19
05 2022
181

Noi specialități în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională

În Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 482/2017) vor fi incluse noi specialități ce vizează domeniul multimedia: producție multimedia, designul jocurilor și animație. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 18 mai, proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Nomenclatorului, în scopul sporirii capacităților instituțiilor de învățământ superior de a pregăti specialiști în domenii prioritare solicitate de piața muncii.
 

Modificările vor fi operate la domeniul fundamental al științei, culturii și tehnicii „02 Arte și Științe umaniste”, domeniul general de studiu „021 Arte” și
Detalii

28
02 2022
410

Suplinirea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit

Legea nr. 204/2021, prin care a fost aprobată politica fiscală și vamală pentru anul 2022, a venit cu noi prevederi în Codul fiscal, care a fost completat cu art. 514 ce reglementează scutirea de impozitul pe venit sursele de venit ale administraţiei parcului IT, stabilite în art. 6 alin. (3) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, dat fiind faptul că nu erau stabilite reglementări exprese pentru regimul fiscal aplicat veniturilor obținute de administrația parcului IT.


Detalii
11
01 2021
938

Costurile serviciilor prestate de ASP

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 966 din 22 decembrie 2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, prin care a fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea, dar și categoriile serviciilor prestate de ASP cu înlesniri.
 
Costurile ce țin de prestarea serviciilor cu titlu gratuit sau cu tarif redus se vor acoperi din contul veniturilor Agenției obținute din prestarea serviciilor. De înlesniri la prestarea unor servicii beneficiază persoanele cu dizabilitate, veteranii de război, pensionarii beneficiari de pensii pentru limită de vârstă,
Detalii
11
09 2020
965

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, în vigoare

Astăzi, 11 septembrie 2020, a intrat în vigoare Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative și  Lista evenimentelor de viață asociate acestora, Hotărârea Guvernului nr.670 din 3 septembrie curent cu privire la aprobarea lor  fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, de astăzi este interzisă prestarea altor servicii publice administrative care nu sunt incluse în Nomenclator, cu excepția celor instituite prin lege, iar instituirea  de servicii publice administrative noi se va realiza doar prin completarea obligatorie a Nomenclatorului și adoptarea actelor normative care reglementează procedurile administrative de prestare a serviciilor nou-instituite.

Detalii
07
09 2020
520

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative

Autoritățile, cetățenii și mediul de afaceri în calitate de potențiali beneficiari ai serviciilor publice vor obține o transparență în ceea ce privește serviciile publice administrative, de prestarea cărora este responsabil Guvernul.
 
În cadrul ședinței Guvernului din 3 septembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a evenimentelor de viață asociate acestora.

Detalii
30
10 2019
1245

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative

Eliminarea haosului confortabil pentru autorități/instituții publice în atribuirea unor activități/operațiuni administrative la categoria serviciilor publice este scopul proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și al evenimentelor de viață asociate acestora, propus pentru consultări publice de Cancelaria de Stat.

Documentul a fost elaborat în urma inventarierii și revizuirii pe orizontală a serviciilor publice prestate de autoritățile și instituțiile publice din subordinea Executivului, activitate realizată de o companie de consultanță internațională
Detalii
26
02 2019
1826

ANSA va percepe plăți pentru serviciile prestate

Structura cheltuielilor incluse în calculul tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este stabilită în bugetul autorității în corespundere cu prevederile clasificației economice aprobate în contextul clasificației bugetare, pot fi recalculate anual, în termen de 60 de zile de la începutul anului bugetar în derulare, dacă tariful recalculat înregistrează o creștere/descreștere cu cel puțin 10% față de tariful în vigoare.

La 22 februarie 2019 au intrat în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr.90 din 11 februarie, conform cărora ANSA poate percepe tarife pentru o serie de servicii prestate, printre care se regăsesc eliberarea certificatelor (spre exemplu, costul unui act sanitar-veterinar pentru exportul unui lot de produse de origine animalieră de peste 10 tone este de 400 lei;
Detalii
31
01 2019
1395

Clasificarea în scopuri vamale a materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu material plastic alveolar

La traversarea frontierei vamale mărfurile aflate în circuitul comercial internațional sunt supuse declarării organului vamal. Datorită asortimentului larg de mărfuri, în scopul facilitării comerțului exterior, acestea sunt clasificate potrivit prevederilor Nomenclaturii combinate a mărfurilor RM (în continuare — Nomenclatura combinată), aprobată prin Legea nr. 172 din 25.07.2014 (MO, 2014, Nr. 231-237/529).
Detalii
13
10 2018
1412

Nomenclatura combinată a mărfurilor: Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn

Introducere

Clasificarea mărfurilor reprezintă un element de bază al activității vamale și e necesară a fi efectuată pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, taxării și perceperii plăților vamale, asigurării statisticii vamale privind comerțul exterior.

Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn este un subiect actual al activității vamale datorită faptului că lemnul reprezintă categoria de marfă pentru care cererea în circuitul comercial rămâne în creștere.
Detalii
09
10 2018
1729

Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru aparatele de cafea

Întreprinderea deține o serie de unități comerciale (magazine, gherete, pavilioane) amplasate pe teritoriul mun. Chișinău (orașul), în care desfășoară activitatea de comerț (codul CAEM 47.11 „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”), pentru care în adresa AAPL sunt depuse Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ.
Detalii