22
01 2019
648

11. (29.3.2.2) Care este obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului 101 „Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției și sănătății” din Codul fiscal.
Detalii
19
05 2018
408

22. (7.6.3.1) Arhiva: Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului (art.321 al Codului fiscal).
23
09 2017
2667

Referitor la regulile de aplicare a TVA la prezentarea cumpărătorilor a unei remunerații bănești sub formă de bonus

În vederea susținerii loialității cumpărătorilor la atingerea anumitor volume de vânzări pe parcursul unei luni calendaristice (trimestru, an), vânzătorul premiază cumpărătorul cu o remunerație bănească sub formă de bonus calculat în expresie procentuală din volumul mărfurilor livrate pe parcursul perioadei corespunzătoare.
Detalii
07
10 2016
2214

Despre regimul fiscal pentru mijloacele fixe transmise cu titlu gratuit entității, subiect al sectorului intreprinderilor mici și mijlocii

În urma reorganizării prin separare a întreprinderii X, o parte din mijloace fixe deținute de către entitate se transmit cu titlu gratuit întreprinderii Y, subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Constituie oare valoarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit drept obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională?

În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) din CF, obiect al impunerii este venitul din activitatea operațională obținut în perioada fiscală de declarare.
Detalii
22
03 2016
2436

Poate fi considerat obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională venitul obținut de către entitate din înstrăinarea cotelor de participație. În caz de impozitare, cum se impozitează venitul dat?

Ținem să informăm că, în conformitate cu prevederi p. 4 din Standardul Național de Contabilitate “Creanţe şi investiţii financiare”, cota de participaţie în capitalul social al altor entităţi reprezintă investiţii financiare.
Detalii