28
08 2019
184

Moratoriul asupra acordării cetățeniei prin investiție

Moratoriul asupra acordării cetățeniei Republicii Moldova în schimbul investițiilor a intrat în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a legii care prevede instituirea lui și a decretului șefului statului privind promulgarea acesteia.

Potrivit legii, moratoriul a fost instituit pentru o perioadă de patru luni. În acest timp, va fi sistată recepționarea cererilor noi de dobândire a cetățeniei RM prin investiție. Totodată, moratoriul ar putea fi prelungit pentru o perioadă de cel mult două luni.
Detalii
27
12 2018
1421

Moratoriu pentru încadrarea personalului în sectorul bugetar

Guvernul a decis ieri că, începând cu 30 noiembrie 2018 și până la 31 decembrie 2019 se stabilește moratoriu temporar privind încadrarea personalului în autoritățile publice și instituțiile finanțate din bugetul de stat și în Casa Națională de Asigurări Sociale, pe funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2018.

În același timp, moratoriul nu se aplică asupra funcțiilor pentru care, la data aprobării hotărârii, a fost anunțat concurs. Totodată, se admite posibilitatea încadrării, în perioada moratoriului, a personalului strict necesar realizării misiunii autorității publice sau în cazul reorganizărilor peste numărul de funcții vacante indicat, prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.
Detalii
21
11 2016
1198

Activități de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

În vederea verificării respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului de practicare a muncii „la negru” şi de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor, aprobat prin ordinul comun IFPS nr.393, ISM nr. 12-a, IGP nr. 82, CNSM nr.150 din 05.05.2015, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un şir de acţiuni conform competenţelor.
Detalii
04
10 2016
2331

Ministerul Economiei stabilește criterii privind desfășurarea controalelor de stat în perioada post-moratoriu

Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a semnat ordinul cu privire la instrucțiunile metodice pentru autoritățile administrative abilitate cu funcții de control din subordinea Ministerului Economiei privind desfășurarea controalelor de stat în perioada post-moratoriu.
Detalii
26
09 2016
2685

Controalele de stat revin din 1 octombrie

Moratoriul controalelor de stat expiră la finele lunii curente. Astfel, din data de 1 octombrie, controlalele de stat vor putea fi efectuate din nou fără a solicita permisiuni din partea Ministerului Economiei.
Detalii
13
09 2016
1181

Unele aspecte ce țin de aplicarea Legii privind moratoriul asupra controlului de stat

Conform art. 1 alin. (1) din Legea privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, în continuare – Lege (publicată în MO nr. 79-89 din 01.04.2016), a fost instituit, pentru o perioadă de trei luni (1 aprilie – 1 iulie 2016) moratoriu asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător de către organele abilitate cu dreptul de a iniția controale în baza prevederilor Codului fiscal, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.
Detalii
05
07 2016
3408

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2016

Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2016.

Guvernul Republicii Moldova, în şedinţa din 29.06.2016 a aprobat prelungirea moratoriului instituit asupra controlului de stat cu încă 3 luni începînd cu 1 iulie 2016.
Detalii
29
06 2016
2984

Guvernul a extins perioada moratoriului asupra controlului de stat încă pentru o perioadă de 3 luni

În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Hotărârii cu privire la extinderea moratoriului asupra controlului de stat, instituit prin Legea nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, pentru o perioadă de trei luni, începând cu 1 iulie 2016 și până la 30 septembrie curent.
Detalii