07
05 2021
138

Facilitarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de APL

În Instrucțiunea privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administraţiei publice locale aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 18/1/2018 vor fi operate modificări. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat proiectul ce are ca scop impulsionarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de autoritățile  publice  locale și facilitarea accesului la respectivele instrumente de către investitori, precum și pentru aducerea în concordanță cu ultimele prevederi, în contextul creării Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.
 
Astfel, principale modificări ce se propun în proiect derivă din derularea programului  ce vizează promovarea obligațiunilor guvernamentale locale
Detalii
29
04 2021
195

Sporirea autonomiei locale: obligațiunile guvernamentale locale

Trei autorități publice locale din Republica Moldova – primăriile orașului Sângera, municipiului Ceadâr-Lunga și municipiului Chișinău vor beneficia de suport din partea  Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” în procesul de emitere, în premieră în țara noastră, a obligațiunilor municipale, în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale ca măsură de sporire a autonomiei locale”, implementat cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. Evenimentul  a fost prezentat astăzi, 29 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă.
 
Potrivit lui Adrian Lupușor, directorul executiv al „Expert-Grup”, scopul proiectului constă în susținerea autorităților publice locale în emiterea
Detalii
25
08 2020
665

SRL vor fi în drept să emită obligațiuni

În vederea finanţării activității, societățile cu răspundere limitată vor fi în drept, la decizia adunării generale a asociaților, să emită obligaţiuni, în cazul în care statutul entității conține această prevedere. SRL emitentă de obligațiuni, pe toată durata deținerii acestor valori mobiliare, va fi obligată să dezvăluie public pe pagina web a sa și/sau publică într-o publicație de circulație națională și asigură neîntârziat, la cererea oricărui deținător de obligațiuni, accesul la acte/informații în condițiile Legii nr.171/2012 privind piața de capital. 
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, acesta vizând Legea nr.135  privind societăţile cu răspundere limitată și Legea nr.171. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii
21
06 2019
577

CNPF: înregistrarea rezultatelor emisiunii închise de obligațiuni

Pentru înregistrarea la Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) a dării de seamă privind rezultatele emisiunii închise de obligațiuni, emitentul urmează să prezinte o serie de acte, printre care: cererea de înregistrare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni, actele de constituire ale emitentului, procesul-verbal al organului abilitat care a aprobat hotărârea privind emisiunea de obligațiuni, ultimele situații financiare ale emitentului prezentate către organul de statistică etc.

CNPF propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare.
Detalii
29
05 2018
1283

APL sunt în drept să emită obligaţiuni

Autorităţile administrației publice locale (APL) sunt în drept să emită obligaţiuni, care urmează a fi înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM), conform prevederilor noii Instrucţiuni privind modul de înregistrare a obligațiunilor, aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
Astfel, titlurile financiare de împrumut pe termen scurt (până la un an) şi lung (mai mare de un an), emise de APL în formă de înscrisuri în conturi
Detalii
19
07 2017
779

5. (29.1.7.14) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti
Detalii
10
07 2017
5521

Republica Moldova va avea un Cod administrativ

Parlamentul a votat în prima lectură Codul administrativ al Republicii Moldova. Autorii și-au propus să sistematizeze toate reglementările legale existente ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice.

Ideea elaborării unui astfel de document vine din necesitatea, în primul rând, de a avea o lege codificată ce ține de dreptul administrativ, anume în sensul sistematizării normelor juridice, care ar corespunde realităților sociale și constituționale, a explicat unul din autorii proiectului, Igor Vremea.
Detalii
08
06 2017
1099

Un nou act de sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Autoritățile propun un nou document ce conține măsuri de asigurare a accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială. Motivul este că, în rezultatul analizei modului de realizare a Planului de acțiuni anterior, au fost evidențiate probleme și atitudini diverse față de problema vizată. De asemenea, este necesară sistematizarea și concretizarea rezervelor administrative neutilizate de către autoritățile publice locale, care se referă la realizarea Planului de acțiuni, cu stabilirea obligațiunilor participanților la procesul decisiv.
Detalii