19
08 2021
180

Numărul turiștilor, în creștere!

În primul semestru al anului curent, structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare din țara noastră au fost frecventate de 56,4 mii de turiști sau cu 36,5% mai mult față de perioada similară a anului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

 

Astfel, din numărul total de turiști 36,8 mii sau 65,2% au constituit turiștii rezidenți, iar 19,6 mii - 34,8% au fost turiștii nerezidenți. Comparativ cu ianuarie-iunie 2020, numărul turiștilor nerezidenți a crescut cu 2,5% și a turiștilor rezidenți cu 65,7%.


Detalii

13
08 2021
537

Impozitarea veniturilor obținute de către un rezident de la un nerezident

Persona fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător deține un site unde plasează reclamă de la nerezidenți. Cum urmează să-și onoreze obligațiile fiscale și care sunt documentele ce vor confirma sursele de venit obținute? 

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Codul fiscal (CF), obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova îl constituie:


Detalii
05
08 2021
464

Impozitarea cetățenilor străini – rezidenți care obțin venituri din surse aflate în afara RM pentru activitatea lor desfășurată în RM

Un cetățean străin (ex. SUA), s-a aflat în Republica Moldova pe tot parcursul anului 2020, obținând permisul de ședere provizorie în calitate de voluntar al unei asociații obștești. Cetățeanul străin nu obține venit din surse care se află în Republica Moldova. În același timp, acesta prestează servicii de programare (în continuare - IT) pentru o companie din străinătate. Mijloacele bănești sunt virate de către compania din străinătate la contul bancar al cetățeanului străin din țara sa de reședință. Întrebările care apar în rândul practicienilor sunt:


Detalii

03
08 2021
503

Regimul fiscal al tranzacției de convertire în capitalul social a împrumutului acordat de fondatorul nerezident

În vederea aducerii unor clarități asupra tratamentului fiscal aplicat împrumutului îndreptat ca aport suplimentar în capitalul social, în prezentul articol se va examina regimul fiscal aferent tranzacției respective.

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale și mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii și raportării financiare în Republica Moldova.


Detalii

28
05 2021
237

29.1.6.2.15 Apare obligația de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC21) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internațional acest venit este scutit de impunere?

În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, cu condiția prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidență pînă la momentul efectuării plății. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. 


Detalii

27
05 2021
368

Regimul fiscal al plăților efectuate de sucursală în favoarea nerezidentului – întreprinderii mamă

Compania nerezidentă, întru desfășurarea activității de întreprinzător pe teritoriul RM, a deschis o sucursală. Urmează sau nu sucursala nerezidentului să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din veniturile sub formă de mijloace bănești transferate către compania nerezidentă (întreprindere mamă)? Se califică aceste venituri drept dividende?

 

În conformitate cu art. 240 Codul Civil, sucursala este o subdiviziune separată a persoanei juridice, situată în afara sediului acesteia, care are aparenţa permanenţei, propria conducere şi dotarea materială necesară pentru a desfăşura o parte sau toate activităţile persoanei juridice.
Detalii

27
05 2021
92

29.1.6.2.7 În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

Veniturile nerezidentului, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) în rîndul cu codul 51 – Royalty (codul sursei de venit – ROY B)).


Detalii

27
05 2021
216

29.1.6.2.3 Cum se vor reflecta în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile persoanelor fizice nerezidente aferente activității desfășurate conform contractului (acordului) de muncă sau în baza altor contracte cu caracter civil?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv.


Detalii

27
05 2021
97

29.1.6.2.7 În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) în rîndul cu codul 51 – Royalty (codul sursei de venit – ROY B)).


Detalii