22
10 2021
471

Costul neconformării fiscale

Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei cu risc de neconformare fiscală, întru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de prejudiciere a bugetului de stat. Unul din segmentele evaluate cu risc de (sub)declarare a veniturilor obținute și altor obligații fiscale este apreciat ca fiind prestarea serviciilor de transport internațional de pasageri.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea informației disponibile cu referire la traversarea frontierei de către persoanele fizice cu pasageri la bord. Cazurile de traversare regulată a frontierei de stat, de către persoanele fizice șoferi cu pasageri îmbarcați la bord, sunt analizați în scopul stabilirii riscului practicării ilicite a activității de antreprenoriat.

Detalii
23
01 2019
1502

Conformarea voluntară 2019: tratamentele

Serviciul Fiscal de Stat aplică instrumentele fiscale menite să contribuie la creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a fraudei fiscale, utilizate de către SFS față de contribuabilii cu risc de neconformare fiscală. Acestea sunt descrise în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019.

Așadar, tratamentele de conformare sunt divizate în cele de conformare voluntară și conformare forțată, și se aplică pentru diferite categorii de contribuabili: persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător, agenții economici care admit restanțe la bugetul public național, persoanele fizice – posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte și alți contribuabili din sectorul administrat.
Detalii
10
10 2018
837

ANSA: neconformități depistate în cadrul controalelor

În urma controalelor efectuate de către inspectorii ANSA în perioada 20 septembrie – 4 octombrie curent, au fost depistate 64 de neconformități, întocmite 112 prescripții, 29 procese verbale de contravenție, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Astfel, în perioada menționată au fost efectuate 10 controale la agenții economici din domeniul producției de origine vegetală, la 19 agenți economici utilizatori de produse de uz fitosanitar și fertilizanți și 3 depozite pentru păstrare temporară.
Detalii
29
05 2018
2114

Criterii de selectare a contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat, călăuzându-se de sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, în activitatea sa de administrare fiscală pune accentul pe conformarea fiscală voluntară a contribuabililor.

Promovarea spiritului de conformare voluntară conduce la îmbunătățirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele international din domeniu.
Detalii
14
03 2018
838

Curtea de Conturi: deficiențe majore în gestionarea mijloacelor Fondului ecologic

Curtea de Conturi a realizat o misiune de audit pentru identificarea domeniilor sensibile la riscuri aferente managementului și gestionării resurselor Fondului ecologic naţional, evaluarea metodelor, instrumentelor și mecanismelor aplicate prin prisma eficienței și eficacității repartizării și utilizării resurselor fondului.

Verificările auditului au identificat deficiențe majore în gestionarea mijloacelor Fondului ecologic național, care au limitat atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din acest fond.
Detalii
05
02 2018
1080

Curtea de Conturi: auditul situațiilor financiare consolidate ale CEC

La Comisia Electorală Centrală executarea cheltuielilor pentru exercițiul bugetar 2016 s-a încheiat la nivel de 86,1%, se arată în Raportul Curții de Conturi privind auditul situațiilor financiare consolidate ale CEC, publicat în Monitorul Oficial din 2 februarie curent. Astfel, nu au fost valorificate alocații în sumă de 20,43 mil. lei.
Detalii
07
07 2017
1677

Curtea de Conturi constată neconformităţi la ANSA

Curtea de Conturi a prezentat raportul auditului situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul bugetar 2016 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unele instituții din subordinea acesteia.

Referitor la situația patrimonială consolidată, s-a atestat că, patrimoniul administrat de ANSA la finele anului a constituit 373,1 mil. lei, din care mijloace fixe — 344,9 mil. lei, stocuri și materiale circulante — 28,1 mil. lei, active neproductive (terenuri) — 0,1 mil. lei.
Detalii
21
12 2016
1614

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 10 mii lei la situaţia de 15.12.2016

Data de 26 decembrie curent reprezintă termenul limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru luna noiembrie curent. Urmare a totalizării informaţiilor pentru perioada lunilor ianuarie-octombrie ale anului 2016 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale publică lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 10 mii lei.
Detalii
14
04 2016
3560

Moratoriul asupra controlului de stat

Cum se răsfrîng prevederile Legii privind moratoriul asupra controlului de stat la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat?

În scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător,
Detalii
05
08 2015
1347

Cu privire la rezultatele Conformării voluntare a contribuabililor pe domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare (înafara programului de conformare) pentru semestrul I 2015

Întru conformarea contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare, de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST)/Direcţia Administrarea Marilor Contribuabili (DGAMC) pe parcursul semestrului I 2015 au fost întreprinse un şir de acţiuni cu scopul educării acestora în spiritul conformării voluntare la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal.
Detalii