13
11 2017
2161

Contabilitatea operațiunilor de export-import. Curs practic.

Acest curs este pentru tine, dacă ai întrebări legate de calcularea corectă și declararea drepturilor de import şi export.

Cursul va avea loc în fiecare marţi şi joi în perioada 16 — 28 Noiembrie 2017, începând cu ora 17:30.

La curs vei învăța:
Detalii
11
08 2017
664

Banca Naţională va remite SFS actele de control ale unităţilor de schimb valutar

Serviciul Fiscal de Stat va avea dreptul să întocmească procesul verbal în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări la utilizarea mașinilor de casă și control, constatate în actele de control ale Băncii Naționale a Moldovei. Un proiect în acest sens a fost susținut de Guvern.
Detalii
06
05 2017
578

Privind revocarea operaţiunii de schimb valutar de către clientul unităţii de schimb valutar

Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 335 din 1 decembrie 2016, stipulează că la efectuarea oricărei operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoana fizică, până la eliberarea clientului a mijloacelor corespunzătoare
Detalii
09
12 2016
1630

Persoanele pot solicita revocarea operaţiunii de schimb valutar în decurs de 30 de minute după finalizarea tranzacţiei

Persoanele pot solicita revocarea operaţiunii de schimb valutar până la finalizarea acesteia, precum şi în decurs de 30 de minute după finalizarea operaţiunii, potrivit Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar aprobat de Banca Naţională a Moldovei, care a fost publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova.
Detalii
22
11 2016
1160

Noi competenţe pentru organul fiscal

Organul fiscal poate primi dreptul de a întocmi actul de control fiscal sau procesul-verbal cu privire la contravenţie ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control, constatate în actele de control ale Băncii Naționale a Moldovei.
Detalii