26
01 2022
380

Piața valutară. Cererea și oferta în luna decembrie 2021

Gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit în luna decembrie a anului precedent 78,5% comparativ cu 23,7% în luna noiembrie. Conform datelor făcute publice de Banca Națională a Moldovei (BNM), oferta netă de valută de la persoanele fizice s-a majorat de 2,3 ori sau cu $111,3 mil., iar cererea netă de valută din partea agenților economici s-a micșorat cu 30,8% sau cu $108,4 mil. În aceste condiții, în luna decembrie 2021 BNM a intervenit pe piața interbancară locală prin vânzare de valută  în volum de $35,8 mil.
 
Datele actualizate de BNM denotă că, în lunile ianuarie-decembrie 2021, oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut cu 4,1% în raport cu indicatorii anului 2020 și a depășit $2,38 mld.
Detalii
30
11 2021
353

Prinde oferta! A mai rămas 1 lună!

12 luni + 1 lună GRATUIT de acces la versiunea electronică!

Grăbește-te și prinde oferta, pentru că a mai rămas doar 1 lună până la finalizarea promoției!

Acum la procurarea abonamentului Premium 2022 beneficiezi GRATUIT de versiunea electronică www.monitorul.fisc.md pentru o perioadă suplimentară de 1 lună față de perioada specifică abonamentului.


Detalii

22
10 2021
493

Oferta netă de valută de la persoanele fizice a sporit

În luna septembrie din anului curent gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,2% comparativ cu 79,8% în luna august, comunică Banca Națională a Moldovei (BNM). În raport cu luna august, oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut cu $5,3 mil. sau cu 2,3%, iar cererea netă de valută din partea agenților economici, dimpotrivă, s-a diminuat cu 9,5% sau cu $27,5 mil. În aceste condiții, BNM a intervenit pe piața interbancară locală prin vânzări de valută în volum de $7,2 mil.


Detalii

23
09 2021
381

Cererea de valută din partea persoanelor juridice a sporit

În luna august 2021, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice (procurări nete de valută contra lei moldovenești de la persoanele fizice, în numerar și prin virament) a constituit 79,8%, comparativ cu 97,9% în luna iulie, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută de la persoanele fizice a scăzut cu $16,3 mil. sau cu 6,6%, iar cererea netă de valută din partea agenților economici a sporit cu 14,7%, până la $37,0 mil.


Detalii

10
11 2020
1134

Bunele practici din domeniul achizițiilor publice

 Abaterea neînsemnată

 

În prezentul articol vom încerca să explicăm cum se aplică la modul practic prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice în cadrul procedurilor de atribuire ce au drept obiect al achiziției „lucrări”.

Potrivit normei legale menționate supra, autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentaţiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei.


Detalii
25
08 2020
518

Avizarea cererii de retragere obligatorie în cazul ofertelor publice de cumpărare

Comisia Națională a Pieței Financiare se va pronunţa în privinţa avizării cererii de retragere obligatorie în cazul ofertelor publice de cumpărare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Dacă Comisia va considera, că cererea de retragere obligatorie este incompletă, incorectă sau conține informaţii neclare sau interpretabile, termenul stabilit va începe să curgă de la data la care cererea de retragere obligatorie modificată este depusă la  CNPF de către ofertant.

Detalii
27
05 2019
1079

În cadrul achizițiilor publice va fi aplicată procedura de negociere

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Documentul descrie procesul prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți furnizori, executanți sau prestatori.

Procedura de negociere în cazul achizițiilor publice se va desfășura exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP). În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, răspunsurile autorităţii contractante la solicitările operatorilor economici sunt publicate în SIA RSAP și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare, nu mai târziu de 4 zile
Detalii
11
12 2018
1509

Noile prevederi ale Legii privind achizițiile publice

Stabilirea unor noi tipuri de proceduri de achiziție

La 27 iulie curent Parlamentul a aprobat în lectură finală Legea nr. 169 pentru modificarea şi completarea Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 (Legea nr. 131). Un aspect important ce ține de modificarea Legii nr. 131 este stabilirea unor noi tipuri de proceduri de achiziție în cazul serviciilor sociale şi altor servicii specifice.
Detalii
28
09 2018
771

Marjă preferențială pentru ofertele autohtone

Pentru ofertele de bunuri produse de întreprinderile Societății Orbilor, Societății Invalizilor și Asociației Surzilor, de Atelierul de Producție al Spitalului de Psihiatrie Republican, de instituțiile penitenciare și ofertele de bunuri agroalimentare ecologice, marja prefernțială în cazul achizițiilor publice nu va depăși 20% din prețul ofertei cele mai bine clasate.

Ieri, în cadrul primei ședințe a Parlamentului din sesiunea de toamnă, deputații au votat în prima lectură un proiect de lege ce conține modificări la Legea privind achizițiile publice.
Detalii