04
05 2020
1240

Unele aspecte ce țin de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale conform Dispozițiilor CSE

În scopul respectării prevederilor Dispoziției nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), emisă în conformitate cu art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în partea ce ține de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale, expunem următoarele.

1. Parlamentul RM, prin Hotărârea nr. 55/2020, a declarat stare de urgenţă pe întreg teritoriul RM pe perioada 17 martie – 15 mai 2020. Pe perioada acesteia, CSE va emite dispoziţii care sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul RM și intră în vigoare din momentul emiterii.
Detalii
02
03 2020
192

Moratoriu asupra acordării cetățeniei prin investiții

Până la 1 ianuarie 2021, cererile noi de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiții nu vor fi acceptate. Guvernul a aprobat proiectul de Lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei RM în condițiile art.17 alin. 11 și 12 al Legii cetățeniei Republicii Moldova.

După cum a explicat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, moratoriul repetat se impune pentru că este necesară efectuarea unei analize detaliate a mecanismelor de verificare a aplicanților și pentru a înlătura amenințările posibile.
Detalii
17
12 2019
1767

Încadrarea personalului în funcțiile vacante din instituțiile publice se amână până la 31 decembrie 2020

Moratoriul temporar privind încadrarea personalului în autoritățile publice/instituțiile finanțate din bugetul de stat, precum și în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale pe funcțiile vacante se extinde până la 31 decembrie 2020.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 17 decembrie, proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate.
Detalii
17
12 2019
353

Moratoriul asupra recepționării cererilor noi privind dobândirea cetățeniei RM va fi extins

Moratoriul asupra recepționării cererilor noi privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova ar putea fi extins pentru o perioadă de două luni, începând cu 24 decembrie 2019. Astfel, primirea cererilor ar putea fi stopată până la 24 februarie 2020.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 17 decembrie, proiectul hotărârii pentru extinderea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11 ) și (12 ) din Legea cetățeniei Republicii Moldova proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei RM în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova.
Detalii
28
08 2019
335

Moratoriul asupra acordării cetățeniei prin investiție

Moratoriul asupra acordării cetățeniei Republicii Moldova în schimbul investițiilor a intrat în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a legii care prevede instituirea lui și a decretului șefului statului privind promulgarea acesteia.

Potrivit legii, moratoriul a fost instituit pentru o perioadă de patru luni. În acest timp, va fi sistată recepționarea cererilor noi de dobândire a cetățeniei RM prin investiție. Totodată, moratoriul ar putea fi prelungit pentru o perioadă de cel mult două luni.
Detalii
27
12 2018
1802

Moratoriu pentru încadrarea personalului în sectorul bugetar

Guvernul a decis ieri că, începând cu 30 noiembrie 2018 și până la 31 decembrie 2019 se stabilește moratoriu temporar privind încadrarea personalului în autoritățile publice și instituțiile finanțate din bugetul de stat și în Casa Națională de Asigurări Sociale, pe funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2018.

În același timp, moratoriul nu se aplică asupra funcțiilor pentru care, la data aprobării hotărârii, a fost anunțat concurs. Totodată, se admite posibilitatea încadrării, în perioada moratoriului, a personalului strict necesar realizării misiunii autorității publice sau în cazul reorganizărilor peste numărul de funcții vacante indicat, prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.
Detalii
21
11 2016
1297

Activități de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

În vederea verificării respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului de practicare a muncii „la negru” şi de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor, aprobat prin ordinul comun IFPS nr.393, ISM nr. 12-a, IGP nr. 82, CNSM nr.150 din 05.05.2015, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un şir de acţiuni conform competenţelor.
Detalii
04
10 2016
2405

Ministerul Economiei stabilește criterii privind desfășurarea controalelor de stat în perioada post-moratoriu

Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a semnat ordinul cu privire la instrucțiunile metodice pentru autoritățile administrative abilitate cu funcții de control din subordinea Ministerului Economiei privind desfășurarea controalelor de stat în perioada post-moratoriu.
Detalii