28
09 2020
719

Forța majoră. Condițiile cumulative de confirmare

În relațiile comerciale, începând cu procesul de negocieri și chiar la încheierea contractului, părțile tind să descrie exact toate regulile, drepturile, obligațiile și modul de realizare a acestora, astfel încât contractul încheiat să devină legea acestora și să guverneze relațiile născute din contract.

 

Cu toate că intrarea într-o relație comercială presupune din start atingerea scopului urmărit prin încheierea contractului, nu este exclusă apariția unui impediment care să nu permită realizarea obligațiilor conform înțelegerii inițiale.

Detalii
13
08 2020
664

Achizițiile publice desfășurate prin procedura de negociere : digitalizare și transparență

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 12 august 2020, proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.

 

Documentul stabilește modul de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii prin procedura de negociere. Prin acesta se urmărește digitalizarea proceselor privind achizițiile publice desfășurate prin procedura de negociere și eliminarea problemelor existente ce țin de lipsa transparenței.

 


Detalii
16
10 2017
1251

Unele aspecte ale vânzării afacerii debitorului în cadrul procedurii de insolvabilitate

Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2017 (în continuare – Lege), prin noțiunea de masă debitoare se înțeleg bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă națională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepția bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită.

În cadrul procesului de insolvabilitate, una dintre atribuțiile principale ale administratorului insolvabilității, în temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) lit. j) din Lege, este organizarea şi vânzarea la licitație sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate cu prezenta lege.
Detalii
18
05 2017
1058

În viaţă nu primeşti ceea ce meriţi, ci ceea ce negociezi

Ești persoana, care mereu și-a dorit să fie un bun negociator? Ai situații în viața profesională, pe care dorești să le soluționezi prin strategia „cîștig — cîștig”? Acum, poți afla secretele comunicării persuasive și dezvolta abilitățile tale de comunicare! Echipa Vioser, te invită la un Training cu exerciții practice: „Cum să comunici ca să cîștigi”.
Detalii
24
09 2016
1024

Acordurile de finanțare a modernizării administrației fiscale au fost votate în parlament

Cele două acorduri destinate modernizării sectorului fiscal – Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru dezvoltare și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare au fost prezentate deputaților pentru dezbateri în cadrul ședinței legislative de vineri, 23 septembrie.
Detalii