24
09 2021
326

Achiziții publice: responsabilizarea operatorilor economici

În cazul în care un operator economic participant la procedurile de achiziții publice vor comite abateri profesionale pe parcursul executării contractului de achiziție publică care face inutilă prestația, imposibilă utilizarea bunului conform destinației sau lucrării executate demonstrate de autoritatea contractantă, nu va asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale, calitatea livrării prevăzută în contract, nu va respecta termenii de livrare stabiliți, acesta va fi inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici (Listă).

 

 Alte motive de limitare a dreptului operatorului de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau acordurilor-cadru, inclusiv a achizițiilor publice de valoare mică, pentru o perioadă de trei ani sunt
Detalii

11
06 2021
203

Scopul fundamental al achizițiilor publice

„Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” în cadrul achizițiilor publice a devenit principiul fundamental care trebuie să orienteze alegerea autorităţii contractante. Ca rezultat al modificărilor operate la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta nu mai este doar unul dintre criteriile de atribuire și este determinată prin aplicarea unuia dintre cele patru criterii definite de legislaţia naţională:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.


Detalii

23
04 2021
287

Lista operatorilor economici calificați ar putea fi abrogată

Hotărârea Guvernului nr.1420 din 28 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați ar putea fi abrogată. Amintim că această Listă reprezintă înscrieri cu privire la denumirea şi datele operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, rezidenţi sau nerezidenţi, în scopul mediatizării şi asigurării accesibilităţii acestora în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
 
Abrogarea HG 1420/2016 prin care este reglementată evidența operatorilor calificați în cadrul procedurilor de achiziţie publică este condiționată de modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. Noile prevederi stabilesc că Agenția Achiziții Publice elaborează și menține doar Lista de interdicție a operatorilor economici, nu și Lista operatorilor economici calificați.


Detalii

12
06 2018
2784

Regimul TVA al tichetelor de masă

Legea cu privire la tichetele de masă prevede că valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajatori nu reprezintă obiect impozabil cu TVA. Ce se întâmplă cu regimul impozitării cu TVA a livrărilor efectuate de comercianți și achitate cu tichete de masă?

Cu adevărat, alin. 2 din art. 7 din Lega nr.166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă prevede că valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajatori nu reprezintă obiect impozabil cu TVA.
Detalii
26
04 2018
1377

Tichetul de masă pe suport de card

Se discută mult despre tichete de masă pe carduri. Care sunt pașii de urmat de un operator pentru a emite tichete de masă electronice pe suport de card așa încât aceste carduri să poată să fie utilizate la comercianți?

Operatorii care doresc să emită tichete de masă electronice pe suport de card ar trebui să dețină un set de capabilități și acte permisive după cum urmează:

1. să dispună de un sistem software & hardware care să susțină emiterea și gestionarea cardurilor
Detalii
27
03 2018
2145

Compania franceză EDENRED este primul operator din Republica Moldova licențiat în producerea tichetelor de masă

Licența acordată de către Agenția Servicii Publice îi permite investitorului francez, lider mondial în servicii preplătite pentru companii, să-și înceapă operațiunile în Republica Moldova.

Anterior EDENRED și-a instalat la sediul din Chișinău echipamentul de producere a tichetelor de masă, a făcut angajări de personal și a încheiat contracte cu partenerii locali, întreprinderi și magazine alimentare.
Detalii
01
12 2017
1987

Tichete de masă. Contradicţii legislative

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (în continuare – Legea nr. 166). Aceasta reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.
Detalii
05
10 2017
840

Regulile accesului la piața serviciilor furnizate utilizatorilor de aeroporturi, aprobate de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind accesul la piața serviciilor furnizate utilizatorilor de aeroporturi în aeroporturile din Republica Moldova. Documentul prevede accesul liber pe piață a prestatorilor de servicii din domeniu și asigură utilizarea eficientă a infrastructurii transportului aerian.

Deschiderea accesului la piața serviciilor de handling la sol va permite reducerea costurilor de exploatare, dar și îmbunătățirea calității serviciilor prestate beneficiarilor de servicii avia.
Detalii