31
05 2017
957

Sectorul de comunicaţii: „taxa de lux” poate fi redusă, iar baza impozabilă - extinsă

Şedinţa Grupului de Lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în cadrul căreea au fost puse în dezbateri întrebările ce ţin de revizuirea surselor de completare a Fondului de susținere socială a populației şi prezentare a proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, propus de Ministerul Tehnologiei Infirmaționale și Comunicațiilor, s-a desfăşurat pe 29 mai curent.
Detalii
28
03 2016
803

Procedurile de achiziții publice, vor fi racordate la prevederile Acordului de Asociere dintre UE și RM

Operatorii economici, care vor dori să participe la licitațiile pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor din banii publici, vor avea mai mult timp pentru a-și pregăti ofertele, potrivit modificărilor, propuse la Legea privind achizițiile publice din 3 iulie 2015.

Modificările rezultă din Titlul V al Acordului de Asociere, semnat între UE și Republica Moldova și sunt afișate de MF pentru consultări publice.
Detalii
28
09 2015
750

60 de operatori economici s-au informat despre metodele de implementare a Sistemului de Management Energetic în companii

În perioada 22 – 25 septembrie s-a desfășurat primul ciclu de seminare informative cu privire la măsurile de implementare a Sistemului de Management Energetic în conformitate cu Standardul 50001:2011.

Seminarele s-au desfășurat în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul industrial al Republicii Moldova”, organizate de Camera de Comerț și Industrie, cofinanțate de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Sectorului Industrial (UNIDO) și Fondul Global pentru Mediu (GEF).
Detalii