13
03 2020
193

3. (29.1.3.1.12) Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă mărfurilor (serviciilor) care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la deducerea sumei TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Totodată, conform pct. 26 din Anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activității de întreprinzător și cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, în scopul desfășurării activității economice și obținerii de venituri.
Detalii
26
04 2018
719

Despre dreptul la trecerea în cont a TVA pentru un agent economic nou-înregistrat în baza reorganizării

Două întreprinderi sunt în proces de reorganizare. Întreprinderea reorganizată conform Declaraţiei privind TVA are înregistrată o anumită sumă a TVA, care se permite la deducere. Va avea oare dreptul la deducerea TVA agentul economic nou-înregistrat în
baza reorganizării?

Detalii
30
03 2018
472

Privind obligațiile fiscale ale persoanei fizice aferente unui câștig obținut de la jocul de noroc online

Recent o persoană fizică cetăţean a jucat online la un cazinou aflat peste hotare, obţinând câştiguri. Banii i-a obţinut prin intermediul contului bancar din Republica Moldova. Impozit nu i-a fost reţinut la sursă. Urmează de stabilit dacă cetăţeanul trebuie să declare venitul respectiv şi să achite impozit pe venit.
Detalii
13
06 2017
1034

Despre reflectarea sumelor datoriei creditoare în Declarația cu privire la impozitul pe venit

Agentul economic înregistrat în forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată a luat decizia de lichidare a societății. În urma controlului total efectuat de Serviciul Fiscal de Stat au fost constatate niște sume sub formă de datorii față de furnizor a căror termen de prescripție a fost expirat. Cum urmează să procedeze agentul economic cu datoriile stabilite în legătură cu inițierea procedurii de lichidare și depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit?
Detalii
31
10 2016
4935

Atenţie contribuabili persoane fizice care lucrează într-un singur loc de muncă

Sunteţi obligaţi să vă verificaţi existenţa obligaţiei de declare şi achitare a impozitului pe venit pentru a evita atragerea la răspundere şi achitarea penalităţilor pentru nedeclararea şi neachitarea impozitului pe venit la timp

Conform art. 8 alin. (2) lit. e) din CF, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinînd cont de prevederile art.7 alin.(5) din CF, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Detalii
28
10 2015
823

Încasarea silită a obligațiilor fiscale la IFS Călărași

Declanșarea executării silite a obligațiilor fiscale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile art. 193 din Codul fiscal. Astfel, săptămâna precedentă IFS Călărași a acumulat la buget, prin metode de încasare forțată, impozite, taxe și alte obligații fiscale în valoare totală de 567,3 mii lei
Detalii
19
05 2015
1353

Comunicat al Serviciul Fiscal de Stat privind fenomenul folosirii "muncii la negru" şi achitării salariului „în plic"

Serviciul Fiscal de Stat şi-a stabilit ca obiectiv strategic micşorarea presiunii asupra contribuabililor oneşti, care exercită Ia timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale şi concomitent va asigura sancţionarea inevitabilă acelor contribuabili care se eschivează de la plata impozitelor şi altor plăţi obligatorii.
Detalii