02
08 2022
242

Entitatea acordă burse private pentru studii în străinătate. Regimul fiscal

Care va fi regimul fiscal aplicat cheltuielilor suportate de entitate pentru acordarea burselor private pentru studiile în străinătate?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (21) din Codul fiscal (CF) se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru acordarea burselor private, în modul stabilit de Guvern.

 

 În acest sens, potrivit pct. 68 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe
Detalii

21
06 2022
678

29.1.9.1 Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul contribuțiilor cu active?

 Nu, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, contribuţiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participaţie în capitalul lui nu sînt supuse impozitării.
      Totodată nu sînt supuse impozitării, contribuţiile suplimentare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor sau membrilor entităţii, efectuate în calitate de aport pentru acoperirea pierderilor suportate în perioadele de gestiune precedente.
30
05 2022
248

28.22.28 În cazul în care ultima zi a termenului de prezentarea cererii de solicitare a restituirii sumei TVA aferentă procurărilor conform art.101/5 din Codul fiscal este una de odihnă, se acceptă prezentarea cererii în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă?

Potrivit prevederilor pct.8. din Regulamentul cu privire la restituirea sumelor TVA aferent procurărilor stabilite conform art.1015 din Codul fiscal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.543/2014, cererea privind restituirea sumei TVA se prezintă pentru fiecare lună calendaristică separat, după încheierea acesteia, pînă la sfîrșitul lunii următoare.

Detalii
18
05 2022
412

Ordinul SFS nr. 200 din 16.05.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

16
05 2022
878

Înstrăinarea automobilului prin reprezentant. Obligațiile fiscale ale părților

Persoana juridică a procurat un automobil de la o persoana fizica. Contractul de vânzare - cumpărare a fost semnat cu reprezentantul proprietarului automobilului în baza procurii. Potrivit clauzelor contractuale, plata pentru automobilul procurat a fost transferat la contul reprezentantului proprietarului. Care persoană fizică urmează a fi declarată prin Nota de informare IALS21 – persoana fizică  care este proprietarul automobilului sau reprezentantul acestuia, căruia i-a fost transferată plata de la înstrăinarea automobilului?
 


Detalii

25
04 2022
1067

7 pași pentru verificarea obligației fiscale

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice cetățeni despre posibilitatea verificării în regim online a existenței obligației fiscale de achitare a impozitului pe venit.

 

Pentru verificare este necesar de efectuat următorii pași:

Pasul 1: accesați SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md;


Detalii

18
04 2022
360

Peste 15 zile expiră termenul-limită de depunere a CET18 pentru anul 2021

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 15 zile până la expirarea termenului limită de depunere de către persoanele fizice-cetățeni a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021.

În contextul facilitării depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice - cetățeni, până la data de 03 mai 2022, toate Direcțiile deservire fiscală din țară vor activa cu un regim special.


Detalii

07
04 2022
447

Întocmirea actului de achiziție în cazul colectării fierului uzat

Întreprinderea a colectat fier uzat de la persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător; achitarea a avut loc în luna decembrie 2021 și ianuarie 2022. Ce obligații fiscale rezultă pentru persoana juridică? Urmează a fi întocmit actul de achiziție?


Prevederile art. 44 alin. (1) lit. a) și (2) lit. a) din Codul fiscal, stabilesc că pentru persoanele fizice care  nu desfăşoară activitate de întreprinzător se aplică metoda de evidență contabilitatea de casă. Prin contabilitate de casă se înțelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obținut în mijloace băneşti sau sub altă formă. 


Detalii
06
04 2022
1025

Persoana fizică vinde locuința în care a locuit 8 ani peste o lună după ce și-a stabilit o altă viză de reședință vs facilitatea aferentă locuinței de bază

Va beneficia persoana fizică de facilitatea  aferentă locuinței de bază, în cazul în care aceasta a vândut un apartament în care a locuit 8 ani, dar în luna precedentă încheierii contractului de vânzare-cumpărare și-a stabilit o altă viză de reședință?

Conform art. 20 lit. y)3 din Codul fiscal veniturile obținute de persoanele fizice rezidente (cetățeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinței de bază reprezintă sursă de venit neimpozabilă.


Detalii

18
03 2022
1601

VEN12: determinarea obligațiilor fiscale și completarea Declarației pentru anul 2021

Potrivit art. 83 alin.(2) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

 

Termenul de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit este nu mai târziu de data de 25 lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – 25 martie, cu excepția contribuabililor care aplică o perioadă fiscală diferită de anul calendaristic.


Detalii