18
11 2019
739

Санкции за просрочку возврата микрокредита признаны завышенными

Санкции за просрочку возврата микрокредита приблизились к основной сумме долга. Две инстанции, разбиравшиеся в вопросе, пришли к одинаковым выводам: микрокредитная организация слишком сурово карает клиентов за просрочку. Высшая судебная палата поддержала позицию коллег.

Выдача микрокредита может сопровождаться жесткими условиями как по процентным ставкам, так и по санкциям. К примеру, взяв всего тысячу леев на тридцать дней, клиенты соглашаются вернуть 1200 леев. Помимо высоких ставок, договора содержат санкции. На случай, если деньги не будут возвращены в срок, клиенты обязуются к оплате большой пени.
Detalii
18
11 2019
515

Alți 21 de agenți economici vor beneficia de facilități fiscale

Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă scutite de TVA cu drept de deducere se completează cu 21 agenți economici.

În Monitorul Oficial de vineri, 15 noiembrie, a fost publicat Ordinul nr. 287 din 5 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010. În prezent în această listă sunt incluși 937 de agenți economici.
Detalii
18
11 2019
678

SFS a aprobat două formulare noi

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat formularele ce țin de aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale:
„Solicitare privind transferul mijloacelor bănești sechestrate, în contul stingerii obligațiilor fiscale la buget” și
• „Acord aferent transferării la buget a mijloacelor bănești sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale în conturile bancare ale contribuabilului”.


În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 472 din 30 octombrie 2019 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15 martie 2017.
Detalii
15
11 2019
141

Republica Moldova oferă oportunități investitorilor

Investitorii străini în continuare manifestă interes pentru efectuarea investițiilor în țara noastră. Această idee este enunțată în cadrul panelurilor de discuții ce au loc la Moldova Business Week 2019.

Republica Moldova, poziționată în clasamentul ”Doing Business 2020” pe locul 48 din 190 de țări, are un rating mai mare decât Ucraina, Belarus, Croația, Italia. Cea mai bună poziție – 13, Moldova o ocupă la capitolul inițierea afacerii și înregistrarea proprietății. De asemenea, se clasează pe locul 33 la capitolul plata taxelor și pe locul 38 la comerțul transfrontalier. În domeniul executării contractelor, țara noastră a urcat de pe poziția 69 pe 62, la plata impozitelor – de pe locul 35 la 33, iar la recunoașterea insolvenței – de la 68 la 67.
Detalii
15
11 2019
694

Noul formular UNIF18, publicat

Astăzi, 15 noiembrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO Ordinul nr.502 din 12 noiembrie curent cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.456 din 8 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia. Modificările și completările vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2020.

Amintim că, conform prevederilor Legii nr.122 din 16 august 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, creșterea de capital se va determina doar de către contribuabilii persoane fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător, a apărut necesitatea modificării formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația), precum și a Modului de completare a acesteia.
Detalii
15
11 2019
133

FASB окончательно одобрил послабления по переходу с LIBOR на альтернативные ставки

Американский Совет по стандартам финансовой отчетности (FASB) одобрил в окончательном варианте возможность для компаний облегчить себе отражение в отчетности влияние перехода с применяющихся сегодня базовых ставок типа LIBOR и EURIBOR на альтернативные базовые ставки. Формально ее собираются добавить в американские стандарты в начале следующего года.

Сегодня общая стоимость различных финансовых инструментов, все еще привязанных к LIBOR (ставке, по которой банки делают краткосрочные ссуды друг другу), оценивается в триллионы долларов. В результате глобальной реформы скоро все организации начнут ориентироваться на более наблюдаемые ставки, менее уязвимые перед манипуляциями.
Detalii
15
11 2019
173

Fluxul numerarului în Republica Moldova

În primele 9 luni ale anului curent, suma încasărilor în numerar în sistemul bancar a constituit 90191 mil. lei, în creștere cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, comunică Banca Națională a Moldovei.

Potrivit datelor, majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări:
• de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 15,3%;
• din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 12,2%;
• de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 8,5%;
Detalii
14
11 2019
1322

Corectarea IPC18 în cazul supraplății primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

În luna aprilie 2019, entitatea a angajat o persoană fizică din salariul căreia, în perioada aprilie –octombrie curent, a calculat și reținut prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. În luna octombrie curent angajatul în cauză a prezentat un certificat care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilită în sumă fixă pentru anul 2019. Ce trebuie să întreprindem în situația descrisă, deoarece angajatul solicită restituirea primei reținute în plus?
Detalii
15
11 2019
312

Moldovenii din Grecia vor beneficia de asigurare socială

Astăzi, 15 noiembrie, la Chişinău se încheie cea de a doua rundă de negociere a proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Elenă, la care participă delegaţia oficială a ţării noastre, în componența căreia sunt incluși reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.

Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Elenă, bazat pe principii europene de proporţionalitate, oferă un şir de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi
Detalii
15
11 2019
1747

Излишек денег в кассе ККМ

Постановление №141 «О применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов» было одобрено Правительством РМ 27 февраля 2019 г. Этим же Постановлением Правительство утвердило Положение об эксплуатации контрольно-кассового оборудования при осуществлении наличных денежных расчетов и/или посредством другого платежного инструмента, которые вступили в силу 15 апреля 2019 г.

Как и ранее действовавшие документы по ККМ, Постановление №141 содержит ряд запретов для операторов и кассиров. Так, запрещается иметь в кассе личные деньги и деньги, не учтенные в ККМ (п.п. 4 п. 22 Положения). Санкции за нарушение правил использования ККМ установлены ст. 254 Налогового кодекса (НК) и ст. 2931 Кодекса о правонарушениях (КП). Среди прочих нарушений (невыдача чека, прием денег без ККМ), установлен и штраф за излишек (недостачу) в кассе ККМ.
Detalii