16
06 2022
326

Utilizarea ștampilei de către contribuabil în raport cu SFS

În conformitate cu art.3 pct.5 al Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu mai sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. Astfel, ștampila nu mai reprezintă un element obligatoriu al documentului primar, iar entitatea nu are obligația aplicării ștampilei pe documentele primare.
 
Pentru a aduce alte acte în concordanță cu normele ce prevăd anularea obligației aplicării ștampilei, autoritatea fiscală a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificarea unor ordine aferente eliminării utilizării ștampilei de către contribuabil în raport cu Serviciul Fiscal de Stat.
14
06 2022
147

Asigurarea stingerii obligaţiei fiscale: hotărârea obligatoriu va conține motivarea asigurării

Lista formularelor aplicate de către autoritatea fiscală în cadrul măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale poate fi suplinită cu noi formulare, ținând cont de faptul că, potrivit completărilor propuse de Serviciul Fiscal de Stat în Ordinul nr.379/2017, se va indica în mod obligatoriu motivarea de întocmire a hotărârilor cu privire la asigurarea stingerii.
 
Proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 este propus pentru consultări publice. Potrivit acestuia, în redacție nouă va fi expus Formularul „Hotărârii cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale”. Totodată, sunt preconizate formulare care deja sunt elaborate și urmează a fi aprobate și utilizate în cazul hotărârilor:


Detalii

10
06 2022
578

Categoriile contribuabililor obligați de a utiliza e-factura, extinse

Pasibili a fi incluși în lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronica (e-factura) la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării au devenit și agenții economici care în ultimele 6 luni au fost monitorizați prin prisma postului fiscal și, la momentul selectării pentru a fi incluși în listă, posturile fiscale nu mai funcționează, cât și cei ai căror fondatori/conducători au deținut funcții de fondator/conducător la contribuabilii la care a fost inițiată procedura de insolvabilitate pe parcursul ultimelor 12 luni până la data intentării.
 
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Ordinul nr.285 din 8 iunie curent cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura),
Detalii