30
09 2020
73

Ordinul SFS nr. 501 din 28.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29
09 2020
111

Ordinul SFS nr. 495 din 24.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
09 2020
102

Ordinul SFS nr. 491 din 21.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
09 2020
62

(41.3) Cine are obligația de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului?

Conform art. 323 alin. (4) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 și punctului 2 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, obligația de prezentare a dării de seamă (forma CFV20), o au:

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;

b) producătorii de vinuri;

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;

d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.


Detalii
28
09 2020
55

(41.5) Care este ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 429/2013?

Potrivit Art.I din Legea 157/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 199-204 art. 432, în vigoare din 07.08.2020), prin derogare de la prevederile art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
În acest scop, a fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020 (în vigoare din 28.08.2020).

Detalii