29
05 2013
1748

Companiei i-a fost înaintată pretenţie din partea clientului nerezident pentru volumul necorespunzător de mărfuri. Se va supune sancţiunilor pecuniare suma mijloacelor valutare netransferate, în cazul în care volumul mărfurilor exportate de către rezidentul RM nu corespunde cu volumul mărfurilor primite şi confirmate de nerezident?

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţii economice externe (în continuarea Lege), agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate


Detalii
29
05 2013
2249

Cu privire la procedura de înregistrare fiscală a întreprinderilor, inclusiv celor nerezidente

Înregistrarea fiscală a persoanelor ce practică activitate de antreprenoriat, reprezentînd un segment al procedurilor necesare ce ţin de înregistrarea de stat a unei întreprinderi, are drept scop luarea la evidenţă fiscală a contribuabililor şi a obiectelor impozabile. Înregistrarea fiscală a întreprinderilor derulează în cadrul iniţierii înregistrării de stat a acestora.


Detalii