07
07 2021
553

29.1.7.3.27 Survine oare obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoana fizică o remorcă?

În conformitate cu prevederile art.5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, noțiunea de vehicul rutier reprezintă sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare. În sensul prezentului cod, sînt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele.


Detalii

30
06 2021
261

Eficiența monitorizării sectoarelor cu risc de neconformare

Serviciul Fiscal de Stat a expediat contribuabililor 1856 scrisori de conformare, a efectuat 1618 vizite fiscale și a desfășurat şedinţe de conformare cu participarea a 1374 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabililor doar în primele trei luni ale anului curent, se constată în raportul autorității fiscale privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor pentru trimestrul I al anului 2021.
 
Documentul a fost publicat recent și prezintă informația ce ține de contribuabilii monitorizați prin prisma riscurilor de neconformare fiscală. Potrivit Raportului, în lunile ianuarie-martie 2021 obligațiile fiscale calculate în BPN de către aceștia a sporit cu 43,65 mil. lei comparativ cu perioada similară a anului precedent, majorarea constituind 15% față de trimestrul I al anului 2020. Suma totală
Detalii
11
06 2021
303

Câte persoane au fost penalizate pentru neînregistrarea contractelor de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – mai 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 7 231 contracte de locațiune/chirie.


Detalii

07
06 2021
466

Obligațiile fiscale aferente primelor de asigurare facultativă de asistență medicală

Pe parcursul anului fiscal 2020 și 2021, compania a acordat salariaților săi prime de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului. Care este mecanismul de calculare a cuantumului de 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută și care se admite spre deducere și ce obligații fiscale rezultă în cazul în care suma asigurată depășește cuantumul stabilit de 50% conform legislației în vigoare?


Detalii

04
06 2021
386

Ce modificări sunt operate în forma PTDA2021

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 291 din 28 mai 2021 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător”, prin care a fost aprobat formularul Cererii privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale (Forma PTDA2021).


Detalii

25
05 2021
344

Obligațiile fiscale ale asociației obștești în cazul donației mijloacelor bănești persoanelor fizice

Asociația Obștească „X” este o asociație necomercială (non-profit) care desfășoară activitate în interesul societății. Fondurile asociației sunt formate din cotizațiile membrilor săi. Printre activitățile filantropice și de binefacere ale Asociației este și acordarea donațiilor persoanelor fizice rezidente ale RM ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, în conformitate cu Statutul Asociației. Ținând cont de art. 901 alin.(31) liniuța a cincea din Codul fiscal, care sunt obligațiile fiscale ale AO „X” la acordarea donațiilor persoanelor fizice?


Detalii

25
05 2021
149

29.2.6.26 Sunt oare obligate misiunile diplomatice de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii se consideră venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente - cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care acestea au dreptul.


Detalii