05
10 2021
1408

Numerarul întreprinderii: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse

Prevederi privind gestionarea mijloacelor bănești în numerar

Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova (Normele) sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 (HG nr. 764/1992).

Conform Normelor menționate, toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obștești etc., asociaţiile, organizaţiile și instituţiile (în continuare – întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sunt obligate să consemneze mijloacele lor bănești în instituțiile financiare.


Detalii

30
09 2021
1159

Numerarul: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse

Deși „monitorul fiscal FISC.md” a oferit în sprijinul cititorilor mai multe articole ce țin de gestionarea numerarului de către agenții economici, în ultima perioadă contribuabilii au adresat publicației noastre întrebări de precizare a unor aspecte importante pentru ei.
 
Astfel, în ediția din octombrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” găsiți articolul „Numerarul întreprinderii: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse”, semnat de Victoria Belous. Autorul analizează și comentează prevederile normelor legale în vigoare pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională, reiterând că toate întreprinderile
Detalii
18
08 2021
1511

Particularitățile reglementărilor aferente operațiunilor de încasări și plăți în numerar

Ținând cont de ajustările efectuate în textul Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (în continuare Legea nr.845/1992), în partea ce vizează măsurile de plafonarea a plaților/încasărilor efectuate în numerar în cadrul activităților economice, în prezentul articol se propune examinarea principalelor întrebări aferent noilor reglementări prevăzute la art.6 din lege, în partea ce vizează drepturile și obligațiile  întreprinderilor.

 

 

Este necesară deschiderea conturilor curente de către plătitor în vederea onorării obligațiilor de plată?

 


Detalii

11
08 2021
1731

Se aplică limita de achitare în numerar de 100 mii la plata dividendelor sau salariului?

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 cu cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in) în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar de 100 000 de lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.

 


Detalii

01
07 2021
641

Terminalele POS: 1 iulie

Deja al nouălea an la rând la 1 iulie intervine obligația agenților economici de a instala terminale de plată fără numerar ale băncilor comerciale și/sau societăților de plată licențiate de BNM şi de a asigura posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, pe parcursul anului calendaristic precedent, veniturile din vânzări cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control au depăşit suma de 500 mii lei. Norma este stabilită în art.71 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
 
În anul curent în Legea prenotată au intrat în vigoare și alte modificări, acestea având drept scop diminuarea numerarului în economie.


Detalii

14
05 2021
2247

Reducerea circulației numerarului în economie

 Cine sunt subiecții care au obligația să respecte normele și plafoanele stabilite pentru reducerea circulației numerarului în economie? Se aplică plafonul de limitare a plăților față de achitările efectuate către nerezidenți? Este plafonată efectuarea operațiunilor de depunere/extragere a mijloacelor bănești din conturi? Cine este pasibil sancționării pentru nerespectarea limitei de achitare în numerar? Cum determinăm obligația de instalare a terminalelor de plată fără numerar?
Cititorii noștri continuă să pună aceste și alte întrebări, deși subiectul a fost dezvăluit pe paginile publicației noastre anterior. Astfel, reiterăm că, din 1 mai 2021, întreprinderile sunt în drept să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.


Detalii

13
04 2021
1541

Particularitățile reglementărilor aferente reducerii circulației de numerar în activitatea economică începând cu anul 2021

Ținând cont de ajustările efectuate prin prisma Legii nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, în prezentul articol se propune trecerea în revistă a principalelor modificări efectuate în textul Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Legea nr. 845/1992) în partea ce vizează măsurile de plafonare a plaților/încasărilor efectuate în numerar în cadrul activităților economice.


În acest sens se propune aducerea unor explicații în parte ce ține de prevederile care au completat art. 6 din Legea nr. 845/1992, după cum urmează:


Detalii

17
03 2021
1434

(31.5.7) Va fi sancționat agentul economic în cazul efectuării încasării în numerar de la cetățeni în sumă ce depăşeşte valoarea de 100 mii lei, în cazul în care valoarea serviciilor / bunurilor este mai mare de 100 mii lei?

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, întreprinderea are dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate, efectuate începând cu 01 mai 2021.

   Prin urmare, articolul 3 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, prevede că faptul economic este o tranzacție, operațiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile și/sau cheltuielile entității.


Detalii