19
05 2018
99

22. (7.6.3.1) Arhiva: Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului (art.321 al Codului fiscal).
23
09 2017
1626

Referitor la regulile de aplicare a TVA la prezentarea cumpărătorilor a unei remunerații bănești sub formă de bonus

În vederea susținerii loialității cumpărătorilor la atingerea anumitor volume de vânzări pe parcursul unei luni calendaristice (trimestru, an), vânzătorul premiază cumpărătorul cu o remunerație bănească sub formă de bonus calculat în expresie procentuală din volumul mărfurilor livrate pe parcursul perioadei corespunzătoare.
Detalii
14
11 2016
870

Despre obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare

Prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 au fost efectuate modificări în titlul VII din Codul fiscal – în partea ce ține de taxa pentru dispozitivele publicitare, inclusiv a fost modificat obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, care se aplică începînd cu 1 iulie 2016.
Detalii
07
10 2016
1128

Despre regimul fiscal pentru mijloacele fixe transmise cu titlu gratuit entității, subiect al sectorului intreprinderilor mici și mijlocii

În urma reorganizării prin separare a întreprinderii X, o parte din mijloace fixe deținute de către entitate se transmit cu titlu gratuit întreprinderii Y, subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Constituie oare valoarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit drept obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională?

În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) din CF, obiect al impunerii este venitul din activitatea operațională obținut în perioada fiscală de declarare.
Detalii
22
03 2016
1295

Poate fi considerat obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională venitul obținut de către entitate din înstrăinarea cotelor de participație. În caz de impozitare, cum se impozitează venitul dat?

Ținem să informăm că, în conformitate cu prevederi p. 4 din Standardul Național de Contabilitate “Creanţe şi investiţii financiare”, cota de participaţie în capitalul social al altor entităţi reprezintă investiţii financiare.
Detalii
03
08 2015
1490

1. (6.4.3.5) Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?

În cazul utilizării de către contribuabil a dispozitivelor publicitare pentru amplasarea emblemei firmei, mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, contribuabilul nu va avea obligația calculării şi achitării taxei pentru dispozitivele publicitare respective.
Detalii
12
02 2015
981

5. (28.3.29) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea mărfurilor pentru expertiza la organele abilitate?

Conform prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar
Detalii
28
11 2014
1044

28. (5.1.6) Cine prezintă informaţia cu privire la obiectele şi subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă, anual, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cel tîrziu pînă la 1 februarie, informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (art. 285 alin. (1) din Codul fiscal).
Detalii
28
11 2014
999

27. (5.1.7) În cazul intervenirii unor modificări în informaţia despre obiectele sau subiecţii impunerii cine prezintă informaţia actualizată?

În cazul intervenirii unor modificări în informaţia ce se referă la obiectele şi/sau la subiecţii impunerii, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat o informaţie actualizată în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar (art. 285 alin. (2) din Codul fiscal).
Detalii