16
06 2015
1081

5. (29.2.8.6) Care este regimul fiscal pentru cetățeni străini nerezidenți, precum și apatrizi - nerezidenți, care au primit patrimoniu cu titlu de donație?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri.
Detalii
11
03 2015
1595

Urmează de a reține impozit pe venit la sursa de plată din sumele achitate în folosul nerezidentului pentru servicii de instruire, efectuate în Lituania cu salariații entității rezidentului, privind utilizarea mașinilor sanitare achiziționate de către rezident?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
Detalii
08
12 2014
1377

1. (29.4.22) În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenți?

Atestarea venitul obținut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova se efectuează în baza Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova (Forma 3-DTA-13) Certificatul se eliberează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, în forma și modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.
Detalii
27
11 2014
1222

Comisia Europeană solicită României oprirea tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat persoanelor fizice nerezidente

Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României prin care solicită țării să stopeze tratamentul fiscal discriminatoriu aplicat persoanelor fizice nerezidente care obțin venituri în România.

Comisia a solicitat României să își modifice normele privind impozitarea veniturilor provenite din activități independente desfășurate de persoane fizice nerezidente în condițiile în care acestea nu își pot deduce cheltuielile profesionale legate de realizarea acestor venituri în timp ce rezidenții care obțin astfel de venituri beneficiază de această deducere.
Detalii
06
11 2014
2386

Despre regimul fiscal pentru comisionul aferent unui contract de împrumut

Întreprinderea din Republica Moldova a contractat un împrumut de la о instituție financiară din România. În baza contractului de împrumut, pe lîngă dobînda care urmează de a fi achitată, compania va suporta anumite cheltuieli legate de comisionul aferent împrumutului, care este legat de acceptarea cererii împrumutului și prelucrarea documentelor necesare. Rugăm să ne explicați care este tratamentul din perspectiva impozitului pe venit reținut la sursa de plată al acestor comisioane?

Detalii
22
09 2014
3059

Nou! Ordin cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în R. Moldova

În Monitorul Oficial din 19 septembrie,a fost publicat Ordinul IFPS nr. 1170 din 1 august 2014, prin care se atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova în baza formularelor tipizate, stabilite în anexa nr. 1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa.

Potrivit acestui Ordin, în cazuri speciale, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se va efectua pe formularele — tip, emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Detalii
11
09 2014
3964

Anastasia Certan: Tratamentul fiscal privind impozitul pe venit

În continuarea rubricii cu tematica „Impozitarea nerezidenților”, în această ediție a revistei vom reflecta tratamentul fiscal privind impozitul pe venit, inclusiv deductibilitatea/nedeductibilitatea cheltuielilor în scopuri fiscale pentru întreprinderea rezidentă din Republica Moldova căreia i se furnizează servicii de către persoanele fizice nerezidente detaşate, care obțin venituri din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova în baza contractului de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor încheiat între întreprinderea nerezidentă şi întreprinderea rezidentă din RM.
Detalii
10
09 2014
2218

Poate oare reprezentanța nerezidentului să obțină venit pe teritoriul Republicii Moldova și ce dări de seamă fiscale urmează să prezinte aceasta?

Actualmente regimul fiscal privind impozitarea veniturilor obținute de nerezidenți este reglementat de Titlurile I și II ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare.
Detalii
03
06 2014
1952

Compania de transport „X“ – rezident al României, în baza contractului de prestări servicii, acordă servicii de transport pe teritoriul Republicii Moldova partenerilor locali. Plata pentru serviciile date este percepută prin virament la contul de decontare în România. Ţinînd cont de faptul că compania de transport este înregistrată în calitate de contribuabil al T.V.A. în România, ce obligaţii privind T.V.A. survin în Republica Moldova?

Referindu-ne la obligaţiile privind T.V.A., este de menţionat că, în temeiul art. 93 pct. 15) din CF, locul livrării serviciilor reprezintă locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art. 111 din CF.
Detalii