22
03 2016
1852

Una din direcțiile ale dezvoltării activității întreprinderii constă în acordarea serviciilor de consultanță în domeniul businessului de restaurante, astfel periodic pentru clienții întreprinderii, se efectuează consultații cu implicarea specialiștilor nerezidenți (persoane fizice și juridice din CSI), care se acordă în Republica Moldova. Pot fi constate serviciile prestate de către nerezidenți, ca venituri impozabile?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va tine cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
Detalii
25
09 2015
997

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală și a modului de completare a formularului

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală și a modului de completare a formularului.
Detalii
14
09 2015
2491

Anastasia Certan: Impozitarea nerezidenților (continuare din nr. 5(21) anul 2014)

Potrivit prevederilor CF:

  • Venituri ale nerezidenților în RM se consideră dobînzile pentru creanțele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în RM, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanței permanente (art. 71 alin. (1) lit. f)).
  • Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată, potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor din prestarea serviciilor ce țin de deschiderea și gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente și de efectuarea decontărilor (art. 73 alin. (1)).

Detalii
16
06 2015
1072

5. (29.2.8.6) Care este regimul fiscal pentru cetățeni străini nerezidenți, precum și apatrizi - nerezidenți, care au primit patrimoniu cu titlu de donație?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri.
Detalii