09
09 2022
163

Deducerea amortizării de către reprezentanța permanentă

O persoană juridică nerezidentă (România) deschide o reprezentanță permanentă în Republica Moldova pentru prestarea unor servicii. Are dreptul sucursala să recunoască la deducere amortizarea utilajului utilizat nemijlocit pentru prestarea serviciilor pe teritoriul RM?
 
Potrivit art.5 pct.15) din Codul fiscal (CF), reprezentanţă permanentă reprezintă loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii

22
08 2022
396

Impozitarea dobânzilor achitate în folosul fondatorului rezident al Federației Ruse

O persoană juridică rezidentă a Federației Ruse, fiind fondatorul unei întreprinderi rezidente a Republicii Moldova, a acordat acestei întreprinderi un împrumut în valută străină cu dobândă. La plata dobânzii acumulate la împrumut, este necesar să se rețină impozitul pe venit (și dacă da, în ce sumă). De menționat că persoana juridică (fondatorul) a furnizat Certificat de rezidență al Federației Ruse?

 

În conformitate cu prevederile art.70 CF, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:


Detalii

12
08 2022
232

Obligațiile fiscale în raport cu plățile acordate nerezidenților

Societatea ce organizează cursuri specializate de limbi moderne a angajat un nerezident - profesor nativ de engleză, în baza unui contract de prestări servicii educaționale. Serviciile urmează a fi prestate de către nerezident prin intermediul internetului de la locul său de rezidență. Apare în aceste condiții obligația entității de a reține la sursa de plată impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale?


Detalii
08
08 2022
403

Reținerea impozitului pe venit la sursă din plata în rate acordată nerezidenților

O întreprindere rezidentă de construcție a procurat un teren ce constituie proprietate comună a doi nerezidenți – soț și soție, cu scopul de a construi un bloc locativ. Cum urmează a fi efectuată reținerea impozitului pe venit din plățile acordate nerezidenților, luând în considerare că înstrăinarea a avut loc în baza contractului de vânzare-cumpărare ce prevede că plata mijloacelor bănești urmează a fi efectuată în rate fixe pe parcursul a 2 ani consecutiv?

Detalii
14
07 2022
249

Serviciile legate de redactare tehnică, ilustrare şi machetare prestate de nerezident prin internet: regimul TVA

Compania rezidentă A (întreprindere neplătitoare de TVA) a încheiat un contract cu compania B nerezidentă, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor (redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea unor materiale) prin intermediul internetului. Respectiv, Compania A transmite aceste materiale prin e-mail companiei B care, la rândul său, după efectuarea activităților corespunzătoare, le transmite înapoi tot prin e-mail. Aceste tipuri de servicii se consideră import de servicii? Apar în acest caz obligații privind TVA pentru întreprinderea rezidentă neplătitoare de TVA?
 


Detalii

13
07 2022
514

Aplicarea TVA în funcție de tipul serviciilor prestate nerezidentului

Compania rezidentă din Republica Moldova a încheiat un contract cu o companie nerezidentă din România, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor de publicitate, de marketing (cum ar fi serviciile de cercetare a pieței), precum și prestarea serviciilor de imprimare a bucletelor cu caracter informativ și publicitar. Care este regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor menționate de către un rezident nerezidentului?
 


Detalii

01
07 2022
364

Selectarea regimului fiscal de către reprezentanța permanentă a nerezidentului

Are dreptul nerezidentul care desfășoară activitatea de întreprinzător prin intermediul reprezentanței permanente se aplice regimul special de impozitare pentru intreprinderile mici și mijlocii (4%)?
 
În conformitate cu art.541 alin.(1) și alin.(3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii al întreprinderilor mici şi mijlocii sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct.70.22 din CAEM) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.


Detalii

30
06 2022
383

Recrutarea personalului pentru nerezidenți – export de servicii

Compania rezidentă din RM a încheiat un contract cu o companie nerezidentă din România, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor de recrutare a personalului  pe teritoriul RM, cu angajarea acestuia în Romania. Ce regim fiscal privind TVA urmează a fi aplicat la prestarea de către rezident nerezidentului a serviciilor de angajare a personalului?

 La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.  


Detalii