09
06 2022
359

Deducerea, în cuantum întreg, a cheltuielilor aferente închirierii oficiilor parțial utilizate

În cazul în care, în perioada declarării  stării de urgență, agentul economic a utilizat parțial birourile închiriate, și anume 4 zile din săptămână angajații munceau la distanță și doar o zi pe săptămână se întruneau la birou, va fi în drept agentul  economic să deducă în scopuri fiscale, în cuantum  întreg, cheltuielile aferente închirierii oficiilor în cazul  examinat? 


Potrivit art. 2921 din Codul muncii (CM) munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în
Detalii

14
03 2022
1068

Munca la distanță în autoritățile publice

Conducătorul autorității publice va putea stabili motivat și cu acordul scris al funcționarului public realizarea muncii la domiciliu sau la distanță, începând cu 11 martie curent, data publicării și punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 37 pentru modificarea unor acte normative din 17 februarie 2022, prin care sunt operate modificări și în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Astfel, legea prenotată a fost completată cu un articol ce reglementează munca la domiciliu și munca la distanță și prevede că particularitățile acestui tip de activitate vor putea fi prevăzute în fișa postului, regulamentul intern sau în alt act administrativ al conducătorului autorității publice.


Detalii

17
02 2022
1062

Conducătorul autorității publice va putea stabili realizarea muncii la distanță

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public va fi completată cu prevederi ce vor stabili că  conducătorul autorității publice va putea stabili motivat, cu acordul scris al funcționarului public, realizarea muncii la domiciliu sau muncii la distanță. Particularitățile muncii la distanță ar putea fi prevăzute în fișa postului, regulamentul intern sau alt act administrativ al conducătorului autorității.
 
Parlamentul a aprobat în ședința din 17 februarie curent în lectura a doua un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative ce are ca scop executarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 ce se referă la revizuirea cadrului normativ privind funcția publică și statutul funcționarului publiс.


Detalii

03
02 2022
585

Perfecționarea cadrului de reglementare a muncii la distanță

Discuțiile la subiectul muncii la distanță, scopul cărora este perfecționarea cadrului normativ de reglementare a acestui mod de activitate a salariaților, continuă. Astăzi, 3 februarie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru în cadrul Grupului de lucru nr.4 „Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului salariilor în pliс”, au fost discutate mai multe aspecte ce vizează munca la distanță.


Detalii

20
01 2022
482

CESP Chișinău recomandă desfășurarea procesului de muncă la distanță

Zonele de agrement și parcurile de distracții, precum și cluburile de noapte de pe teritoriul administrativ al mun. Chișinău își vor sista activitatea, iar unitățile de alimentare publică își vor organiza activitatea cu utilizarea a cel mult 50% din numărul de locuri existente în spațiile interioare, cu obligativitatea deținerii de către toți clienții a certificatului COVID-19.

Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a mun. Chișinău a adoptat hotărârea nr. 51 din 19 ianuarie curent, ce conține noi măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19.


Detalii

14
12 2021
349

Sectorul TIC: platforme online, auditul, politica bugetar-fiscală 2022, asigurarea socială și munca la distanță

Jizdan & Partners și ACAP RM, vă invită la data de 21.12.2021, la  evenimentul special dedicat problemelor fiscale și contabile cu care se confruntă companiile IT în general, și rezidenții parcului IT, în particular: Sectorul TIC: platforme online, auditul, politica bugetar-fiscală 2022, asigurarea socială, munca la distanță.


Detalii

12
11 2021
454

Dreptul salariatului de a deveni inaccesibil după orele de program

De la începutul acestui an, Parlamentul European a inițiat un proiect de directivă ce prevede dreptul salariaților de a se deconecta, ceea ce îi va face inaccesibili pentru angajatori după orele de program. Conform motivării Parlamentului European, proiectul le va oferi dreptul salariaților de a nu răspunde la apeluri telefonice, la SMS-uri sau la e-mailuri legate de muncă înainte sau după program. Măsura este gândită tocmai în contextul în care criza epidemiologică a dus la creșterea numărului de salariați care lucrează de la distanță. Proiectul de directivă ar urma să fie aplicabil atât salariaților din sectorul public, cât și celor cu angajatori din mediul privat.


Detalii

22
09 2021
1209

CNESP din nou recomandă munca la distanță

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică recomandă angajatorilor, în cazul în care este posibil, să organizeze munca angajaților la distanță, iar universităților – organizarea procesului de studii online.
 
Decizia a fost luată astăzi de membrii Comisiei, care s-au întrunit prima dată în noua componență ce include 50% din membri medici și specialiști în sănătate publică, aceasta fiind aprobată în ședința Guvernului din 15 septembrie.
 


Detalii

16
09 2021
477

e-TAXCON'21: prima zi a conferinței

Astăzi, 16 septembrie 2021, are loc prima zi a conferinței fiscale e-TAXCON'21. Evenimentul este organizat de Camera Americană de Comerț din Moldova (AmCham), în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali din România. P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” este partenerul informațional al evenimentului.

Astfel, în prima zi a conferinței, cei circa 500 de participanți au oportunitatea de a participa la sesiuni în cadrul cărora vor fi discutate aspecte ce vizează politicile fiscale și efectul macroeconomic al acestora, efectele fiscale ale unei societăți digitale fără numerar, dar și munca de la distanță și provocările fiscale asociate acestui fenomen.


Detalii

13
05 2021
710

Propuneri de modificare a Codului muncii. Noi abordări

Asociațiile de business din Republica Moldova au înaintat o serie de modificări la Codul muncii, care au fost sistematizate și prezentate astăzi, 13 mai, în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru nr. 4 „Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului „salariilor în pliс”  pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. După cum a informat Vladislav Caminschi, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului, aceste propuneri au fost discutate în cadrul Grupului de lucru de modificare a Codului muncii pe platforma Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective. 


Detalii