07
12 2020
513

Hotărârea CNESP nr. 36: regim special de muncă

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru de la 07.30 până la 16.00, cu pauza de masă de la 12.00-12.30, cu revizuirea ulterioară, în funcție de situația epidemiologică. Această decizie a fost luată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în ședința de vineri, 4 decembrie.

 

Totodată, documentul prevede interzicerea desfășurării activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (restaurante, baruri) precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centre comerciale, aeroporturi și în punctele de trecere a frontierei de stat, în intervalul 22.00-07.00.

Hotărârea nr. 36 din 04.12.2020 poate fi vizualizată aici

11
11 2020
478

Atestarea obligatorie a directorilor în domeniul protecției muncii

Î.S. „Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă” organizează cursuri de instruire și atestare în domeniul protecției muncii, obligatorii la întreprinderi și instituții conform art.17 alin. 7) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008.

 

Cursul este obligatoriu pentru:

  • directori de întreprinderi;
  • directori de instituții;

  • Detalii
25
09 2020
352

ISM va redobândi funcțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă

Funcțiile de control din domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă vor fi asigurate exclusiv de către Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Controlul planificat se va desfășura în conformitate cu Planul anual al controalelor.
 
Guvernul a aprobat, în ședința din 23 august curent, proiectul  de lege pentru modificarea unor acte normative: Codul Muncii, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea securității și sănătății în muncă, Codul contravențional, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii etc.

Detalii
14
09 2020
295

Industria extractivă: rigorile respectării cerințelor de sănătate în muncă

Lista de verificare privind controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj a fost modificată.

În Monitorul Oficial din 11 septembrie curent a fost publicat Ordinul MSMPS nr. 714 din 4 august 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.1534/2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă”, anexa nr.7 la ordin fiind completată cu încă 50 de întrebări.
Detalii

07
09 2020
249

Capacitatea de muncă pentru cetățenii moldoveni cu domiciliul în Estonia

Cetățenii moldoveni cu capacitatea redusă de muncă care au domiciliul sau reședința permanentă sau provizorie în Estonia vor beneficia de alocație pentru capacitatea de muncă. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 3 septembrie, proiectul hotărârii privind aprobarea semnării Protocolului de modificare a Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia.

 


Detalii
17
08 2020
2303

Convenţiile colective de nivel naţional, ramural și teritorial

Contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și convenţiile colective pot stabili pentru salariaţi drepturi și garanţii de muncă suplimentare la cele prevăzute de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la convenţiile colective de nivel naţional, ramural, teritorial. Toate condiţiile contractelor individuale de muncă, contractelor colective de muncă și convenţiilor colective, care înrăutăţesc situaţia salariaţilor în comparaţie cu legislaţia muncii, sunt nule și nu produc efecte juridice.


Detalii
13
05 2020
2522

Munca la distanță va fi reglementată

Salariații vor putea realiza atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin în afara locului de muncă organizat de angajator. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, fiind propusă introducerea conceptului de muncă la distanță. Astfel, Codul muncii poate fi completat cu capitolul IX1 ce va reglementa acest tip de muncă.

Potrivit proiectului, la distanță vor putea munci angajații care au încheiat un contract individual de muncă ce prevede posibilitatea prestării muncii la distanță sau au prevăzut această posibilitate printr-un acord suplimentar la contractul existent. Aceștia se bucură de toate drepturile și garanțiile recunoscute prin lege aplicabile salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.
Detalii
24
04 2020
8575

Dispoziția nr. 21 a Comisiei pentru Situații Excepționale : zile de odihnă pentru bugetari

Zilele de 27 aprilie — 30 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:
1.1.instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;
1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale;
Detalii
24
04 2020
438

Digitizarea serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotărâre, elaborat în contextul realizării procesului de reinginerie și digitizare a serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”.

Aprobarea modificărilor propuse va asigura creșterea calității și accesibilității populației la serviciul public menționat, prin:
• simplificarea procedurii de depunere a documentelor pentru determinarea gradului de
dizabilitate — excluderea formularelor și documentelor pe suport de hârtie, care la moment sunt prezentate de către cetățeni/persoanele cu dizabilități, pentru determinarea gradului de dizabilitate;
Detalii