13
05 2020
1784

Munca la distanță va fi reglementată

Salariații vor putea realiza atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin în afara locului de muncă organizat de angajator. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, fiind propusă introducerea conceptului de muncă la distanță. Astfel, Codul muncii poate fi completat cu capitolul IX1 ce va reglementa acest tip de muncă.

Potrivit proiectului, la distanță vor putea munci angajații care au încheiat un contract individual de muncă ce prevede posibilitatea prestării muncii la distanță sau au prevăzut această posibilitate printr-un acord suplimentar la contractul existent. Aceștia se bucură de toate drepturile și garanțiile recunoscute prin lege aplicabile salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.
Detalii
24
04 2020
8099

Dispoziția nr. 21 a Comisiei pentru Situații Excepționale : zile de odihnă pentru bugetari

Zilele de 27 aprilie — 30 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:
1.1.instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;
1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale;
Detalii
24
04 2020
289

Digitizarea serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotărâre, elaborat în contextul realizării procesului de reinginerie și digitizare a serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”.

Aprobarea modificărilor propuse va asigura creșterea calității și accesibilității populației la serviciul public menționat, prin:
• simplificarea procedurii de depunere a documentelor pentru determinarea gradului de
dizabilitate — excluderea formularelor și documentelor pe suport de hârtie, care la moment sunt prezentate de către cetățeni/persoanele cu dizabilități, pentru determinarea gradului de dizabilitate;
Detalii
21
04 2020
558

Activitatea ANOFM şi subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în perioada 21-24 aprilie 2020

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că, în conformitate cu Dispoziția nr.17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în perioada 21-24 aprilie 2020 angajații aparatului central şi subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă vor activa în regim special.

Întru minimizarea riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19) în perioada menționată, orice suport informațional în domeniul ocupării forței de muncă va fi oferit doar la distanță, prin intermediul liniilor telefonice și adreselor electronice (e-mail) ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, de luni până vineri, orele 7:30-16:00, pauză 12:00-12:30 sau la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000.
Detalii
04
03 2020
755

Munca prin agent de muncă temporară: discuțiile continuă

Companiile vor putea apela la un agent de muncă temporară, care le va pune la dispoziție un salariat ce va activa pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. Misiunea de muncă temporară la aceeași întreprindere va putea fi exercitată pentru un termen maxim de 24 de luni.
Reamintim că a fost elaborat un proiect de lege ce are drept scop reglementarea muncii prin agent de muncă temporară și prin care se propune completarea mai multor acte legislative, inclusiv a Codului muncii.
Detalii
29
01 2020
903

Prejudiciul moral în litigiile de muncă

Acordarea despăgubirilor morale solicitate de salariaţi în cadrul conflictelor de muncă este recunoscută, în mod expres, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

Prejudiciul moral se referă la o lezare adusă drepturilor extrapatrimoniale, neeconomice ale persoanei, provenind din atingerea adusă acelor valori sau atribuite ale individului care îi definesc personalitatea.

Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, ce reies din normele dreptului internațional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, include şi principiul „obligativitatea reparării integrale de către angajator a prejudiciului material şi a celui moral cauzate salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă” ( art. 5 lit. k) din Codul muncii (CM)).
Detalii
11
10 2019
745

O nouă viziune a angajării: munca prin agent de muncă temporară

Munca prin agent de muncă temporară reprezintă o nouă modalitate de ocupare a forței de muncă și se caracterizează prin activitatea prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția unei întreprinderi pentru a activa pentru o anumită perioadă. Beneficiile, dar și riscurile implementării unei asemenea forme de ocupare au fost discutate ieri, 10 octombrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Astfel, în cadrul ședinței a fost analizat un proiect ce are drept scop reglementarea muncii prin agent de muncă temporară și prin care se propune completarea Codului muncii cu un capitol care va reglementa acest tip de muncă, precum și modificări la Legea cu privire la ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj și Legea privind securitatea și sănătatea în muncă.
Detalii
04
06 2019
593

Calculul și contabilizarea salariului

Legislația în domeniul remunerării muncii este frecvent modificată prin decizii, hotărâri și regulamente noi. Din acest motiv, ProactiveConsulting te invită la un seminar-sinteză cu tematica salarizării.

Cu noi vei afla:
  • Ce consecințe te așteaptă la achitarea ajutoarelor materiale
  • Ce documente se perfectează în cazul concediului paternal

Detalii
11
03 2019
518

Industria extractivă: noi cerințe pentru angajatori

Angajatorul din domeniul industriei extractive va fi obligat să garanteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Guvernul a aprobat în ședința din 7 martie proiectul hotărârii privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane.

Pentru garantarea sănătății și securității lucrătorilor, angajatorul va avea grijă ca locurile de muncă să fie proiectate, construite, echipate, exploatate şi întreţinute astfel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalţi lucrători.
Detalii