04
03 2022
417

Sursele de venit neimpozabile pot fi extinse

Subvențiile și indemnizațiile acordate pentru promovarea angajării șomerilor de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ar putea fi considerate venituri neimpozabile, fiind propusă completarea în acest sens art. 20 din Codul fiscal (Surse de venit neimpozabile).

 

Autoritățile propun pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, scopul acestuia fiind eliminarea lacunelor constatate în procesul implementării Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.


Detalii

11
01 2022
472

Un nou concept pentru ocuparea forței de muncă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat  conceptul Programului de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022-2026, fiind stabilite obiectivele și acțiunile necesare pentru îmbunătățirea funcționării pieței muncii din Republica Moldova, sporirea atractivității acesteia pentru forța de muncă locală și înlăturarea dezechilibrelor majore între cerere și ofertă.
 
Documentul include domenii și subdomenii noi conexe intervențiilor planificate în domeniul ocupării forței de muncă, cum ar fi cercetare și inovare, dezvoltare agricolă și rurală, dezvoltare regională, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, antreprenoriatul social, industrializare și altele.


Detalii

18
11 2020
427

Ocuparea forței de muncă în zece luni ale anului curent

Pe parcursul primelor zece luni ale anului 2020, la  subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au fost înregistrate 67759 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 41485 persoane aveau statut de șomer, cei mai mulți șomeri au fost înregistrați în mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, Ungheni și  Drochia, comunică ANOFM.
 
Totodată, ponderea șomerilor din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban, indicatorii constituind 58,6% și, respectiv,  41,4%.  Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie ale anului curent, 34,2% au vârsta cuprinsă între 16-35 ani, iar nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (63,3%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.

Detalii
18
09 2020
595

ANOFM: piața muncii pentru persoanele cu necesități speciale

În primele șase luni ale anului curent au fost angajate în câmpul muncii 80 de persoane cu dizabilități din cele 1034, care erau înregistrate cu statut de șomer și se aflau în căutarea unui loc de muncă, comunică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Totodată, în scopul creșterii șanselor de ocupare a persoanelor cu dizabilități, au absolvit cursuri de formare profesională 12 persoane, de servicii de ghidare în carieră au beneficiat 115 șomeri din categoria respectivă, iar de servicii de intermediere a muncii - 142.

Detalii
20
05 2020
775

ANOFM: câți șomeri au fost înregistrați timp de o săptămână

Până la data de 19 mai curent, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au înregistrat 30867 șomeri. Astfel, timp de o săptămână, încă 2484 de persoane au obținut statutul respectiv, la 11 mai în baza de date a ANOFM fiind înregistrați 28383 șomeri. Cel mai mare număr al persoanelor în căutarea unui loc de muncă este în Chișinău, Bălți, Ocnița, Drochia, Ungheni, UTA Găgăuzia și Fălești.
Detalii
07
02 2019
786

Serviciul public de ocupare din RM, la 28 de ani de la creare

Serviciul public de ocupare din Republica Moldova marchează 28 ani de la creare. În acest context, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu subdiviziunile sale teritoriale, organizează, la 18 februarie curent, Ziua ușilor deschise.

Cu acest prilej sunt așteptați la sediul ANOFM și la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă toți doritorii să obţină informaţii utile privind facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă.
Detalii
07
08 2018
1190

Reglementarea modalităţii de implementare a activităţilor de interes comunitar

Începând cu 1 noiembrie 2018, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului se va majora cu 35 de lei. Astfel, acesta va crește de la 315 la 350 lei.

Prevederea se conține în Hotărârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Documentul are drept scop reglementarea modalităţii de implementare a activităţilor de interes comunitar, stabilirea formulei de calcul a numărului de ore care urmează a fi prestate de către şomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social şi tipurile de activităţi prestate.
Detalii
11
05 2018
1098

Plan naţional pentru ocuparea forței de muncă

Crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productive, dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieţei muncii și valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă sunt cele patru priorități ale Planului național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.
Detalii
01
02 2018
870

Locuri de muncă pentru străinii din Moldova

Ocupațiile la care numărul locurilor de muncă vacante înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă depășește 100 de unități, iar solicitarea de suplinire nu poate fi satisfăcută în termen de o lună, cele pentru care raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante înregistrate și numărul șomerilor înregistrați la aceste ocupații este de cel puțin 2/1, pot fi ocupate de către migranții aflați în țara noastră.
Detalii