28
09 2016
1891

Încetarea Moratoriului asupra controlului de stat

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat şi Hotărîrii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe perioada de la 1 aprilie 2016 până la 30 septembrie 2016 a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat, inclusiv fiscale, fapt ce a condiţionat restricţionarea Serviciului Fiscal de Stat în organizarea şi exercitarea controalelor fiscale la contribuabilii ce practică activitatea de întreprinzător.
Detalii
17
08 2016
813

Ministerul Economiei a respins 79% din solicitările privind efectuarea controalelor

În perioada 1 aprilie-1 iulie curent, în adresa Ministerului Economiei, de la organele abilitate cu funcții de control au parvenit 76 demersuri privind inițierea procedurii verificărilor de stat la fața locului, dintre care 14 au fost respinse deoarece nu cad sub prevederile moratoriului.

Din cele 62 cazuri examinate, 79 la sută din demersurile organelor abilitate cu funcții de control
Detalii
14
04 2016
3274

Moratoriul asupra controlului de stat

Cum se răsfrîng prevederile Legii privind moratoriul asupra controlului de stat la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat?

În scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător,
Detalii
04
04 2016
1790

Cu privire la punerea în aplicarea a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ține să atenționeze că, conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, în vigoare din 1 aprilie 2016, se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici și/sau cerințele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecție a muncii și sanitare, planificat sau inopinat
Detalii
01
04 2016
3440

În Monitorul Oficial nr. 79-89 din 01.04.2016 a fost publicată Legea nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat

Astfel, legiuitorul a instituit moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului
Detalii