o sau de către un alt inspector împuternicit de către directorul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), sau de către instanța de judecată și doar după ce angajatorul face dovada lichidării circumstanțelor pentru care a fost aplicată sistarea.

Detalii
01
07 2020
120

SFS: încasările în BPN din luna iunie sunt cu 8,2% mai mari față de luna iunie a anului precedent

Astăzi, 1iulie, Serviciul Fiscal de Stat marchează Ziua funcționarului fiscal, precum și 30 de ani de la fondarea autorității. Sunt trei decenii în care instituția a parcurs diverse etape și a dobândit respectul și încrederea contribuabililor. Timp de 30 ani misiunea noastră a rămas neschimbată, fiind asigurată eficiența în colectarea veniturilor bugetare  care contribuie la menținerea unui echilibru financiar în societate.
 
Tradițional, SFS prezintă informația lunară cu privire la executarea părții de venituri în bugetul public național.  Astfel, în luna iunie a anului curent au fost încasate 4,1 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 309,9 mil. lei sau cu 8,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Detalii
01
07 2020
4117

Cum stabilim vârsta de pensionare din 1 iulie 2020

Astăzi, 1 iulie 2020, sunt puse în aplicare noile reguli ce țin de stabilirea vârstei de pensionare, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. Două condiții principale ce urmează a fi realizate pentru  a beneficia de pensia pentru limită de vârstă sunt: persoana să atingă vârsta standard de pensionare și să contribuie la sistemul public de pensii o anumită perioadă de timp.

 
Astfel, ținând cont de prevederile Legii nr.156, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani și va crește treptat până la 63 de ani la 1 iulie 2028. Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 32 de ani și va crește treptat până la 34 de ani. Totodată, bărbaţii care intenţionează să-şi perfecteze pensia pentru limită de vârstă, trebuie să atingă 63 de ani și un stagiu de cotizare de 34 de ani, condiţiile respective fiind stabilite de la 1 iulie 2019. Atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei pensia pentru limita de vârstă se stabilește în condițiile unui stagiu minim de cotizare de cel puţin 15 ani.
 

Detalii
01
07 2020
347

Webinare INCOTERMS-2020 pentru mediul de afaceri

Peste 100 de specialiști din domeniul comerțului internațional din Moldova vor beneficia de instruiri gratuite despre INCOTERMS 2020, organizate de Camera de Comerț și Industrie (CCI) cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.   
 
INCOTERMS conține termenii comerciali internaționali elaborați de Camera Internațională de Comerț (CIC) și reprezintă un îndrumar deosebit de util, care permite definirea exactă a obligațiilor părților în contractele de vânzare-cumpărare internaționale. Primul set de clauze INCOTERMS a fost publicat de către Camera Internațională de Comerț în 1936, iar începând cu anul 1980 regulile INCOTERMS se modifică o dată la 10 ani.

Detalii
01
07 2020
667

Девять нормативных актов претерпят изменения

Правительство внесло изменения и дополнения в девять нормативных актов для реализации положений, предусмотренных Законом № 60 от 23 апреля 2020 г. об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты, а также Законом № 171 от 19 декабря 2019 г. о внесении изменений в некоторые законодательные акты.  Большая часть изменений вступит в силу с момента публикации, но некоторые начнут применяться с 1 июля и с 1 августа. Поправки касаются следующих нормативных актов:
 
  • Положение о правилах происхождения товаров (ПП № 1599/2002) и Положение о заполнении, удостоверении, выдаче и последующей проверке преференциальных сертификатов происхождения товаров (ПП № 761/2014).

  • Detalii